Annons

BATTERITEKNIK: OT och IT i fokus när Rejlers tar hem digitalt utvecklingsprojekt för hållbar anodproduktion i Luleå

Tar fram SYSTEMARKITEKTUR, DIGITALA MODELLER och PROCESSER till ny TALGA-fabrik. Den svenska batteriproduktionen får fler effekter än att bara Northvolt expanderar verksamheten. Idag meddelare australiensiska teknik- och materialföretaget Talga att man investerar i anodproduktion i norra Sverige, vilket har potential att väsentligt minska CO2-utsläppen vid tillverkning av elfordon och energilagringssystem. Talga har i sammanhanget intressanta, patentskyddade teknologier för anrikning av grafitmalm till grafit- och grafenprodukter. Dessa produkter underlättar för tillverkning av smarta och miljövänliga lösningar, som batterianoder till elbilar, högpresterande kolfiberkompositer samt beläggning på̊ material för ökad hållbarhet.
Jobbet att stödja Talga i den digitala utvecklingen av projektet, från förstudie till färdig produktionsanläggning - med tekniskt stöd och tjänster inom IT (Information Technology), OT (Operational Technology) och ET (Engineering Technology) – har gått till konsulten Rejlers.
Till saken hör att Talga gör betydande investeringar i anodproduktion. Anoden utgör hälften av det aktiva materialet i ett modernt litiumjonbatteri. Processen är vertikalt integrerad och inkluderar egen gruvdrift i Vittangi - där några av världens mest högkvalitativa grafitfyndigheter finns. Till detta kommer materialförädling och tillverkning av anodprodukter vid en ny fabrik i Luleå.
I den inledande fasen utvecklar Rejlers systemarkitektur samt de digitala modeller och processer som ligger till grund för att uppnå en optimal process inför kommande konstruktion och byggproduktion. En viktig aspekt är att skapa flerdimensionella informationsmodeller som ger konstruktörerna verktyg och valmöjligheter för att kunna välja lösningar och hitta en balans mellan parametrar som kostnad, tid och klimatpåverkan.
– Talgas ambition är att ligga i framkant både vad gäller projektering, produkter och produktionsprocess, där vi kommer att bistå med rådgivning kring ny teknik och innovativa lösningar, säger Amandus Yngvesson, Advanced solutions manager för industriell IT inom Rejlers division Industry.

Talgas europachef, Martin Phillips, säger i en kommentar att det är ett utmanande satsning man har framför sig.
– Att bygga upp en ny och hållbar europeisk värdekedja för batterianoder är både viktigt och krävande. Därför är vi glada att samarbeta med Rejlers kring IT-lösningar, säger han.
Klart är också att Rejlers har expertisen och resurserna som krävs i sammanhangety. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter, vilket ser ut som en god grund för framgång i projektet. 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor.
Malin Ljung Eiborn, hållbarhetchef på Rejlers, tillägger att man genom projektet, ”bidrar till industriomställningen där Talgas verksamhet kommer att spela en nyckelroll för elektrifieringen och bidra till ett minskat fotavtryck genom en hållbar, lokal produktion.

19 500 ton anodmaterial
Inledande markförberedelser är påbörjade inför den planerade byggstarten av Talgas fabrik i Luleå. I sin första fas beräknas fabriken kunna producera 19 500 ton anodmaterial per år, vilket motsvarar ungefär 16 GWh batterikapacitet.
I pressmaterialet skriver man att Talgas vision är att skapa hållbar tillväxt genom att förädla samhällsnödvändiga metaller och mineraler till produkter som bidrar till en grön omställning. Bolagets verksamhet innefattar högteknologisk materialförädling, gruvdrift, samt forskning och utveckling. Talga har sitt huvudkontor i Perth i Australien, är noterade på den australienska börsen ASX och har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title