Annons

Batterier för en halv miljon bilar när Volvo och Northvolt satsar på Göteborg för nya fabriken

Bygget av fabriken kommer att påbörjas 2023 och kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar.
Fabriken kommer att ha en potentiell årlig cellproduktionskapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året.
Placeringen av fabriken i Torslanda, Göteborg, ger fördelar i form av en direktväg in i Volvo Cars största bilfabrik, tillgång till infrastruktur, en stark pipeline av förnybar energiförsörjning och relevant arbetskompetens, och genom sin närhet till både Volvo Cars och Northvolts FoU-enheter.
– Vårt samarbete kring battericeller med Northvolt är mycket viktigt för våra strategiska ambitioner inom elektrifiering, säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars vd. – Vi är fast beslutna att bli ledande i segmentet premium-elbilar och att endast sälja renodlade elbilar senast 2030.
Fabriken kommer att ha en potentiell årlig cellproduktionskapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året.

BATTERIFABRIKEN ETABLERAS I TVÅ STEG
Detaljplanering är redan igång för fas ett som omfattar 55 hektar. Planarbetet underlättas av att området är av nationellt intresse för industriproduktion och redan är väl rustat på många sätt, infrastrukturmässigt. Parterna bedömer att markberedning och byggstart kan påbörjas under 2022.
Att processen från förfrågan till byggstart kan gå så här fort beror på det stora arbete som har skett parallellt inom Göteborgs Stad under hösten, med bred intern förankring. Åtta förvaltningar och tre kommunala bolag har jobbat tillsammans för att ta fram lösningar som lever upp till bolagens önskemål, som möter miljökraven och kan realiseras med en pressad tidsplan. Business Region Göteborg har lett arbetet. Även Västra Götalandsregionen har bidragit och skapat förutsättningar.
– På kort tid har Göteborg lyckats svara upp mot bolagens samtliga kriterier, till exempel när det gäller gröna lösningar för vatten, el, logistik och kyla. Genom att återanvända renat avloppsvatten från Gryaab, och använda det som kylvatten, kan vi reducera elbehovet för kylning i fabriken kraftigt jämfört med konventionella lösningar, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg.

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN AVGÖRANDE
Skandinaviens största hamn ligger några kilometer från etableringsplatsen, och järnväg finns redan framdragen. Statliga trafikinvesteringar på 1,5 miljarder kronor görs i närområdet, främst i Hisingsleden som ska vara helt utbyggd och planskild år 2024.
– Göteborg erbjuder samtidigt en närmast unik möjlighet att snabbt kunna etablera en så pass stor anläggning i en storstadsregion, med alla de city-kvaliteter som man får på köpet. Lägg därtill goda tillflöden av kompetens inom teknikområdet, som andra regioner kan ha haft svårt att matcha. Där har du några viktiga förklaringar till att valet föll på Göteborg, säger Patrik Andersson.
Investeringarna från Volvo Cars och Northvolt stärker samtidigt Göteborgs roll som landets tillväxt- och innovationsmotor. Satsningarna ger dynamiska effekter hos leverantörer, i tjänstesektor och gör att ett av Europas starkaste fordonskluster ännu mer attraktivt.

ÄVEN STADEN OCH REGIONEN INVESTERAR
• 130 miljoner i nya offentliga medel är avsatta till infrastruktur nära sajten, framför allt vägar. Upp till 80 miljoner satsas från Göteborgs Stad och upp till 50 miljoner från Västra Götalandsregionen.
• Västra Götalandsregionen har dessutom beslutat satsa 45 miljoner i ett utbildningscentrum för industriell omställning. Göteborgs Stad är positiv till att bidra upp till motsvarande belopp, men beslut kommer att tas senare.
• Årligt rullande kompetensmedel styrs om till viss del för att bättre matcha det utbildningsbehov som uppstår.
• Anslutningar av vatten, avlopp, kyla/värme och elnät är investeringar som det samägda bolaget antingen bekostar direkt eller betalar av över tid.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title