Annons

beCPG: PLM-lösning på frammarsch i icke-traditionella branscher som KOSMETIKA och LIVSMEDEL

Till bakgrunden hör att företag inom konsumentvarubranschen ofta använder flera olika databaser, för att hantera kundbeställningar, produktinformation och lagkrav.
Om denna typ av information är utspridd i flera dokument eller system, som inte alltid är uppdaterade, leder det till otydlig ansvarsfördelning och kommunikations-problem mellan olika avdelningar – något som påverkar hanteringen av produkternas livscykler.
Här hävdar nu beCPG att man med sitt PLM-system hjälper företag inom kosmetik- och livsmedelsbranschen att hantera utmaningarna med distansarbete och produktutveckling. Plattformen används idag alltså av fler än 80 kunder, däribland Valrhona, Bridor, Upfield, Juva Santé, Boncolac, Europe Snacks och Snellman, för att förbättra produkternas kvalitet och få ut dem på marknaden snabbare. Systemet är framtaget för alla avdelningar som arbetar med produktutveckling (forskning och utveckling, kvalitet, regelefterlevnad, marknadsföring m m) hos tillverkare och distributörer.

Livsmedelssidan är ett område som beCPGs PLM-lösning adresserar.

HANTERAR PRODUKTLIVSCYKLER FRÅN A TILL Ö
beCPG-systemet har en öppen källkod och är framtaget för att omfatta hela produktlivscykeln, från produktutveckling till avvecklingsstadiet. Det är utvecklat för tillverkare av konsumentvaror och särskilt anpassat efter de aktuella utmaningarna inom livsmedels- och kosmetikbranschen.
Det är ett nyckelfärdigt system som kan användas omedelbart eller skräddarsys efter de varierande behoven inom specifika verksamheter och branscher. Fördelarna med beCPG är, menar man från utvecklarnas sida, är bl a att, ”beCPG skiljer sig från andra liknande lösningar då det är ett komplett, smidigt och lättanvänt verktyg som erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris.”
Företag som använder systemet kan dra nytta av följande fördelar:
• snabbare utveckling och förnyelse av produkter
• god efterlevnad vad gäller kundspecifikationer och lagkrav
• pålitlig produktinformation och en uppdaterad produktportfölj
• tidsvinster och resultatförbättringar tack vare automatisering av repetitiva arbetsuppgifter
• möjlighet att samarbeta med kunder och leverantörer
• förbättrad historik för att dra fördel av produkternas utveckling.

Att PLM-systemen breder ut sig och har börjat användas inom en rad icke-traditionella industrisegment har de senaste åren givit flera bevis på, t ex inom bygg (SKANSKA), charterresor (TUI), retail (JULA), mode (Guess) m fl.
<br>Men nu börjar det hända saker inom andra sektorer där PLM-lösningar inte varit särskilt vanliga: t ex kosmetik- och livsmedelsbranscherna. Här finns  det nu sedan ett par år en mjukvara som troligen är rätt okänd för många, men som lyckats få ett genomslag: beCPG heter den. Det franska bolaget bakom lösningen har sedan starten 2010 utvecklat en PLM-lösning som mer än 80 företag inom de här segmenten satsat på. 
<br>I en pressrelease noterar bolaget att Covid-19-pandemin, med massor av företag som gått över till distansarbete, har skyndat på den digitala omställningen. En av följderna för kosmetika- och livsmedelsbranschen insett att deras flöden och metoder inte fungerar tillräckligt snabbt i en distansbaserad arbetsmiljö.
<br>Klicka på rubriken för att läsa mer.
Exempel på gränssnittet i beCPG.

FUNKTIONERNA I beCPG
Så här ser det vad avser funktionaliteterna i lösningen:
• Ett produktarkiv med information om färdiga och halvfärdiga produkter, råvaror, förpackningar och deras egenskaper samt marknadsföringsinsatser och lagstiftning.
• Dokumenthantering av leverantörsdokument, bilder, marknadsförings-material, prototypgodkännanden, teknisk dokumentation, certifikat och mycket mer.
• Formler för att utveckla nya produkter och beräkna bland annat allergener, ingredienser, näringsämnen, näringsinnehåll, kostnader och miljöbetyg.
• Möjlighet att skapa rapporter och tekniska produktblad (åt kunder eller produktions- och R&D-avdelningar) samt produktinformationsfiler.
• Funktioner för projekthantering för att leda utvecklingen av nya produkter från idé till försäljning.
• En leverantörsportal för samarbete med leverantörer.
• En kvalitetsmodul för hantering av kontrollprogram, kvalitetskontroller, hållbarhetstester och kundreklamationer.
• REST API:er och anslutningar för informationsutbyte med andra verktyg, exempelvis ERP- och CRM-system eller GS1-plattformar.

NYHETER I VERSION 3.2 AV beCPG
Vid utvecklingen av systemversion 3.2, som släpptes i början av 2021, fokuserade beCPG särskilt på återkopplingen från kunderna. Systemet har utvecklats för att underlätta samarbete och på bästa sätt tillgodose behoven vid distansarbete.
• Nytt utseende. Systemet har fått ett nytt gränssnitt och ett nytt grafiskt tema som tagits fram i samarbete med designbyrån Maogani.
• Arbetsuppgifter. Med den nya vyn i projektuppföljningen är det enkelt att visa, filtrera och sortera olika uppgifter. Det går till exempel att visa alla arbetsuppgifter som är kopplade till en viss avdelning eller filtrera uppgifter efter förfallodatum eller försening. Även uppföljningen av tidsplaner har förbättrats.
• Hantering av regler och bestämmelser. Även detta har förenklats. Nu finns möjlighet att ange riktlinjer som begränsar förekomsten av en ingrediens eller ett näringsämne i formeln till en produktkategori. Med den förbättrade funktionen för etiketter går det att hantera nya bestämmelser och säkerställa efterlevnad med fler än femtio lagstiftningar, däribland de som gäller för Kina, USA, Kanada och Brasilien.
• Miljöbetyg och skatt på förpackningar. beCPG följer tendenserna på marknaden och konsumenternas förväntningar. Nu beräknas miljöbetyg och förpackningsskatter av systemet.
• Nya REST API:er och anslutningar underlättar integreringen med andra system.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title