Annons

Faurecia och Accenture tar IoT och autonom bilteknik till ny nivå

IoT, smarta uppkopplade produkter och utvecklingen av autonoma fordon driver idag på automotiveområdet med ett ökande tryck. De stora OEM-företagen strävar efter ett snabbt genomförande dels för att konkurrensen att komma först är stenhård, dels för att kunna leva upp till de planer man har. Denna utveckling skapar i sin tur ett tryck på underleverantörerna. Inte minst för att en stor del av utvecklingsarbetet på system och komponentnivå är lokaliserat till underleverantörssidan. Och leverantörerna lägger nu stora resurser på att bygga upp den kompetens som behövs.
Det är i skenet av detta dagens besked att konsultjätten Accenture och den globalt verksamma bildelstillverkaren Faurecia har inlett ett femårigt samarbete. Målsättningen är att utveckla nya innovativa tjänster och produkter för uppkopplade och självkörande fordon. Samarbetet är av signifikant betydelse, inte minst för att Faurencia är en storspelare inom automotive. Bolaget levererar toppmodern teknologi till biltillverkare för att främja sånt som ”Smart Life on Board” och ”Sustainable Mobility”. Koncernen har 100 000 medarbetare och en omsättning på 18,7 miljarder euro, nära 190 miljarder kronor.

Faurecia är som sagt en storspelare inom automotives underleverantörssegment. Med 330 anläggningar, inklusive 30 FoU-center i 34 länder, är man ledande inom sina tre affärsområden: bilstolar, interiörsystem och hållbar transport.

Artificiell intelligens och augmented reality. Faurecia och Accenture kommer att kombinera sin respektive expertis inom innovation och samfinansiera projekt för att utveckla produkter och tjänster för uppkopplade och självkörande fordon. Samarbetet kommer inledningsvis att fokusera på två områden: kognitiv teknik för att förnya den inbyggda användarupplevelsen, och tjänster för att förbättra hälsa och välbefinnande.
Ett övergripande mål är att använda digital teknik som exempelvis artificiell intelligens (AI), avancerade analysverktyg, augmented- och virtual reality, blockchain och kvantdator-teknik för att stötta Faurecias digitala omvandling. Projekten som utförs under samarbetet kommer att organiseras inom en så kallad ”Digital services factory”.
– Det här är ett banbrytande partnerskap mellan två ledande aktörer inom sina respektive områden, där vi kommer att samarbeta för att ta artificiell intelligens och dataanalys till nästa nivå inom bilindustrin. Samarbetet kommer att skynda på omvandlingen av vår verksamhet, och skapa nya affärsmodeller och användarupplevelser för framtidens förarplats. Partnerskapet med Accenture kommer att göra det möjligt för Faurecia att vara mer innovativa och dynamiska i takt med att nya tekniker hela tiden introduceras, särskilt vad gäller områdena hälsa och välbefinnande och intuitiva gränssnitt mellan människa och maskin, säger Patrick Koller, CEO på Faurecia.

Innovationens goda cirkel. – Innovation skapar en god cirkel. Den gör det möjligt för företag att säkra den nuvarande tillväxten, samtidigt som den frigör kapital som kan användas till att investera i nya produkter, tjänster och affärsmodeller för att bibehålla en framtida tillväxt. Det är precis vad vi gör genom det nya samarbetet med Faurecia. Genom att kombinera Accentures förmåga att förvandla disruptiv teknik till affärsresultat med Faurecias kompetens inom avancerad bilteknik och våra två företags gemensamma fokus på innovation, vill vi vara drivande i utvecklingen av bilindustrins framtid, säger Accentures koncernchef, Pierre Nanterme.

Vad innebär digitaliseringen för industriproduktionen? Idag spenderar förare i genomsnitt upp till 500 timmar i sina bilar varje år. Det, tillsammans med den snabba utvecklingen inom självkörande och uppkopplade bilar, gör att bilens interiör blir en förlängning av hemmet och kontoret. Det leder till ökad efterfrågan av nya upplevelser och tjänster i bilen. Faurecias och Accentures gemensamma vision kring denna utveckling kommer vara grundstenen för det nya samarbetet.
Samarbetet är också ett exempel på vad Accenture kallar ”Industry X.0”; den omfattande omställningen som digitala produkter och tjänster innebär för industriproduktionen. Omställningen innebär att företag kontinuerligt behöver hitta nya arbetsmetoder och processer som följer den snabba digitala utvecklingen för att vara fortsatt lönsamma.

 

Möt Accentures globale industridirektör, Eric Schaeffer i en unik intervju om hur bolaget ser på utvecklingen inom PLM- och ERP-områdena i skenet av de senaste årens trender. KOMMER DET ENS ATT FINNAS BEHOV ERP-SYSTEM, undrar Schaffer (ovan), och han hävdar att det teknologiska förändringstrycket idag är extremt högt med en utvecklingsdynamik som gör framtiden svår att förutsäga. Det enda som är säkert är att oavsett om du är redo eller inte – så händer det nu. Det bästa sättet att hantera den nya teknologin är att uppfinna framtiden i kombinationen mellan det nya och det du har i ryggsäcken, säger han och tillägger: ”Experimentera och starta så många piloter kring ekosystemanalys som möjligt, över hela företaget. Titta på sourcing, titta på FoU, titta på affärsstödsfunktioner. Ta reda på vilken som fungerar. Om de fungerar: Skala upp. Om de inte gör det: Gå vidare till nästa idé.” För hans branschkollega inom PLM-servicenäringen, Jonas Gejer (som också intervjuats i artikeln), chef för svensk-tyska TechniaTranscat, en del av Addnodekoncernen och världens största s k value solution partner till PLM-utvecklaren Dassault Systemes, är denna utveckling lika glasklar; även om han framhåller att lika mycket som ny teknik påverkar processerna, måste PLM-legacy beaktas. Integration mellan gammalt och nytt är en affärskritisk överlevnadsfaktor. Framgångsrik transformation kräver effektiva broar.

Konsulter i strålkastarljuset i dramtisk utvecklingsloop. Sammantaget befinner sig PLM- och ERP-området i en dramatisk utvecklingsloop. Sånt som digitaliseringen, molnet, IoT, digitala tvillingar, Augmented Reality och annat har en enorm inverkan på produktframtagningsområdet. Men kedjan sträcker sig idag längre än så. Kopplingarna till vad som händer med produkterna efter att de levererats till slutanvändarna har i allt större omfattning stärkts. De uppkopplade, intelligenta lösningarna återkopplas till produktutvecklingssidan för att på spå vis sluta produktlivcyklarna. Inte bara inom traditionellt tekniktunga branscher som automotive och aersospace, utan egentligen över hela skalan av industrisegment. Konsulter som Accenture spelar en viktig roll i detta. Så, hur svarar de på utmaningarana?
PLM&ERP News har gjort en längre analys av detta byggt på en djupintervju med både Accentures globale industridirektör, Erich Schaeffer och den snabbväxande svenska PLM-konsulten TechniaTranscats chef, Jonas Gejer. Artikeln är publicerad på engelska på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com. Klicka på rubriken nedan för att läsa artikeln:

A Market in Transformation: Accenture, TechniaTranscat and the Changing Realities for PLM Service Providers

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title