Annons

AUTOMOTIVE: ”Pausad fordonsindustri innebär 18 förlorade miljarder om man inte är igång inom en månad”

”I kölvattnet av Coronakrisen lamslås industrier över hela världen. En stor andel av de svenska bolagen upplever störningar i leverantörskedjorna och många branscher ser en vikande efterfrågan.” Det skriver Teknikföretagen på sin sajt.
– Bara i fordonsindustrin går Sverige nu miste om förädlingsvärden motsvarande 650 miljoner kronor varje dag, säger Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.
Om inte fordonsindustrin kommer igång inom en månad kan värden på 18 miljarder kronor ha förlorats, säger han vidare.

För varje dag som går blir det mer uppenbart att vi riskerar en finanskris av historiska mått. Om produktionen inte är igång om en månad kommer Sverige ha förlorat över 18 miljarder kronor i fordonsindustrin.
– Addera till detta nedgången för besöksnäringen så är vi uppe i uteblivna värden för Sverige på över 1 miljard kronor om dagen, säger Kinnwall.
Om det inte blir ändring inom kort riskerar även andra industrigrenar att gå samma väg. Bland annat maskinindustrin kan komma att drabbas på liknande sätt som fordonsindustrin.

En politisk målkonflikt
Utan att ta ställning för eller emot nuvarande hantering av krisen menar Mats Kinnwall att smittspridning och ekonomiska konsekvenser är en målkonflikt som politiker måste adressera.
– Vi kan inte stänga ned samhället utan att vara medvetna om de ekonomiska konsekvenserna. Det handlar inte om pengar, det handlar om massarbetslöshet, om stora svenska bolags möjlighet att överleva, om tiotusentals småföretagares livsverk som raseras på bara ett par månader – allt med mycket negativa effekter för hela den svenska befolkningen och folkhälsan på lång sikt.
Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title