Annons

BIM, bygg och digitala tvillingar bakom HEXAGONs senaste köp

iConstructs BIM-programvara bygger på Autodesk Navisworks. Lösningen erbjuder Internet (moln)-baserade applikationer, som alltså kombinerar många aspekter av ett byggprojekt, i sånt som relaterar till byggets design, t ex CAD eller BIM-modellen, mekanik, el och VVS (MEP) och eventuell strukturell design och data, så att alla projektintressenter – från arkitekter, ingenjörer, byggledare, entreprenörer, konsulter och hela vägen till anläggningschefer och ägare – kan se eller använda den information de behöver. En sådan holistiskt syn på delarna i en byggnadsstruktur eller -plats leder tanken till vad som redan är realiteter inom en rad teknologiskt spetsiga industrisegment, som automotive och aerospace. I dessa industrier har trenderna de senaste åren pekat mot införande av digitala tvilling-tekniker med en enhetlig datamodell/digital tvilling, även om iConstruct nu inte använder denna term.
Hur som helst kan iConstruct Pro skräddarsy modellen för att passa deras specifika behov, vilket ger ett helt integrerat och effektivt tillvägagångssätt för byggplanering och utförande.

– Vi har länge fokuserat på att skapa smarta digitala verkligheter, som sätter data i arbete på nya sätt. Genom att sudda ut gränserna mellan den digitala och fysiska världen kan vi erbjuda kunderna en komplett synlinje till ständigt föränderliga situationer, säger Ola Rollén.

Knyter ihop alla intressenter i byggprocessen
Han konstaterar vidare att man genom att addera iConstructs erbjudanden och expertis öppnar upp omedelbara möjligheter för Hexagons för divisioner Asset Lifecycle Intelligence och Geosystems.
– Med iConstruct kan båda leverera mer omfattande datahantering, projektplanering och kommunikationseffektivitet till fler kunder, segment och discipliner som är involverade i byggprocessen, fortsätter Rollén och tillägger: ”Dessutom kommer iConstructs kundbas att dra nytta av ett rikare innehåll och förbättrade arbetsprocesser när de kombinerar Hexagons branschledande lösningar för byggautomation med iConstructs verktyg.”

Det bolag man nu förvärvar är grundat 2009 och har sitt huvudkontor i Perth, Australien. Bolaget kommer att fungera som en del av Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title