Annons

AUTOMOTIVE: Schaeffler går på offensiven inom linjärteknik – köper Ewellix för ca 6 miljarder

Linjär teknologi anses allmänt bli en viktig drivkraft för tillväxt inom den globala industriella teknikverksamheten under de kommande åren. Gemensamt fokus inom detta område ligger på högväxande sektorer av marknaden, som industriell automation, robotteknik, medicinteknik, livsmedels- och dryckesindustrin och mobila maskiner.
Till saken hör att Ewellix är ett globalt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Bolaget var tidigare svenska verkstadsjätten SKFs linjära teknikarm. 2018 köptes verksamheten av investeringsföretaget Triton, som ompositionerade den och lanserade det hela som ett fristående företag under varumärket Ewellix.
– Genom att förvärva Ewellix stärker vi ytterligare vår industriella verksamhet och fortsätter att följa vår strategi trots dessa instabila tider, säger Schaefflers CEO, Klaus Rosenfeld, och fortsätter: ”Detta förvärv representerar ytterligare ett steg i diversifieringen av vår verksamhet som en global fordons- och industrileverantör och kommer att sätta oss i en ännu starkare position för att investera på attraktiva tillväxtmarknader. Affären är ytterligare en viktig milstolpe som kommer att göra Schaeffler-koncernen ännu bättre förberedd för framtiden.”

”Beprövad expertis inom tillverkning”
Ewellix Group har en intressant bakgrund som en ledande tillverkare och leverantör av linjära ställdon med över 50 år i branschen.
I pressmaterialet kring affären beskrivs verksamheten som präglad av en vass kombination av, ”ledande design och utveckling med beprövad expertis inom tillverkning, kundcentrerad applikationsteknik och digitalisering.”
Kärnprodukter inkluderar ställdon, lyftpelare, robotområdesförlängare, kul- och rullskruvar och linjära styrningar (monorail-styrsystem och linjära kullager). Dessa produkter används i ett brett spektrum av applikationer och utrustningstyper, inklusive medicinsk teknik, mobila maskiner, monteringsautomation, robotik och olika andra industriområden.
Vidare har Ewellix sex produktionsanläggningar i USA, Europa och Asien. Till detta kan läggas att man driver 16 försäljningskontor i 15 länder och arbetar med ett nätverk av cirka 550 säljpartners.
För 2021 redovisade man intäkter på cirka 216 miljoner euro, motsvarande nära 2,3 miljarder kronor och förväntas för närvarande redovisa intäkter på cirka 250 miljoner euro för räkenskapsåret 2022.

Ewellix är marknadsledare inom flera teknikområden, inklusive elektromekaniska industriella ställdon och lyftpelare samt rullskruvar. Dessa produkter används inom sektorer som robotteknik och medicinteknik och i mobila maskiner. (Foton: Ewellix)

Synergier i varje utvecklingssteg
– Genom att förvärva Ewellix Group utökar vi avsevärt vår industridivisions linjära tekniska fotavtryck, särskilt inom områden av strategisk betydelse för framtiden, kommenterar Stefan Spindler, CEO för ”Industrial” på Schaeffler. Ewellix är en mycket välskött affärsenhet med ett starkt kund- och försäljningsfokus uppbackat av en gedigen produktutveckling. Följaktligen har företaget en rik pipeline av mycket innovativa lösningar och kundprojekt. Vi kommer att stödja Ewellix-teamet i genomförandet av deras djärva tillväxtplaner. Vi kommer att utnyttja synergier i varje steg på vägen och samarbeta med dem för att vidareutveckla tillverkningssystemen vid deras produktionsenheter.

Sammantaget har Ewellix sälj- och FoU-team och dess sex produktionsenheter en sammanlagd personalstyrka på cirka 1 200 personer. Detta utgör en stark affärsenhet och kommer enligt planerna att arbeta nära Schaeffler Industrial-teamet för att realisera synergier.

Megatrender ger en stor tillväxtpotential
Intressant att notera som bakgrund till dagens annonserade affär är att megatrender inom elektromekanik, effektivitetsoptimering och automation och robotik starkt talar för att detta är ett klokt förvärv. Med Ewellix’ kapabiliteter får man en potential att expandera Schaeffler-gruppens portfölj av linjära teknikprodukter ordentligt. Bland annat talar man i detta om värdet av att kunna skräddarsy sina produkter inom detta område ännu närmare kundernas krav.

Köpet av Ewellix innebär också att Schaeffler nu kan fokusera starkare än tidigare på tre centrala trender inom industribranschen:
1. Den första av dessa är trenden mot att ersätta eller komplettera hydrauliska och pneumatiska lösningar med elektromekaniska system.
2. Det andra är strävan efter optimal effektivitet.
3. Den tredje är automations- och robottrenden. Ewellix har ett modulärt utbud av ställdonteknologier som gör det möjligt att bygga skräddarsydda, applikationsspecifika lösningar snabbt och kostnadseffektivt.

Genom att kombinera detta sortiment med sitt eget kommer Schaeffler att låsa upp ytterligare skräddarsydda lösningar baserade på smarta designprinciper.

Köpeskillingen, som kommer att ske i form av en aktieaffär, ligger som nämndes inledningsvis alltså på cirka 582 miljoner euro. Detta belopp inkluderar inte Ewellix nettoskuld på ca. 120 miljoner euro som kommer att övertas av Schaeffler, och det inkluderar inte heller transaktionskostnader. Köpeskillingen kommer att betalas från befintliga interna och externa finansieringskällor.

Slutförandet av köpeavtalet är villkorat av marknadsmässiga stängningsvillkor med avseende på fusionskontroll och utländska direktinvesterings-godkännanden. Stängning av affären förväntas ske i slutet av 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title