Annons

BATTERIPRODUKTION: Sweco hjälper Northvolt i omvandlingen av Kvarnsvedens pappersbruk till gigafabrik

Inom ramen för masterplanen ska Sweco ta fram plan för logistiklösningar samt teknisk försörjning. Sweco ska också bidra till ansökan för miljötillstånd. I uppdraget involveras experter inom transportinfrastruktur, byggkonstruktion, energi, industri och miljö. Northvolts gigafabrik planeras att påbörja verksamhet under 2024. Produktionen kommer att ske med 100 procent förnybar energi.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title