Annons

AUTOMOTIVE: Bosch utökar produktionen av halvledare för att möta fordonsindustrins behov

Man tänker alltså möta den ständigt växande efterfrågan på chip i mobilitets- och IoT-applikationer.
Expansionen i Reutlingen innebäör att man bygger ytterligare 3 600 kvadratmeter ultramoderna renrumsutrymmen. Bosch expanderar samtidigt en kraftförsörjningsanläggning och en byggnad för de försörjningssystem som stödjer nya och befintliga produktionsområden.
Men lite tid tar det, vilket inte innebär någon omedelbar lindring av chipsproblematiken. Allt är planerat att tas i drift 2025.

Bosch är den enda underleverantören i bilindustrin som tillverkar krafthalvledare av kiselkarbid.

ÖKAD EFTERFRÅGA PÅ HALVLEDARE
– AI-metoder i kombination med uppkoppling har hjälpt oss att uppnå kontinuerliga, datadrivna förbättringar i tillverkningen och därigenom producera bättre och bättre chip, säger Markus Heyn, ansvarig för affärsområdet Mobility Solutions på Robert Bosch.
Till saken hör vidare att Bosch har utvecklat och tillverkat halvledare i över 60 år, och i Reutlingen över 50 år för både fordon- och konsumentelektronik.
– Bosch är redan en ledande chiptillverkare för fordonstillämpningar, säger Markus Heyn. Och det här är en position vi avser att befästa.
Han konstaterar slutligen att Bosch är den enda underleverantören i bilindustrin som tillverkar krafthalvledare av kiselkarbid.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title