Annons

Beställningar värda nära 25 miljoner på Symetris IWMS-system

Addnodekoncernens dotterbolag Symetri har tagit hem en order värd 7,7 miljoner kronor. De har fått i uppdrag att vara samarbetspartner till Stockholms universitet (SU) när ett modernt IWMS-system handlas upp. IWMS-systemet kommer att ersätta SUs egenutvecklade system för hantering av universitetets inhyrda lokalbestånd och vara en långsiktig lösning som kan bidra till ett nytt, strategiskt angreppssätt i fastighetsrelaterade frågor.
Detta är f ö bolagets andra stora order på kort tid. I januari blev det klart att Stockholms stad också lagt en beställning på Symetris koncept, Efficient Facility IWMS, värd 17,5 miljoner.
Totalt handlar de här affärerna om ett värde på ca 25 miljoner.
IWMS-förkortningen står för "Integrated Workplace Management System".

Med stöd av Symetris Efficient Facility IWMS, som binder samman traditionella fastighetssystem med arbetsplatsservice, grafisk visualisering av byggnadsmodeller och dokumenthantering, kan aktörer som Stockholms stad få ett bra stöd för verksamhetens processer i en gemensam lösning. Från ett livscykelperspektiv säkerställer man kvalitén och ökar tillgängligheten till informationen i de dagliga processerna och i informationsleveranser mellan byggprojekt och förvaltning.

Matchar marknadens behov. När det gäller Stockholms universitet så omfattar uppdraget leverans av systemstöd för lokalhantering där bl a lokaldatabas, ritningshantering, projektredovisning, stöd för in- och uthyrning av lokaler, hyresgästsregister, lokalvård, Facility Management och ärendehantering ingår.

– Vi är stolta över att våra produkter och tjänster ännu en gång valts av ett stort och krävande universitet. Uppdraget är ytterligare ett bevis på att vårt erbjudande matchar marknadens behov av den här typen av lösningar, säger Tony Ulmehag, Key Account Manager på Symetri.

Stockholms universitets inhyrda lokalbestånd uppgår till ca 300 000 kvm. Uppdragets värde för avtalsperioden på fem år är 7,7 miljoner och omfattar även avrop från Högskolan i Skövde.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title