Annons

BMW har satsat 640 miljoner på Peter Carlsson och uppbyggnaden av Northvolts batteriproduktion

Initialt satsade BMW 10 miljoner euro, alltså drygt 100 miljoner kronor. Detta gjordes i samband med att Northvolt initierade bygget av ett R&D-lab i Västerås.
Detta följdes senare upp under den svenska batteriutvecklarens stora finansieringsrunda i juni när Northvolt skulle finansiera den första halvan av fabriksanläggningen i Skellefteå. Här bidrog BMW med 50 miljoner euro i denna runda som gav summa 16 miljarder, enligt uppgift i Veckans Affärer.
Planen med Skellefteåanläggningen är att man per år 2023 ska kunna leverera batterier till BMW, enligt Raith. Han tillägger, enligt DN, att man för regelbundna samtal med Northvolt, men säger också att, ”inga beslut fattade, men vi tror starkt på Northvolt. Det kan bli ett väldigt framgångsrikt bolag”.

Aviserar batteriköp för över 10 miljarder euro
Till saken hör att BMW aviserat att man i nuläget ska köpa in battericeller för 10,2 miljarder euro från leverantörerna, kinesiska CATL och koreanska Samsung SDI. Att dessa BMW-beställningar gått just hit är en god spegling av hur tillverkningsmarkinaden ser ut i dagsläget, där 90 procent av företagen som levererar batterier till europeiska och amerikanska fordonsutvecklare är asiatiska. Detta är i sig kanske inget problem, men på sikt vill varken de amerikanska eller europeiska företagen sitta i knät på och vara ensidigt beroende av asiatiska batteriproducenter.

Bortsett från nystartade företag som Northvolt och ett annat europeiskt alternativ, TerraE, är den enda mer kända batterisatsningen den nyligen tillkännagivna gemensamma Total/Saft och Siemens, som kommer att fokusera på ett avancerade batterier med hög densitet.
Men klart är i fallet med BMW att bolaget också satsat närmare 200 miljoner euro på den egna batteriverksamheten i München.

Bland fordonstillverkare och andra intressenter som hittills gott in med stora pengar till Northvolts litium-jon-batteritillverkning märks Volkswagen, Scania och ABB.
Andra inslag i finansieringen har varit ett lån från EIB, Europeiska Investeringsbanken på 350 miljoner euro. Även svenska energimyndigheten finns med bland de som bidragit med resurser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title