Annons

AWS har upptäck simuleringens och analysens stora värde: ”Vi förutspår ett stort genombrott 2023,” säger AWS teknikchef

AWS, Amazon Web Services, har börjat synas allt mer i simulerings-sammanhang. Det är intressant förstås att denna jätte insett, plockat upp värdet av och i ett allt högre tempo omsatt betydelsen av den växande CAE-domänen Simulering & Analys (S&A) i lösningar. För aktörerna i PLM-branschen är detta dock ingen nyhet och många skulle nog hävda att genombrottet, i alla fall inom tillverkningsindustrin, redan är ett faktum.
Hur som helst: under utvecklar-konferensen AWS re:Invent, som PLM&ERP News rapporterade om i slutet av 2022, lanserade företaget en mängd nya verktyg för att driva utvecklingen mot storskalig 3D-simulering i molnet, däribland IoT Twinmaker för att skapa digitala tvillingar av objekt, och simulerings-plattformen SimSpace Weaver. S&A är alltså en superhet domän.
- Så är det, säger AWS globale teknikchef Bill Vass, och förutspår: ”Nya utmaningar för näringslivet och nya tekniska möjligheter gör att ’Spatial Computing’ kommer att bli en genombrottsteknologi 2023.”
Begreppet, ”spatial computing”, handlar om simulering och analys i perspektivet av de processer och verktyg som används för att fånga, bearbeta och interagera med 3D-data. Komponenter av rumslig (”spatial”) beräkning kan inkludera IoT, digitala tvillingar, ambient computing, augmented reality, virtuell verklighet, AI och fysiska kontroller.
I detta menar nu Bill Vass att företag står inför en tröskel där samtida digitala verktyg som erbjuds inte längre räcker till för att nå nästa nivå i utvecklingen. Den digitala tvillingen, som möjliggörs av Spatial Computing, beskrivs som nästa steg i hur verksamheter kan låsa upp nya möjligheter och ta nästa steg i sin utveckling.

Begreppet spatial compouting omfattar sålunda digitaliseringen eller virtualiseringen av alla objekt, system, maskiner, människor, interaktioner och miljöer, och att skapa en sömlös portal mellan den fysiska och den digitala världen, skriver Bill Vass, i ett blogginlägg. Han jämför den kommande utvecklingen med persondatorns genombrott på 1970- och 80-talet:
”Den digitala tvillingen förändrar spelplanen för näringslivet på samma sätt. De gör det möjligt för organisationer att analysera och simulera komplexa operationer, de 90 procent av verksamheten som inte kan beräknas med ett kalkylblad. De är virtuella representationer av fysiska system som använder data från den verkliga världen för att härma strukturer, tillstånd och beteenden hos objekten de representerar, och uppdatera med nya data när förutsättningarna förändras.”   

”Vi har bara skrapat på ytan,” hävdar Bill Vass
Möjligheterna är minst sagt omfattande, och berör de flesta branscher som arbetar med fysiska objekt. AWS visar på detta genom att de redan utvecklat exempel där test av dammsugare och prov av skor kan utföras via det digitala rummet, eller bidra till utvecklingen av mer realistiska spel.
Men enligt Bill Vass har man bara skrapat på ytan:
”Det finns hundratals miljarder objekt i den fysiska världen – som fordon, byggnader, fabriker, industrirobotar och produktionslinjer – som kommer att påverkas positivt av det nästa kapitlet inom spatial computing, drivet av AWS.”

Exempel på simulering i AWS simulerings-plattform SimSpace Weaver.

Fler faktorer ligger bakom varför Spatial Computing ligger rätt i tiden. Bland annat handlar det om samtidens utmaningar kring hållbarhetsfrågor, det osäkra makroekonomiska och geopolitiska läget,  bristen på kvalificerad arbetskraft  och nya konsumentbeteenden efter  Covid 19-pandemin.
Men samtidigt går den tekniska utvecklingen framåt vilket innebär nya möjligheter och verktyg. Molnet erbjuder behovsstyrd tillgång till enorm datorkraft, AI- och maskininlärningsverktyg blir mer och mer kraftfulla, och virtuell och förstärkt verklighet blir en del av vardagen.

De tre lagarna som styr
Det är inte bara fantasin som sätter gränserna för vad man kan uppnå med spatial computing redan idag, och Bill Vass pekar ut tre områden där utvecklingen fortsätter:
”Det vi har att göra med är vad vi brukar kalla ’de tre lagarna’, fysikens lagar, ekonomins lagar, och den juridiska lagen, och oavsett vad vi gör de närmaste tio åren måste vi förhålla oss till dem.” 

De lösningar för spatial computing som byggs idag och i morgon måste sträva efter att  hantera och optimera dataöverföring på ett sätt som både förbättrar prestanda och kostnadseffektivitet, och som följer internationella och lokala regelverk för säkerhet och personlig integritet.

Framtidens verktyg
För att Spatial Computing ska fungera och vara tillgänglig krävs ett fokus på datan och insikten att det är den mest värdefulla resursen – ”den nya oljan”, som det ibland benämns. Att som standard ha en öppen plattform för verktyget är det viktigaste framöver, för att inte låsas in i specifika lösningar eller leverantörer. För företag som strävar efter utveckling, är Spatial Computing verktyget att ta vara på.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title