Annons

BATTERITEKNIK: Stena Metalls BatteryLoop skriver avtal med Mercedes-Benz Energy

Avtalet kommer säkra stora volymer av både nya och återanvända batterimoduler från Mercedes-Benz Energy till BatteryLoop. Detta kan möjliggöra för BatteryLoop att leverera upp till 40-megawattimmar inom de kommande 18 månaderna med Mercedes-Benz Energys moduler. Den första leveransen kommer vara under 2022 till ett 2 megawattimmars system med en effekt på 3 megawatt som kommer installeras i Sverige av BatteryLoop. 2 megawattimmar motsvarar ungefär 1 000 mil körning med en elbil. Den här typen av teknologi kommer stötta elnätet och avlasta flaskhalsar genom att vid rätt tillfällen tillhandahålla el.
– Genom återanvända batterier och ett effekt-optimerat system kan vi dessutom, baserat på IVL Svenska Miljöinstitutets livscykelanalys, spara 1 000 ton CO2-utsläpp från produktionen per 3-megawatt batterilager och samtidigt generera samma nytta för elnätet. Dessutom ser vi att ett sådant system kan generera en nettointäkt till kunden runt 7–10 miljoner kronor per år, fortsätter Bergström. 

Innovativa Mercedes-lösningar
Om Mercedes-Benz-Energy ska sägas att man erbjuder innovativa lösningar inom batterilager-marknaden baserat på elfordon. Som en pionjär i batterilager-teknologi har Mercedes-Benz Energy ackumulerat omfattande expertis inom elfordons batterier för stationära applikationer. Med hjälp av ett sofistikerat data management system, kan skicket på alla Mercedes-Benz Energy batterier analyseras, konstateras och framtida liv kan prognostiseras. Som en helägd filial av Daimler AG, möter lösningarna från Mercedes-Benz Energy, ”de högsta krav gällande kvalité, funktionalitet, reliabilitet och säkerhet.”
Gordon Gassmann, CEO Mercedes Benz Energy, konstaterar att man är mycket nöjda med avtalet.
– Med BatteryLoop har vi fått en partner som visar djup kunskap inom energilagersystem marknaden, och vi är övertygade om att vår produkt kommer vara en viktig roll för BatteryLoops marknad. Det långsiktiga engagemang som vi ser i BatteryLoop och dess ägare var en nyckel för beslutet. Att ha en partner med långsiktigt engagemang inom energilagersystem branschen, säger Gassmann.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title