Annons

AUTONOM FORDONSUTVECKLING: Ny plattform från Siemens vässar förtestmiljön för datachip

Simulering, tester, validering och avbuggning i form av för- och eftertester av datachips (”pre-silicon validation”), eller integrerade kretsar, har seglat upp som ett ytterligt viktig inslag i utvecklingsarbetet av produkter som i allt högre grad fylls med elektronik och mjukvaror. Inte minst är detta en topprioritet för bolag inom automotive som utvecklar autonoma fordonsplattformar.
Men det handlar förstås inte bara om att kunna validera de integrerade kretsarnas funktionalitet, utan egentligen om att skapa en så helhetlig testmiljö som möjligt när nästa generations chips ska utvecklas för de självkörande fordonen; en miljö där möjligheterna på sina optimala nivå tillåter multisamverkan med alla leverantörer i fordonsutvecklingens ekosystem på chipsidan.
Till saken hör att de stora spelarna i både halvledar- och fordonsindustrin lägger jättesummor på på att skapa nya komponenter. En konsekvens är att kontrollen av att funktionaliteten i chipen är i enlighet med specifikationerna är av yttersta vikt. Klart är också att ju tidigare i utvecklingsprocessen pålitliga funktionstester kan göras, desto bättre. Inte bara i ett tekniskt perspektiv, utan lika mycket för att det handlar om stora pengar som hänger ihop med förseningar. Det är inte ovanligt att vi talar om tiotals miljoner dollar som bara ett fåtal veckors försening kan föra med sig. Så hur kan man ta sig runt detta?
Det är relaterat till detta en intressant nyhet när Siemens nu hävdar att man skapat en ”revolutionär” förtestlösning. Det handlar om bolagets nylanserade PAVE360-program i vilket ingår i en komplett simuleringslösning i en sluten slinga, som gör det möjligt för konstruktörer att testa allt från chipfunktionalitet till full fordonsvalidering. Men programmet begränsar inte nyttan till automotivesidan, utan kan göra nytta inom exempelvis mobil telefoni.

Bakgrunden till den lösning Siemens tagit fram ligger framför allt i köpet av Mentor Graphics för några år sedan, säger Ravi Subramanian, VP och chef för ”IC Verification Solutions Division of Mentor”, vilket är en Siemens-verksamhet.
– PAVE360 representerar det första omfattande resultatet av en innovationsprocess som är född inom ramen för kombinationen av Mentor- och Siemensanställda, säger han. Mjukvaran levererar ett omfattande program för att stödja det tvärfunktionella samarbetet i ett ekosystem, som är nödvändigt för att våra användare ska kunna utveckla kraftfulla och anpassade kisel- och mjukvarulösningar som kan driva den autonoma fordonsrevolutionen.

Möter en känd utvecklingsproblematik
Som noterades inledningsvis är Siemens PAVE360 en ”pre-silicon” autonom valideringsmiljö – ett program etablerat för att möjliggöra och påskynda utvecklingen av innovativa autonoma fordonsplattformar. Här erbjuds en omfattande plattform för kollaboration mellan flera leverantörer i bilens ekosystem för chiputveckling. Det senare har ofta pekats ut som en svag sida hos flera PLM-plattformsutvecklare.
Lösningen innehåller även kapabilitet för ”digital tvilling-simulering” som sträcker sig bortom bra processorer, vilket betyder att sånt som system för hårdvara och programvara kan simuleras, liksom kompletta fordonsmodeller, sensordata, trafikflöden och till och med simuleringen av smarta städer som självkörande bilar i slutänden ska trafikera.
– PAVE360 möjliggör en fullständig, sluten loop för validering av den avkännings-, beslutsfattande-, och manövreringsparadigm som blir hjärtat i alla autonoma körsystem. För att denna princip ska kunna omsättas och fungera krävs en strikt ”före-kiselvalidering” av deterministiska (reglerbaserade) och icke-deterministiska (AI-baserade) metoder för säker självkörning i samband med den kompletta digitala tvillingen, säger Subramanian.

Demokratisering av IC-konstruktion inom automotiveutveckling
Eftersom framsteg inom utvecklingsarbetet fortsätter att spela en alltmer framträdande roll på fordonssidan, vänder sig bilproducenter ofta till anpassade kiselbaserade konstruktioner (ASICS bl a) för att leverera ”balanserade” blandningar av kostnad, kraft, prestanda och avancerade funktioner som är nödvändiga för att möjliggöra en autonom framtida utveckling.
Med PAVE360, menar Siemens, ”kan chipdesign demokratiseras, vilket gör det möjligt för bilproducenter, chipmakare, tier 1-leverantörer, programvaruhus och andra leverantörer att samarbeta med utveckling och anpassning av extra komplexa kretsar för autonoma fordon.
– Den nya Siemensplattformen levererar en robust plattform för detta samarbete, vilket bidrar till att snabba på chipdesignen och programvaruvalideringen och möjliggör dessutom att man kan ta fram modellspecifika chips för första generationens självkörande bilar, konstaterar Subramanian.

Han tillägger att PAVE360 etablerar en design-, simulerings- och emuleringslösning som kan skala upp från enskilda block av ett system-on-chip (SoCs) IP, till hårdvara och programvara på SoCs, till fordonsdelsystem och upp genom utplacering av fordon i smarta städer – en sann ”Chip-to-city”-strategi, baserad på den ökande digitaliseringen av bilindustrin.

Positiva analytikerreaktioner
Även från analytikerhåll kommer positiva reaktioner. Jim McGregor, huvudanalytiker vid TIRIAS Research, säger att PAVE360 är en möjliggörare:
– Så är det, den här lösningen ser ut att göra det möjligt för alla i fordonsvärdekedjan att utveckla anpassade SoCs, optimerade för prestanda, kraft, säkerhet, värme och formfaktor för förareassisterade och helautomatiserade fordon i en helt virtuell miljö, säger TIRIAS Research-analytikern. PAVE360 är en del av en komplett simuleringslösning som gör att konstruktörer nu kan testa allt från kiselutveckling till full fordonsvalidering.
    
Inom parentes kan nämnas att PAVE360 är redan finns uppe på displayerna i ”Center for Practical Autonomy Lab” i Novi, Michigan, och är utformat för att fungera som standard för verifiering och validering av modelleringslösningar i det automatiska körekosystemet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title