Annons

AUTOMOTIVE: Renault går emot strömmen med jättesatsning på Dassaults 3DEXPERIENCE

PLM-utvecklaren Dassault Systemes har långt ifrån gett upp kampen om att fortsatt vara en av ledarna inom automotive PLM. Efter den senaste tiden motgångar, där Volvo Group och världens femte största fordonsgrupp, Sydkoreanskas Hyundai KIA Motors beslut att fasa ut CAD-mjukvaran CATIA, kommer idag beskedet att franska Renault Group gör precis tvärtom, man går all-in på Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, där CATIA är en av apparna.
Den franska fordonstillverkaren meddelade igår sålunda att man ”förstärker sitt 20-åriga samarbete med ett nytt partnerskap” med PLM-utvecklaren Dassault Systemes baserat på de senares 3DEXPERIENCE-plattform. Denna ska användas som grund för Renault Groups planer kring att etablera PLM i molnet.
Det är ett anmärkningsvärt stort steg man tänker ta: Renault Group kommer att distribuera 3DEXPERIENCE på molnplattformen till mer än 20 000 anställda inom fordonsutvecklingsfunktioner som design, ingenjörsarbete i allmänhet, industriell processteknik, inköp av delar och material, kostnadsberäkning och kvalitet.
Inom automotive är man troligen den första aktören att driva användningen av 3DEXPERIENCE så långt som dagens nyhet antyder. Om det hela förverkligas tar man därmed också steget från en blandad V5/V6 plattformsmiljö till en renodlad moln- och V6-miljö. Steget är långt ifrån någon söndagspromenad. Det finns tidigare exempel, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om i en serie artiklar med automotive-bolag som gjort motsvarande satsning, Jaguar Land Rover, JLR. Här har resultatet dock inte varit helt lyckosamt, utan effektueringen av implementationen har dragit ut långt på tiden.
Å andra sidan ska sägas att Renault varit relativt konsekvent i sin satsning, som hittills byggt på försiktiga steg-för-steg-introduktioner av lösningar baserat på V6-plattformen. Exempelvis har man jobbat med CAD-mjukvaran CATIA i en blandad V5/V6-lösning.

Det är inte svårt att hålla med om vad som skrivs i pressmaterialet från Renault och Dassault: ”I en första i sitt slag för ett industriföretag av denna skala, använder Renault Group Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform på molnet globalt för att utveckla program för nya fordon och mobilitetstjänster.”
– Vårt beslut att använda 3DEXPERIENCE-plattformen i molnet visar vår tro på den ledande rollen för ingenjörskonst och digitalt arbete i det strategiska inititiativ vi kallar, ”Renalution”. Det handlar om vår förändring mot att bli ett teknik-, tjänste- och energibolag som är samarbetsbaserat, kommenterade Luca de Meo, CEO för Renault Group, saken och han tillade: ”3DEXPERIENCE-plattformen kopplar ingenjörskonst till alla discipliner i ett digitalt företag. Vi kommer att få smidighet, snabbhet och effektivitet för att utveckla ny mobilitet snabbare än någonsin.”

EN SPRETIG HISTORIK PÅ cPDm-SIDAN
Intressant i sammanhanget är att det hittills sett lite spretigt ut när det gäller Renaults väg framåt i PLM/sPDm-spåret med en tämligen diversifierad uppställning, där man parallellt med Dassaults V5 och V6/3DEXPERIENCE-lösningar använt sig av en flera adderande leverantörer och plattformar.
Bl a meddelades 2019 att Renault investerat i Aras PLM och dess Innovator-plattform. Tanken var att använda Innovator för att hantera konfigurationer som skulle distribueras över den franska biltillverkarens nätverk. Valet var intressant av flera anledningar, inte minst för att Renault i allmänhet använde – och fortfarande använder – mycket av Dassaults mjukvara, speciellt CATIA V5 på CAD-sidan. Men som nämnts ovan har de också arbetat i flera år mot 3DEXPERIENCE-plattformen och V6-miljön, med ENOVIA som produktdatabas.
Aras kommenterade denna investering och sa att ”de [Renault] behöver ett PLM-system som är tillräckligt flexibelt att hantera konfigurationer på hög nivå och full spårbarhet över livscykeln.” Spårbarhet är alltså en av nyckelfunktionerna i Renaults konfigurationshantering, vilket också accentuerades i dagens pressmaterial kring den nya 3DEXPERIENCE i molnet-affären. Huruvida Aras-investeringen fungerade som avsett är idag oklart.
Vidare: ett tillkännagivande om att Renault har satsar på 3DEXPERIENCE-plattformen är ingen nyhet. Så sent som 2016 tillkännagav Renault att plattformen (3DEXPERIENCE) – skulle vara grunden för företagets NewPDM-program – med bl a 10 000 användare inom Renault Group, som även inkluderade Dacia och Renault Samsung Motors.

När det gäller kollaborativa lösningar arbetar Renault fortfarande med en svenskutvecklad lösning för samverkan: Eurosteps ShareAspace Nova-plattform. Det handlar bland annat om att skärpa utbytet av CAD- och PDM-data i det interna utvecklingsarbetet.

– Det handlar om vår förändring mot att bli ett teknik-, tjänste- och energibolag som är samarbetsbaserat, kommenterade Luca de Meo, CEO för Renault Group.

NYA TEKNOLOGIER OCH ONLINE-UPPKOPPLING DRIVER UTVECKLINGEN
Men nu tycks det vara så att Renault Group bestämt sig för en mer helgjuten 3DEXPERIENCE-stasning. Man noterar i en pressrelease att denna ”företagsplattform”, 3DEXPERIENCE, kommer att, ”ge Renault en ny ryggrad för att i realtid dela all produktrelaterad data under hela produktens livscykel och för att hantera de virtuella (digitala) tvillingarna i dess olika produktkonfigurationer.”
Bakgrunden till detta dramatiska steg, som Renault pekar på, är viktiga teknologiska och regulatoriska trender, inte minst drivet av e-mobilitet och allmän elektrifiering av världens fordonsflotta. Annat som påverkar är mjukvarornas allt större del av fordonen och därmed relaterat utvecklingsarbete, liksom onlinetrenden där alla fordon är uppkopplade mot nätet. Sammantaget talar vi om ökande regulatoriska begränsningar, produktkomplexitet, elektrifiering, uppkoppling, hållbarhet och nya mobilitetstjänster; allt detta kräver att man påskyndar sammankopplingen av olika funktioner och expertis inom ett agilt och kollaborativt ekosystem. Så till motto träffar Renault helt rätt och agerar med dagens beslut konsekvent i en riktning där man förser organisationen med de verktyg som behövs.

20 000 ANSTÄLLDA PÅ PLATTFORMEN
Renault Group kommer som sagt i detta att distribuera plattformen med 3DEXPERIENCE i molnet till mer än 20 000 anställda inom fordonsutvecklingsfunktioner som design, produktteknik, industriell processteknik, inköp av delar och material, kostnadsberäkning och kvalitet. Ansluten till molnet kommer plattformen att ge tillgång till samma system och programvara, 3D-modellering och simuleringar, uppdaterade i realtid över hela världen.
Det storskaliga samarbetet kommer vidare att vara baserat på digitala tvillingar och hävdar man, ”kommer att förbättra datadelningen mellan de olika funktionerna och smidigheten inom företaget, samtidigt som kostnader och fordonsutvecklingstid minskar med cirka ett år.”

– Vi är fullt engagerade i detta partnerskap och i att stödja Renault Groups framgångar, säger DS-chefen, Bernard Charlès.

”EN HÄVSTÅNG MOT HÅLLBARHET,” säger Bernard
Dassault-chefen, Bernard Charles, pekade vidare på att Renault Group kommer att dra nytta av kontinuerliga tekniska utvecklingar och funktionell berikning av samarbetet på 3DEXPERIENCE-plattformen i molnet.
– Hållbar innovation ligger i båda företagens DNA. Renault Groups omvandling kommer radikalt att förändra mobilitetsindustrin framöver, ungefär som den första virtuella utvecklingen av ett kommersiellt passagerarflygplan gjorde för alla industrier 1989. Vi är fullt engagerade i detta partnerskap och i att stödja Renault Groups framgångar, sa Charlès.
Han noterade också att dagens industriella ekosystem är inte längre linjära utan cirkulära.
– Innovation kräver nya samarbetsstrategier med virtuella (i Dassaults språkbruk säger man alltid ”virtuella”, inte digitala tvillingar) tvillingupplevelser som adresserar och inkluderar hela värdekedjan under utvecklingen. När Renault Group går över till en företagsplattform bekräftar vårt partnerskap att 3DEXPERIENCE-plattformen går längre än att skapa och tillverka fordon. Det är en hävstång för att driva branschen mot leverans av nya, hållbara mobilitetsupplevelser.
Renault Group förlitar sig på fyra branschlösningar från Dassault Systèmes baserade på 3DEXPERIENCE-plattformen på molnet: ”On-Target Vehicle Launch”, ”Smart, Safe & Connected”, ”Global Modular Architecture” och ”Efficient Multi-Energy Platform.”

BERNARD och CO TÄNKER INTE MISSA TÅGET
Hur detta slutar återstår att se. Nyheterna från Renault och Dassault kommer också intressant nog påfallande nära i tid efter den senaste tidens massiva nyhetsflöde kring större automotivespelare som valt att fasa ut DS-lösningar. Bara av detta skäl är dagens besked från Renault en synnerligen viktig markering: Dassault kan stöta på motgångar här och där, men man tänker inte tappa initiativet kring att arbeta idogt på att möta marknadsutvecklingen när fordonsföretagen börjar titta på, beställa och implementera nästa generations CAD- och PLM-lösningar. Bernard och Co vill och tänker vara med på tåget.
Det är vidare en omfattande och tuff satsning Renault gör. Att det tagit extremt lång tid att etablera 3DEXPERIENCE på JLR är en indikation på att detta inte kommer att gå över en natt. Det ska dock sägas att JLR tog sitt satsningsbeslut när plattformen var ny, åren kring 2010. Mycket har förbättrats sedan dess, även om V6-lösningarna haft påfallande svårt att etablera sig inom automotive, där ännu V5-föregångaren är det som allmänt gäller. Påfallande ofta med Siemens Dis Teamcenter som produktdata backbone.

Hyundai/KIA, VOLVO, RENAULT och
EN ANMÄRNINGSVÄRD PLM-TREND INOM AUTOMOTIV
En intressant och anmärkningsvärd observation angående årets, 2021, tre stora CAD- och PLM-relaterade affärer inom fordonsindustrin är att alla tre verkar gå i en riktning där målet är att konsolidera sig i en sammanhållen leverantörsmiljö:

  • För Volvokoncernen har vägen för framtiden handlat om konsolidering i en PTC-miljö, med Creo (CAD) och Windchill (cPDm/PLM) som viktiga digitala PD-verktyg.
  • Sydkoreanska Hyundai KIA Motors har gått åt samma håll, men med Siemens Digital Industries som leverantör av NX (CAD) och Teamcenter (cPDm) och Xcelerator-portföljen (PLM).
  • Årets sista (?) riktigt stora affär är Renault Group som har valt att investera i Dassault Systems CATIA V6 (CAD) och ENOVIA V6 (cPDm) och plattformen 3DEXPERIENCE.

    Hur detta kommer att utvecklas 2022 återstår att se, men att det utan tvekan kommer fler ”stora” budskap när världens fordonsföretag förbereder sig för en framtid som i stort sett redan är här, med eMobility och elektrifieringen av den globala fordonsflottan som en av de viktigaste drivkrafterna.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title