Annons

AUTOMOTIVE : Svenska tillverkare i topp gällande hållbarhetsstrategi

En ny rapport från The Capgemini Research Institute visar att 62 procent av företagen inom fordonsindustrin har en omfattande hållbarhetsstrategi på plats. Dock är den i många fall inte tillräckligt omfattande för att uppnå maximal effekt. Svenska biltillverkare placerar sig högt på listan och är bland annat framstående inom hållbar IT-hantering.
- Bilindustrin har gjort stora framsteg inom hållbarhet, på grund av ökade krav från såväl konsumenter som lagstiftare, säger Håkan Erander, VP vid Automotive Nordics på Capgemini Invent. Men för att öka ytterligare måste tillverkarna rulla ut elbilsflottan i högre grad.

Svenska biltillverkare placerar sig i topp inom två segment ur rapporten ”The Automotive Industry in the Era of Sustainability” som berör hur väl hållbarhetsinitiativ implementeras inom fordonsindustrin. Sverige har högst andel företag som tar miljöansvar för inköp av metall, material och övriga produkter (30 procent).
Även inom hållbar IT-hantering har Sverige flest företag (22 procent).

Fordonsindustrin gör stora framsteg
62 procent av de tillfrågade menar att de har en ”omfattande hållbarhetsstrategi med definierade mål och tidplan”, jämfört med 8 procent som fortfarande är ”i utvecklingsfasen av en strategi”. Enligt rapportens hållbarhetsexperter ligger fordonsbranschen före andra sektorer (46 procent) eller i linje med (19 procent) att säkerställa sitt hållbarhetsarbete mot de globala målen. I jämförelsen mellan länder skiljer det sig mycket, Tyskland och USA har flest aktörer som bedriver ett konsekvent hållbarhetsarbete.

Capgeminis Håkan Erander pekar på vikten av att identifiera och etablera cirkulära arbetssätt.

Håkan Erander pekar i ett uttalande på att bilindustrin i allmänhet också gjort stora framsteg, men att den befintliag fordonsflotta är en stor bidragande orsak till att man idag inte kan nå miljömålen.
– Ur hållbarhetsaspekt är det också viktigt att identifiera ett cirkulärt arbetssätt, här finns många goda exempel från de stora företagen, tillägger han.

Ökade krav från flera aktörer
Globalt inför tillsynsmyndigheter åtgärder för att påverka fordonsindustrin. Bland annat så har ett antal städer infört begränsningar för fordon med för höga utsläppsnivåer. Industrin är även under granskning av miljö- och intresseorganisationer som arbetar för minskade utsläpp. Detta påverkar även konsumenters syn på bilindustrin, då efterfrågan av elbilar ökade med 63 procent under 2018. Att kunna redovisa miljömässiga avtryck är många gånger ett krav för att få kapitaltillskott av investorer. Idag är det en hygienfaktor för försäkringsbolag och banker att genomföra översyn av företags hållbarhetsarbete innan man går in i ett samarbete.

Cirkulär ekonomi bidrar till ökad lönsamhet
Ett av de mest effektiva sätten för att uppnå hållbarhet är genom cirkulär ekonomi.
Ett väl implementerat cirkulärt arbetssätt innefattar alla delar av leverantörskedjan, återvinning, upphandling och återförsäljning av begagnat material. Ett exempel som givit resultat på kort sikt är General Motors, som genom försäljning av sitt återvinningsbara avfall genererat en miljard dollar till bolaget.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title