Annons

Automotiveleverantören Proton satsar på Microsofts Azurmoln

IT-konsulten dizparc ska leverera en IT-lösning för Proton Group. Företagsgruppen har en rad verksamheter inom ytbehandling, belysning, teknologi och fordonsindustri. Det treåriga avtalet, med möjlighet till två års förlängning, innebär att dizparc tar helhetsansvar för Proton Groups IT-miljö genom en skalbar molnlösning baserad på Microsoft Azure. Det initiala avtalsvärdet uppskattas till cirka 9 miljoner.
- Vi vill kunna erbjuda våra medarbetare det bästa digitala stödet för att de skall kunna bedriva sitt arbete så effektivt som möjligt. Denna lösning möjliggör detta för oss, säger Andreas Magnusson, CIO på Proton Group.

Det var för drygt ett år sedan som Proton Group inledde arbetet med att revidera och utveckla sin IT-strategi för att möta de krav och möjligheter som en snabb och föränderlig omvärld ställer på dagens företag. Viktigt för Proton Group var ett modernt och skalbart synsätt med fokus på mobila lösningar, som i hög grad möjliggör en digital kommunikation internt såväl som externt. Ambitionen har också varit att köpa IT som tjänst istället för en mer traditionell lösning.

Andreas Magnusson, CIO i Proton Group

– En fullt ut molnbaserad IT-lösning, som vi kan anpassa efter de behov som vi har, kommer att betyda mycket för oss, säger Andreas Magnusson.

Höga säkerhetskrav. Den lösning dizparcs nu lägger upp på bordet innebär bl a  införande av ett modernt användarstöd, baserat på Office 365. Proton Group kommer också att ta ett antal nya tjänster i bruk, vilket kommer att ge förbättrade möjligheter till kommunikation mellan koncernens enheter.
– Proton Group har höga krav på en modern och säker lösning som snabbt kan anpassas efter användarnas behov. Avtalet med dem visar att vår kompetens inom digital utveckling i kombination med en tydlig lokal profil är efterfrågad på den svenska marknaden, säger Stefan Nohammar, dizparc.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title