Annons

AUTOMOTIVE/CEVTs Erik Gräns: Vässad varianthantering och BOM-lösningar i TOPPKLASS

De spelar en nyckelroll i utvecklingen av nya bilmodeller inom Geely och Volvo Cars. Bland annat har man tagit fram de senares välkända CMA-plattform (Compact Modular Architecture), vilket säger en hel del om poängen med CEVT, China Euro Vehicle Technology. Bolaget - bildat 2013, lokaliserat till Göteborg och ägt av Geely Holding - är kort sagt ett innovationscentrum, fokuserat på att utveckla smarta, eller ska vi säga smartare, sätt att bygga bilar. Man skapar plattformar där mycket av grundarbetet är gjort när man ska utveckla nya modeller.
Volvo Cars och CMA-arkitekturen är ett bra exempel. Det är i princip bottenplattan till de nya bilar som tas fram. Man gör det genom ett upplägg som bygger på ett modulärt koncept baserat på en långt driven digitalisering, där PLM-systemet i allmänhet – CEVT använder Siemens PLMs Teamcenter - och produktkonfigurationen i synnerhet är bärande pelare i utvecklingsarbetet.
Till saken hör att få bitar är mer kritiskt för framgång inom fordonsutveckling än BOM-data (Bill of Materials), produktstrukturer och konfiguration. Att ha effektiva digitala verktyg för detta är A och O. Poängen är att snabbt kunna planera, hantera och tillgängliggöra funktioner som omgärdar denna del av produktdefinitionsprocessen.
- Absolut, att kunna validera produktstruktur och data så tidigt som möjligt är avgörande, säger Erik Gräns, VP för PLM utveckling på CEVT. Det gör det också möjligt för våra avdelningar att arbeta i parallella processer. På sista raden är BOM-data den viktigaste drivrutinen i konfigurationsarbetet.
PLM&ERP News har tittat på hur CEVT jobbar med detta.

Det tillhör inte vanligheterna att få upp en komplex PLM-lösning i full funktion på bara 9 veckor. Särskilt, som det handlar om i detta fall, när det gäller komplex fordonsindustriell verksamhet. Men svensk-kinesiska CEVT lyckades under ledning av Erik Gräns med detta när verksamheten drogs igång 2013.
Sedan dess har alla kurvor pekat brant uppåt för bolaget. På bara sex år har man gått från hundratalet anställda till dagens drygt 2000. Man har kontor i Göteborgs klassiska industrikvarter på Lindholmen och i Trollhättan.
Bolaget utvecklar, krocktestar och provkör. Sedan lämnas plattformen över till beställaren. I detta fall Volvo Cars – även om plattformen också används av Geely och Lynk & Co – som gör vad CEVTs PLM-ansvarige, Erik Gräns, beskriver som, ”en top hat” – skal och inredning – till sina bilar.

Den av CEVT utvecklade CMA-plattform.

På tårna i en dynamisk utvecklingskonkurrens. Både CEVT och Volvo Cars jobbar med Teamcenter som PLM-system, medan Dassaults CATIA är det grundläggande CAD-systemet; en inte ovanlig kombination för OEM-bolag inom automotive.
För CEVTs del började PLM-resan alltså med Teamcenter vid starten 2013, för att hantera produkt- och systeminformation på ett tätt integrerat sätt. Men fordonsutvecklingsvärlden är dynamisk och tillägg i funktionaliteten görs kontinuerligt.
Inom PLM möjliggörs detta med ett arbetssätt inspirerat av Bizdevops, ett arbetssätt som använts sedan 2013. CEVT jobbar tätt tillsammans mellan affärs- och PLM-utveckling för att leverera snabba och effektiva lösningar. PLM-teamet består såväl av folk med affärsrelaterad analyskapabilitet, som av de som kan kodning, implementering och drift av PLM-systemet, vilket ger ett effektivt resultat med hög affärsnytta.
Nya Teamcenter-funktioner för konfigurationshantering är exempel på dynamiken. Det gäller att hela tiden vara på tårna och ta in sånt som vässar våra processer, konstaterar Erik Gräns. Fordonsplattformar är komplexa och allt som förenklar komplexiteten och underlättar förmågan att effektivt hantera komplexitet och variation ”över” flera bilplattformar är värdefullt.

Som bröd och smör för fordonsindustrin. Ett centralt element i detta är att förstå och kapitalisera på produktvarianternas gemensamma drag för att effektivt kunna hantera det kompletta utbudet av konfigurationer och maximera återanvändningen.
I centrum för CEVTs initiativ kring detta finns Teamcenters ”Product Configurator”. Det är en varianthanteringslösning som gör det möjligt för företaget att planera, hantera och redovisa variationer från idé till produktion.
– Ett konfigureringsverktyg är som bröd och smör för bilindustrin. Och den lösning vi nu utvecklat kring detta gör att alla får det enklare att klara sitt jobb. Ingen behöver tänka på ett annat verktyg för att hantera konfigurationsdata, säger Gräns.

Han tillägger att man ville ha en ”out-of-the-box-lösning” (OOTB). Fördelarna är flera – OOTB ger nya möjligheter, överlägsen flexibilitet och kräver ingen kundanpassning, samtidigt som kostnaderna för underhåll blir lägre.
– Vi hade en vision om vad vi ville uppnå, förklarar CEVTs PLM-bas. Vi behövde utveckla en lösning som skulle fungera som en global grund för oss, utan att vi för den skull behövde återuppfinna hjulet.

Den lösning CEVT nu implementerat kring produktvarianthantering och BOMar gör att alla får det enklare att klara sitt jobb. Ingen behöver tänka på ett annat verktyg för att hantera konfigurationsdata.

Först i världen med Teamcenters nya generation. Med Product Configurator, hävdar Gräns, att man i allt väsentligt har vässat hanteringen av produktfunktioner, kompatibilitet och konsekvensanalys över produktens livscykel.
I april 2017 blev bolagets implementering av denna Siemens PLMs nya generation av produktkonfiguratorer för övrigt den första stora uppgraderingen i världen från Siemens´ tidigare generationen av mjukvaran.
Ett stor steg alltså, men också en ”naturlig” del i CEVTs PLM-utvecklingsstrategi. Plattformslösningarna som tagits fram håller global toppklass och i den dynamik som präglar dagens automotivesegment gäller det att kontinuerligt bygga på kapabiliteterna. Bolaget har därför i stor omfattning förnyat sin PLM-plattform de senaste tre åren. Inte minst relaterar detta till CEVTS snabba tillväxt.
Faktum är att Teamcenter-miljön har definierats som huvudmodell för hela Geely Holding Group, och användes i januari 2018 för att tjäna hela den globala organisationen.
Ett år efter implementeringen är man nu totalt uppe i ca 7 000 användare, varav 3 300 samtidiga användare i Teamcenter.

Idag är variantplanering ofta bortkopplad från den faktiska produktutvecklingen och konfigurationen. Detta kan bl a leda till ett gap mellan produkthantering och produktmarknadsföring. Det blir, menar Siemens PLM om sin senaste generations konfigurationslösning, ”svårt att få ett grepp om hur produkten kommer att se ut på marknaden” och hur de olika ingenjörerna i utvecklingsteamet utvecklar lösningar för att stödja marknadsföringsvisionen för produkten. Men hur blir det om om man kan knyta variantplanering till den ”verkliga” produktutvecklingen? Med Teamcenter menar sig Siemens PLM ha vidgat gränserna för vad man kan göra, jämfört med traditionell produktkonfigurationsmjukvara. Bolaget har alltid pratat mycket om sin, ”Integrated Product Definition” och BOM-hantering, inklusive diskussioner om BOM-konfigurationshantering och bästa metodik för konfigurationshantering. Den nya Teamcenter Product Configurator är, menar man, ”marknadens bästa svar” på den här typen av problematik. Idag kan konstateras att CEVT med sin installation av TC Product Configurator var bland de första globalt att satsa på detta. Något som betalat sig bra, hävdar Erik Gräns.

Sälja bilar på ett nytt sätt. Geely har under åren utvecklats till en allt större spelare på fordonsmarknaden. År 2017 sålde Geely Holding Group nästan 2 miljoner fordon, 1 923 miljoner, en ökning med 35,9 procent jämfört med året innan.
Den första bilen som byggdes med den nya produktkonfiguratorn var Lynk & Co 01, som rullade av produktionslinjen i augusti 2017. Från och med februari 2018 har mellan 10 000 – 15 000 bilar tillverkade av Geely-företag tagits fram med hjälp av Teamcenter Product Configurator. Försäljningen av Lynk & Co, modellerna 01, 02, och 03 hamnade på 120 000 under 2018.
Men företagen i Geelygruppen siktar högre än att bara ha denna konfigurationslösning som ett intern utvecklings- och produktionsverktyg. Målet för CEVT och Geely är att göra det möjligt för sina kunder att visuellt konfigurera en bil online. De ska i detta förstå vad som är möjligt, vad den valda konfigurationen kostar och när den kan levereras.
– Vi vill se till att vi effektivt kan sälja det vi producerar – det ska vara rakt igenom giltiga konfigurationer, som använder de definitioner av möjliga variabler som vårt Teamcenter-backbone tillåter, säger Erik Gräns.


Digitala tvillingar och en enda sanningskälla. En av de kanske viktigaste aspekterna av CEVTs Product Configurator var möjligheten att tillhandahålla en enda källa till produktkonfigurationsinformation, ”one single source of truth”, för att styra och validera produktutvecklingslivscykeln.
– Vi behövde detta för sånt som FoU, teknik, produktplanering, försäljning och för att kunna validera under produkternas livscykel, säger Gräns. Alla skulle kunna se samma information samtidigt. Teamcenter har gjort detta möjligt.
Men den som har ambitioner att vara en global spelare måste också hitta ett sätt att hålla den här informationen konsekvent.
– Vi vill inte ha öar av information. Det är annars typiskt för vår bransch att OEMs har flera system, men det skulle inte fungera för oss, konstaterar CEVTs VP för PLM utveckling.


CEVT har också upplevt en radikal förbättring av den sömlösa produktdokumentationen som pågår under hela produktutvecklings- och tillverkningsresan.
– På sista raden, säger Erik Gräns, är företagets vision att definiera, en full digital tvilling över hela produktlivscykeln, inklusive produkt, produktion, service och försäljning.

Erik Gräns: ”Vill inte ha öar av information.”

Att etablera ett partsstyrt tillvägagångssätt.
CEVT arbetar nu i ett partsdrivet perspektiv. De börjar med parter tidigt i processen, separerar dem från konstruktionerna och anpassar dem, vilket också är skälet till att kapabiliteter för tidig verifiering och validering av BOM-data, inklusive delar och produktkonfiguration på plattformen och fordonnivåerna, är så essentiellt.
– Mycket tidigt i produktdefinitionsprocessen ligger fokus på CAD, säger CEVTs PLM-chef. Vartefter produktdefinitionen mognar och du börjar flytta ditt fokus till att bli partsdrivet, finns det ofta en bristande koppling i definitionen av produktvariabler, som behöver lösas om du arbetar över flera system.
Det är alltid förenat med vissa bekymmer att överföra data från ett system till ett annat. Det här är ingen nyhet, men fenomenet existerar icke desto mindre:
– Normalt får du en minskad kvalitet och är tvungen att omdefiniera mycket information när du ”flyttar” till en partsfokus. Men det har vi inte drabbats av eftersom vi behållit både parter och design i samma kärnsystem, Teamcenter, och anpassar dem där.

Noggranna visualiseringar. Genom att använda detta tätt integrerade ”PLM-approach” för produkt- och processkonfiguration, blir påverkan på varianterna tydlig, lätta att förstå och redovisas i alla stadier av produktutvecklingen. Noggranna visualiseringar är på begäran tillgängliga för alla användare gällande vilken produktkonfiguration som helst (eller till och med för en rad produktkonfigurationer på en gång).
Det är stort, proaktiv, tämligen branschunikt och ger att CEVT-ingenjörer tydligt kan greppa och förstå effekterna av nya och utvecklade produktfunktioner i samband med sånt som produktkrav, produktdefinitioner och tillverkningsprocesser.
De här kapabiliteterna följer med Siemens nya Product Configurator-generation. Man bibringas snabbt uppmärksamhet kring relevanta funktioner och de påverkade produktlösningarna, vilket gör en tidigare rätt tråkig, kanske t o m felaktig, process enkel och korrekt.

CMA-plattformen in action.

Hur ser nästa steg ut? Ja, CEVT planerar att ytterligare utnyttja Teamcenter Product Configurator för att formellt hantera variabilitet och produktdefinition, som är ännu mer tätt bunden till den plattformscentrerade strategin. Genom att utnyttja återanvändbara och nedbrutna produktarkitekturber menar man sig kunna planera och hantera produktdefinitionen med maximal modularitet och återanvändning över plattformarna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title