Annons

”Bland de största i Europa på additiv tillverkning”: Sandvik tar nytt grepp om 3D-printing med BEAMITs köp av ZARE

Kristian Egeberg, som är CEO för divisionen ”Additive Manufacturing” i Sandvik sa i en bakgrundskommentar när man köpte in sig i BeamIT:
– AM-sektorn utvecklas snabbt och det finns behov av AM-specialistpartners med de avancerade färdigheter och resurser som krävs för att hjälpa industrikunder att utveckla och starta sina AM-program. Med denna investering ger vi våra kunder möjlighet att få tillgång till den kompletterande och kombinerade kraften hos Sandvik och BeamIT.

KRÄVANDE KUNDER INOM FLYG, FORDON OCH ENERGI
BeamIT är en stark leverantör av avancerade AM-komponenter i metall till krävande industrier som flyg-, rymd-, fordons- och energiindustrin. Kompetensen för detta materialiseras bland annat med ett antal relevanta kvalitetscertifieringar, till exempel AS9100 för NADCAP-godkännande för flyg- och värmebehandlingar. Företaget kompletterar också Sandviks tillverkning, som inkluderar ett brett utbud av metallpulver för AM och f ö också ledande expertis i hela AM-värdekedjan.
– Men här rör det nu ordentligt på sig, säger Kristian Egeberg. Nu i september tog vi och BeamIT ytterligare ett viktigt steg framåt när BeamIT Group förvärvade 100 procent av ZARE. Detta samlar två ledande byråer för additiv tillverkning i Europa och skapar en av de individuellt största oberoende AM-tjänsteleverantörerna – som betjänar de mest krävande branscherna.

Om ZARE, ska sägas att bolaget är grundat 1963 och har successivt vuxit till en ledande, tillverkningstjänstebyrå inom additivt – med fokus på avancerade komponenter för krävande industrier som flyg, bil, motorsport och energi. Företaget har cirka 50 anställda, ett brett utbud av metall- och polymerskrivare och CNC-maskiner för efterbearbetning – och relevanta kvalitetscertifieringar.

NU SKAPAS EN EN LEDANDE TJÄNSTE-
LEVERANTÖR MED MER ÄN 100 ANSTÄLLDA

Med sammanslagningen av BeamIT och ZARE skapas alltså en AM-organisation med mer än 100 anställda, baserat på fem anläggningar, alla belägna inom ett 40 km område mellan Parma och Reggio Emilia i Italien. Den nya gruppen har också fyra kommersiella kontor i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Japan.
Sandvik skriver i pressmaterialet att BeamIT och ZARE kommer att fortsätta att verka under sina respektive varumärken, men aktiviteter kommer att konsolideras under BeamIT Group.
Noteras här kan också att Sandvik i samband med köpet av en andel (30%) i BeamIT uppgav att man säkrat möjligheter att köpa ytterligare andelar i bolaget.
Hur som helst, tillsammans omfattar tjänsteerbjudandet nu en rad material, olika AM-processtekniker, efterbehandlingsmetoder och kritiska kvalitetscertifieringar anpassade till krävande industrier.

Med det bredaste materialprogrammet för additiv tillverkning (AM) och ledande funktioner i hela AM-värdekedjan – från metallpulver till färdig komponent – kan man inom Sandvik och tillsammans med sina uppdragsgivare påskynda industrialiseringen av 3D-printingteknologi och ta det till nästa nivå tillsammans.

BEAMIT EXPANDERAR SNABBT
Klart är också att aktiviteten för tillväxt är stor inom BeamIT. Köpet av ZARE följer deras senaste investering i PRES-X, som är specialiserat på efterbehandling av AM. PRES-X är för övrigt det första företaget i Europa med kapacitet och kompetens att utföra högtrycksvärmebehandling på 3D-printade parter och delar, tillsammans med andra avancerade efterbearbetningsmetoder, som förberedelse av ytjämnhet på yttre och inre ytor och ”depowering”.
– Den utökade organisationen, inklusive ZARE och PRES-X, är skapad för att betjäna våra kunder med en verklig 360-graders serviceperiod. Det bidrar också med större kapacitet och ekonomisk styrka, samtidigt som det säkerställer total tillförlitlighet för nuvarande och nya AM-kunder. Genom att lägga till Sandviks världsledande materialkompetens kan vi verkligen förändra spelet i detta högväxta område, säger Mauro Antolotti, grundare och styrelseordförande för BeamIT.

Bild från ZAREs produktionsanläggning i Italien.

NY PULVERANLÄGGNING FÖR TITANIUM
Parallellt med aktiviteterna inom BeamIT-gruppen har Sandvik nyligen kommersialiserat en ny toppmodern pulverfabrik för Ospreytitan- och nickelbaserade superlegeringar, vilket innebär att företaget erbjuder det bredaste utbudet av AM-legeringar på marknaden.
Den nya anläggningen redan uppnått den prestigefyllda ’AS9100 Revision D’-certifieringen för leveranser till flygindustrin – liksom certifieringen ’ISO 13485: 2016’ för leveranser inom medicinsegmentet.
Sandviks pulverproduktionsanläggningar i Neath, Storbritannien, har också nyligen tilldelats ’AS9100D’ certifiering för flyg- och rymdindustrin.
– AM-sektorn utvecklas som sagt snabbt och där finns ett behov av AM-specialistpartners med de avancerade färdigheter och resurser som krävs för att hjälpa industrikunder att utveckla och starta sina AM-program, summerar Egeberg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title