Annons

AUTOMOTIVE: Koncept för presshärdning av karosskomponenter med integrerade plåtämnen vinner mark

Underleverantören till fordonsindustrin, AP&T, berättar idag att man sedan hösten 2023 har en produktionslinje för tillverkning av dubbeldörrsringar i kommersiell drift ute hos kund. Deras presshärdningskoncept passar bra för att tillverka kroppsdelar av stora, integrerade ämnen.
Förbättrat materialutnyttjande, lägre vikt, mindre klimatpåverkan och enklare produktion, allt detta är orsakerna till bilindustrins intresse för presshärdade karosskomponenter av stora ämnen bestående av många mindre svetsade delar. Ett bra exempel är ArcelorMittals Multi Part Integration (MPI). Processen är väl lämpad för AP&Ts presshärdningskoncept och sedan hösten 2023 har AP&T en produktionslinje för tillverkning av dubbeldörrsringar i kommersiell drift ute hos kund.
- Med MPI kan delar med olika materialegenskaper integreras i ett och samma ämne. Beståndsdelarna är specialsvetsade utan överlappning, vilket förbrukar mindre material. Ämnets vikt reduceras utan att det påverkar dess styrka och slagsäkerhet, säger Jan Larsson, affärsutvecklare på AP&T.
Men det finns flera fördelar: besparingarna i material leder inte bara till lägre kostnader, utan också mindre klimatpåverkan.
- Största delen av klimatpåverkan som en presshärdad del orsakar under sin livscykel kan spåras tillbaka till tillverkningen av stålet. Som sådant är det mycket meningsfullt ur klimatperspektivet att effektivt använda material. Viktminskningen har också positiva effekter på den färdiga bilens energiförbrukning och klimatprestanda.
För biltillverkarna förenklar MPI också produktionen. Genom att tillverka komponenter från ett stort ämne snarare än från många små, behövs färre arbetssteg och verktyg och mindre utrymme behövs på golvet.
- En dubbeldörrsring kan bestå av fem eller sex olika delar som normalt behöver förvaras, flyttas, formas och monteras i fabriken. Med MPI sparar man utrymme och uppnår ett mindre komplext flöde, hävdar Larsson.
Hittills har bolaget levererat fler än 150 presshärdningslinjer till kunder över hela världen och nu ser AP&T nu stora möjligheter i det ökade intresset för MPI. Hur då?

Företagets affärschef för Line Solutions, Lennart Johansson, säger att man alltid kan leverera en optimerad linje.
– Med vårt modulbaserade program av pressar, linjärrobotar och ugnar kan vi alltid utveckla en optimerad linje, oavsett vilken typ av detaljer som ska produceras. När det gäller tillverkning av stora komponenter är vårt koncept med elektriska, energieffektiva och kompakta flerskiktsugnar extremt väl lämpade. Vår Multi-Layer Furnace (MLF) tar bara upp en bråkdel av den golvyta som behövs för en konventionell rullhärdsugn”, säger

Tredje generationens MLF
Under åren har AP&T sålt totalt 70 MLF. De är nu på sin tredje generation, med sju kammare upp till 3 000 x 2 000 mm i storlek. Varje linje kan utrustas med upp till fyra ugnar, vilket ger stor flexibilitet. Dessutom har ugnar få rörliga delar och kräver ett minimum av underhåll, vilket banar väg för hög tillgänglighet.
– Linjekonceptet i sig lägger grunden för produktion med låg klimatpåverkan. Dels tack vare våra energieffektiva, pålitliga maskiner, och dels tack vare vårt ’360° Lifetime Performance Offer’ som innebär att vi optimerar, uppgraderar och underhåller linjen över tid för att hålla den presterande utmärkt med låg klimatpåverkan under hela dess livscykel, säger Johansson.

AP&T fokuserar nu på att utveckla sitt utbud av presshärdande stora ämnen.
– Vi har tekniken och processkunnandet. Men viktigast av allt för bra resultat måste komponenten designas från början med denna tillverkningsmetod i åtanke. Vi uppmuntrar därför tidigt ett nära samarbete med biltillverkarens designers, avslutar Jan Larsson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title