Annons

AVEVAs nya MES-version: ”Multi-site-stöd med en enda central MES kan sänka kostnaderna radikalt”

TOPPRANKADE I GARTNERS MAGISKA MES-QUADRANT. Numera av Schneider Electric hel-ägda (sedan januari 2023) PLM-, IT- och OT-programutvecklaren AVEVA, har lanserat en ny version av sin MES-lösning, AVEVA Manufacturing Execution System 2023 (tidigare känt som Wonderware MES).
Bakgrundsmässigt kan noteras att AVEVA rankas mycket högt på MES-området. I Gartners senaste Magiska Kvadrant (maj 2022) positioneras lösningen som en av de högst placerade ledarna ifråga om förmåga att göra jobbet (”execute”). Detta före konkurrenter som Siemens, GE Digital och Rockwell Plex.
Med detta som fond konstaterar bolaget i sin anmälan av 2023-versionen att den, ”erbjuder en minskning av kostnaderna och komplexiteten för multi-site Manufacturing Execution System (MES)-lösningar.”
Versionen kommer att hjälpa till att standardisera och introducera bästa praxis snabbare och i skala, vilket i sin tur kommer att förbättra operativ effektivitet och hållbarhet. Andra fördelar är, enligt bolaget, ökad motståndskraft i försörjningskedjan och smidighet med enhetlig synlighet, rapportering och KPIer över flera anläggningar.
Bolagets VP för Operations Management Software, pekar ut flera skäl till att de kapabiliteter som kommer med den nya versionen är mycket viktiga, inte minst att den kan minska kostnaderna, vilket är nödvändigt i skenet av lågkonjunkturen. Han säger i en kommentar att tiderna är tuffa för tillverkande företag, med problematiska och störda försörjningskedjor och stigande kostnader som måste hanteras.
- Den nya versionen av AVEVAs 2023 MES gör det möjligt för verksamheter att driva digital transformation samtidigt och konsekvent över flera anslutna fabriker från en central MES. Den tillhandahåller en enda version av sanningen och främjar agil ”supply chain management”. I den post-pandemiska eran kommer tillverkarnas framgång att definieras av deras förmåga att vara smidiga och motståndskraftiga inför förändring.
AVEVAs svar på utmaningarna är alltså bl a detta med en enda central multi-site-lösning – hur kan detta främja t ex en lägre kostnadsbild? Och vilka är generellt AVEVA MES' styrkor och svagheter?

Traditionellt har MES-lösningar använts lokalt i anläggningar – som kräver robust individuell IT-infrastruktur och system – vilket avsevärt ökar den totala ägandekostnaden. Den nya uppdateringen kommer att ge stöd för multi-site-lösningar med en enda MES centralt distribuerad i ett företags datacenter.

Automatiserade produktionsprocesser och Industrial Internet of Things (IIoT) enheter är anslutna till ett litet fotavtryck av datortillgångar som samlar in data ”i kanten” – edge computing – av varje anläggning och skickar den till den centrala MES.
Den nya versionen omfattar skifthantering och inkluderar säkerhetsförbättringar för att stödja distribution av MES-datacenter på flera platser över olika tidszoner, språk och kulturer.

Analytikern Gartners senaste Magiska Kvadrant för MES-området. För svenskt vidkommande kan noteras att ABBs MES-lösning i Ability-familjen positioneras som en av visionärerna med ännu en del kvar att göra för att kliva upp i ledarkvadranten.

Modelldrivna MES-funktioner
Allmänt om AVEVAs MES kan konstateras att mer än två tredjedelar av dess MES-kunder finns inom process-tillverkningsindustrin. Specifikt har man en stark position inom livsmedels- och dryckesindustrin och finns även inom konsumentprodukter. Dessa två branscher står för nästan hälften av dess kundbas.
Programutvecklingen präglas av att man jobbat fram en serie modelldrivna MES-funktioner.

Särskilda styrkor finns vidare i kärnteknologin där AVEVA MES fortsätter att vara en enhets-agnostisk öppen plattform som ger flexibilitet när det gäller att ansluta MES-lagret till automationsutrustning, oavsett leverantör. Gartner skriver i sin Magic Quadrant-analys i maj 2022 att:
”Denna flexibilitet inkluderar systemsimulering och virtuell driftsättning av automationsutrustning, vilket resulterar i en process digital tvilling. Det har fortsatt att utveckla sin tillverkningsexekverings- och analysfunktionalitet genom assimilering av de förvärvade OSIsoft-tillgångarna.”

Men här finns i Garnet-analysen också några kritiska synpunkter. Analytikern menar att, ”innovationstakten i kärnprodukten är långsammare än förväntat, särskilt relaterat till tillgängligheten av MES-kapacitet som en molnbaserad lösning. Molnlösningar är fortfarande mestadels begränsade till analyser/rapportering och instrumentpaneler.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title