Annons

Avtalet som stärker samarbetet mellan Volvo och Högskolan i Skövde

Samarbetet mellan akademiska institutioner och näringslivet betyder mycket för Sveriges globala konkurrenskraft. Dels för att forskningsbitarna leder framåt mot nya teknologiska innovationer, dels för att kontakterna och samarbetsprogrammen ger tillgång till personell kompetensförsörjning.
Det finns flera goda exempel på denna typ av samverkan. Ett intressant sådant är det mellan Högskolan i Skövde och Volvokoncernen. I dagarna har dessa parter skrivit ett nytt avtal som innebär att Skövdelärosätet utvalts till Preferred Research Partner inom Volvokoncernens Academic Partner Program. Avtalet gör att samarbetet mellan Högskolan och Volvokoncernen stärks ytterligare inom tre utvalda forskningsområden: Virtual manufacturing, Process Point Analysis och Humans In Manufacturing.
- Vi behöver förbereda oss för framtiden och ligga i framkant både vad gäller nya tekniker och nya arbetssätt. Genom samarbetet kan vi testa nya metoder och tekniker direkt i vår produktionsmiljö, vilket ger oss en fantastisk möjlighet att säkerställa vår framfart inom teknikutvecklingen. Det är viktigt inte bara för vår fortsatta konkurrensförmåga utan även för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare, säger Jan Ohlsson, som är chef för Volvo Group Trucks Operations.

Volvo Academic Partner Program (APP) är ett strategiskt långsiktigt initiativ från Volvokoncernen som ska bidra till att koncernen uppnår sin vision. Genom APP ansluter Volvos sin expertis inom viktiga teknikområden till forsknings- och innovationsmiljöer belägna runt om i världen. En av dessa utvalda forsknings- och innovationsmiljöer finns på Högskolan i Skövde, som sedan 2009 har haft status som Preferred Research Partner till Volvokoncernen.

Samarbetet firar tioårsjubileum
Den 19 juni 2019 firade Volvokoncernen och Högskolan tioårsjubileum av lärosätets anslutning till APP genom underteckna ett nytt avtal. Det nya avtalet gör att samarbetet mellan Volvokoncernen och Högskolan i Skövde kan fortsätta med oförminskad styrka under de kommande åren.
– Högskolan i Skövde bedriver världsledande forskning och utbildning inom samtliga tre områden som det aktuella avtalet omfattar. Samarbetet med Volvokoncernen ökar våra möjligheter att föra ut forskningsresultat och därigenom skapa varaktig industrinytta och medverka till ökad konkurrenskraft, säger Högskolan i Skövdes rektor Lars Niklasson.

Att vara en attraktiv arbetsgivare
Tillgången till den kunskap som skapas inom de utvalda forsknings- och innovationsmiljöerna är också viktig för Volvokoncernen:
– För oss inom Volvokoncernen betyder samarbetet med Högskolan otroligt mycket. Vi behöver förbereda oss för framtiden och ligga i framkant både vad gäller nya tekniker och nya arbetssätt. Genom samarbetet kan vi testa nya metoder och tekniker direkt i vår produktionsmiljö, vilket ger oss en fantastisk möjlighet att säkerställa vår framfart inom teknikutvecklingen. Det är viktigt inte bara för vår fortsatta konkurrensförmåga utan även för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare, säger Jan Ohlsson som är chef för Volvo Group Trucks Operations, organisationen ansvarar för tillverkning av lastbilar, motorer, växellådor och logistik inom Volvokoncernen.

Upparbetade kontaktvägar
Det nu undertecknade avtalet löper till december 2023 och berör forskningsområdena Virtual manufacturing, Process Point Analysis och Humans In Manufacturing.
Ett viktigt syfte med avtalet är att skapa och upprätthålla goda kontaktvägar mellan Volvokoncernen och de aktuella forskargrupperna på Högskolan i Skövde. Upparbetade kontaktvägar ökar till exempel möjligheten att starta gemensamma forskningsprojekt. Det gör också att resultat från Högskolans forskning snabbare kan komma i praktisk tillämpning i Volvokoncernens verksamhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title