Annons

AUTOMOTIVE: Renault bygger på PLM-plattformen med Dassault-lösning för ”kostnadsintelligens”

PÅ VÄG MOT EN ÄNNU MER HOMOGEN DASSAULT-MILJÖ. Dagens PLM-plattformar handlar numera inte bara om renodlade teknik- och design-relaterade funktionaliteter. Genom att expandera plattforms-kapabiliteter med nya datavetenskapliga, intelligenta lösningar kan man komplettera design- och ingenjörsfunktioner med kostnadsberäkningar och, som Renault Group nyligen gjort, bygga upp kapacitet att modellera och simulera effekter av exempelvis råvaruprishöjningar och kostnadsvariationer avseende delar.
I slutet av 2021 tog franska fordonstillverkaren Renault Group steget fullt ut när det att skapa en homogen produktutvecklings-miljö. PLM&ERP News rapporterade då att bolaget beslutat att distribuera PLM-systemet 3DEXPERIENCE på molnplattformen till mer än 20 000 anställda inom fordonsutvecklings-funktioner som design, ingenjörsarbete i allmänhet, industriell processteknik, inköp av delar och material och kvalitet. Man blev antagligen därmed också bland de första större aktören inom automotive att ta steget att fullt ut driva användningen av 3DEXPERIENCE så långt som mot en renodlad DS-miljö. Beslutet innebar vidare att man också valde att gå från en blandad V5/V6 plattformsmiljö till en moln- och V6-miljö.
Nu är saken den att denna typ av övergripande principbeslut ofta tar rätt lång tid att genomföra fullt ut. Normalt går man in i det nya via stegvisa processer och relaterat till utvecklingen av nya modeller, vilket förstås också varit fallet för Renault-gruppen.
Detta är bakgrunden till dagens besked från Dassault System att den franska fordonstillverkaren nu adderat fler 3DEXPERIENCE-kapabiliteter till den egna plattformen: det handlar om plattformens lösningar för råmaterial och ett intelligent system som kan bidra till förståelse för vilka effekter ökningen av råmaterialpriser får och att kunna modellera upp de mest relevanta optimerings-scenarierna för att minska påverkan på kostnaderna för fordonsproduktionen.

Klart är alltså att man genom att tillföra denna lösning för kostnadsinformation utökar Renault Groups användning av 3DEXPERIENCE-plattformen på molnet från design och ingenjörskonst till de strategiska affärsfunktionerna kostnadsberäkning och inköp, vilket gör det möjligt för dessa nya användare att bidra till biltillverkarens tekniska och digitala transformation. Tillgång till datadrivna, handlingsbara insikter som projiceras på den virtuella tvillingen av ett fordon erbjuder dem innovativa sätt att balansera fordonsdesign kontra affärsbitarna.

Dassaults ”kostnadsintelligenslösning”, med NETVIBES som artificiell intelligensmotor, har gjort det möjligt för Renault att koppla upp och kommunicera sina data över företaget på mindre än sex månader.

NETVIBES som ”intelligensmotor”
– I ett tidigare tillkännagivande diskuterade vi kring utvecklingslösningar relaterat till bilens virtuella tvilling och företaget för att stödja ’Renalution’-planen, kommenterar Laurence Montanari, VP för Transportation & Mobility Industry på Dassault Systèmes, och fortsätter:
– Vår kostnadsintelligenslösning med NETVIBES som artificiell intelligensmotor har gjort det möjligt för Renault att koppla upp och kommunicera sina data över företaget på mindre än sex månader. Nu utökar vi den virtuella tvillingen från fordonet till leveranskedjan. Under denna osäkra tid har våra lösningar gett företag möjligheten att simulera och förutse effekter på grund av brister i leveranskedjan eller prishöjningar på råvaror. Det här projektet utökar användningen av plattformen till ny affärspublik inom Renault Group för att kunna ta itu med de nya utmaningarna under vårt decennium, såsom inflation, volatilitet och regulatoriska krav.

Unik kombination hanterar effekterna av marknadsvolatilitet
Utvecklingen under de senaste åren har onekligen också haft dramatisk påverkan när det gäller fordonstillverkare. Konkurrenskraftiga producenter har haft att balansera teknologiutveckling, hållbarhet, regulatoriska krav och inflation mot varandra. Mycket volatila råvarupriser på grund av väpnade konflikter, hälsokriser, klimatförändringar, konsumentkrav och andra globala faktorer har kort sagt gjort det svårt att säkerställa avkastningen på investeringar när man anpassar priset på ett fordon till kostnaderna för dess delar. Här har nu alltså PLM-området kommit att kunna spela en viktig roll.

I detta utmanande ekonomiska sammanhang ger, menar Montanari, 3DEXPERIENCE-plattformen Renault Group en unik kombination av artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML), samarbetande affärsprocesser och en berikad enskild 3D-datamodell av fordonet för att bättre hantera affärseffekterna av marknadsvolatilitet.

En Renault-modell i CATIA.

Tester av designscenarier på digitala tvillingar
Renault Group kan exempelvis med den nya ”kostnadsintelligens-lösningen” sammanställa utrustningsdesigner, konfigurationer, historiska data och prognoser och testa olika designscenarier i en virtuell tvilling för att förstå, förutse, kvantifiera och optimera fordonspriser och kostnader, samt förbättra förhandlingar om utrustningsinköp genom att dela dessa insikter med andra intressenter.

Renault Group använder ”Global Modular Architecture” branschlösningen baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen (3DX), som integrerar kostnadsinformations-lösningen. Denna lösning är även tillgänglig för företag i andra branscher som Dassault Systèmes betjänar.

Sammantaget när det gäller Renault så har man varit relativt konsekvent i sin 3DX-satsning, som hittills byggt på försiktiga steg-för-steg-introduktioner av lösningar baserat på V6-plattformen. Exempelvis har man jobbat med CAD-mjukvaran CATIA i en blandad V5/V6-lösning.

Slutligen ska konstateras att detta med en renodlad DS-miljö är en sanning med viss modifikation, i alla fall när det gäller viss datadelning: I sin kommunikation med andra företag, t ex gentemot partnern Nissan använder man bl a också svenska Eurosteps ShareAspace Nova för datautbyte. Vidare investerade bolaget 2019 i Aras PLM och dess Innovator-plattform. Tanken var att använda Innovator för att hantera konfigurationer som skulle distribueras över den franska biltillverkarens nätverk.
Vidare kan noteras att Dassault inte är ensamma med modulära PLM-kapabiliteter för kostnadsberäkning och optimering, även Siemens Digital Industries Softwares cPDm-svit, Teamcenter, är utrustad med detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title