Annons

BATTERIER: Northvolt bygger sin tredje gigafabrik och når Carlssons vision om 25% av europamarknaden

Peter Carlssons svar 2020 handlade om supereffektivitet och på att bygga tillverkningsblock i mycket komplicerade uppsättningar. Hur gör man det?
– Tja, du bygger en förbannat bra digital tvilling, sa Carlsson och det verkar han och medarbetarna onekligen vara i full gång med.
Den digitala grunden i detta är att man huvudsakligen jobbar med Siemens Digital Industries ”Closed-loop manufacturing-koncept” (CLM) på design- och automationssidan, men även med ABB i viktiga roller när det gäller fabrikselektrifieringen.
På teknologi- och PLM-sidan har planen redan från start varit att utnyttja Siemens produktutbud inom Xcelerator-portföljen, vilket innefattar allt från designmjukvara som NX CAD, PLM-sviten Teamcenter och IIoT-mjukvaran MindSphere till lösningar för tillverkningsplanering och automatisering, inklusive industriella kommunikationsnätverk och molnlösningar.
Generellt är också simuleringsbiten en nyckelkapacitet. Med den digitala tvillingen i centrum är allt simuleringsbart i alla led, för att man ska kunna säkra att allt fungerar som tänkt innan man går över till de fysiska motsvarigheterna, då eventuella förändringar och upptäckta fel blir dyra att åtgärda.
Allt kan kopplas ihop via IoT och IIoT (Industria IoT), vilket i Siemens fall går över bolagets MindSphere-operativsystem. Fungerar det inte som du tänkt dig? Förbättra och optimera genom att gå tillbaka och simulera igen. Det är en viktig poäng CLM-tanken.
Men vikten av att kopplingarna till ERP-systemen finns med i konceptlösningen måste särskilt betonas i detta. Om dessa inte finns missas länkningen till order-systemet och flera, möjligen divergerande, ”sanningar” kommer att finnas; något som riskerar att dra ner process- och tillverkningskvalitén och öppnar för fel. ”One single source of truth,” som mantrat lyder, är den eftersträvansvärda finessen för att undvika felkällor.

BATTERIER FÖR EN MILJON FORDON
Northvolt har enligt veckans annonsering av Northvolt Drei undertecknat ett samförståndsavtal med den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein om att utveckla av en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier på 60 GWh.
Gigafabriken Northvolt Drei ska sysselsätta 3 000 personer och producera sina första batterier i slutet av 2025.
I och med att den drivs av det renaste elnätet i Tyskland, är Northvolt Drei positionerat för att producera de renaste batterierna på kontinentala Europa, noterar bolaget i pressmaterialet. Med en årlig potentiell produktionskapacitet på 60 GWh kommer Northvolt Drei leverera ett utbud av hållbart producerade litiumjonbatterier till den europeiska marknaden, tillräckligt för cirka en miljon elfordon.
Som noterades inledningsvis kommer en nya gigafabriken att öka Northvolts batteritillverkningskapacitet till över totalt 170 GWh. Man menar sig därmed främja sitt uppdrag, ”att leverera batterier på ett sätt som kännetecknas av ren energi, cirkuläritet och som skiljer sig fundamentalt från tillvägagångssätt som dominerar den globala industrin idag.”

En 3D-illustration av Northvolt Drei-anläggningen.

ÖVERGÅNG TILL ETT RENARE SANHÄLLE
Peter Carlsson, medgrundare och VD för Northvolt, kommenterar saken så här:
– Vi är glada över att tillkännage Northvolt Drei – ett projekt som passar väl in i ett lovande framtida kluster av renteknologiska satsningar som växer fram i norra Tyskland och främjar den bredare europeiska övergången mot en hållbar utveckling, ett samhälle där Tyskland spelar en avgörande roll.
Northvolt Dreis högpresterande litiumjonbatterier ska också produceras med det lägsta miljöavtrycket på den europeiska kontinenten.
Valet av Heide, Schleswig-Holstein, är nyckeln till att uppnå detta mål. Regionen har, hävdar man, det renaste energinätet i Tyskland; ett nät som kännetecknas av ett överskott av el, som genereras av vindkraft på land och till havs, och förstärkt av ren energi som tillhandahålls genom nätanslutningar till Danmark och Norge.

REN ENERGI BYGGER HÅLLBARHET”
– Det spelar roll hur vi producerar en battericell. Om du använder kol i din produktion bäddar du in en hel del CO2 i ditt batteri, men använder vi ren energi kan vi bygga en mycket hållbar produkt. Vår filosofi är att nya energiintensiva industrier, som batteritillverkning, ska etableras i faktisk geografisk närhet till där den rena energin produceras, säger Peter Carlsson.

Men det är inte bara ren energi som positionerar regionen Heide och det bredare industriella landskapet kring Hamburg som idealiskt lämpade för Northvolts växande närvaro i Europa.

Förutom att vara centralt placerad i den framväxande europeiska batteriförsörjningskedjan, som förbinder Skandinavien och kontinentala Europa, tillhandahåller regionen också det utrymme som krävs för att etablera en batterianläggning av tillräcklig storlek för att dra nytta av de skalfördelar i produktionen som är nyckeln till att sänka batterikostnaderna.

TYSK INDUSTRIKOMPETENS OCH CIRKULÄRITET
Tillgång till tysk industrikompetens och fordonsexpertis kommer att ge ytterligare möjligheter. Lokal tillverkningsexpertis i Schleswig-Holstein-regionen och Heide kommer att säkerställa att fabriken levererar batterier av högsta kvalitet, medan fabriken i sig kommer att ge kritisk arbetskraftserfarenhet med batteriteknologi – en framväxande hörnstensteknik i den europeiska ekonomin.

Med hållbarhet i framkant av design och beslutsfattande kring Northvolt Drei, kommer fabriken att hämta betydande volymer av sina råmaterialbehov från återvunna batterimetaller, som en del av Northvolts åtagande att hämta 50 procent av sitt råmaterialbehov från återvinning till 2030.

Vid sidan av batteriproduktion kommer Northvolt Drei inrikta sig på en batteriåtervinnings-anläggning på plats som kommer att säkerställa effektiv återanvändning av biprodukter från produktionsprocessen och tillhandahålla en hållbar lösning för uttjänta elfordonsbatterier som återvinns från europeiska marknader.

Genom hela projektets omfattning är Northvolt angelägen om att ta med företagets engagemang för transparens och rättframhet i sina kontakter med externa intressenter. Det tillvägagångssättet har visat sig vara framgångsrikt i Sverige, i Norge och i Polen, och det finns all anledning att tro att det kommer att underbygga leveransen av ytterligare ett projekt med Northvolt Drei.

Christofer Haux, tillförordnad vd för Northvolt Drei, kommenterar:
– Vi ser fram emot att samarbeta med samhällen och myndigheter i Schleswig-Holstein för att säkerställa att Northvolt Drei utvecklas på ett transparent och samarbetssätt som gör det bästa av de många möjligheter som projektet representerar för regionen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title