Annons

Boliden tar gemensamt grepp med Epiroc och ABB på resan mot en fossilfri gruva

Utvecklingsprojektet från de tre företagen kommer att möjliggöra tunga transporter med eldrivna batteribilar och förväntas sänka koldioxidutsläppen och förbättra arbetsmiljön vid den underjordiska koppar-zinkgruvan.

BYGGER PÅ EPIROCS GRUVBIL MINETRUCK
Systemet kommer, som noterades ovan, att bygga vidare på Epirocs gruvbil Minetruck MT42 Battery. Den kommer att ha en strömavtagare som ska anslutas till en kontaktledning.
ABB kommer att tillhandahålla den elektriska vagnens systemdesign, definition av standarder och fordonsgränssnitt, liksom likriktarstation för testbanan. Den elektriska infrastrukturen är en del av ABB Ability eMines integrerade portfölj av elektrifiering och digitala system som är utformade för att påskynda avkolning av gruvsektorn.

Intressant med dagens besked är att följer efter en uppmaning från ABB tidigare i år om mer samarbete mellan OEMs och de viktigaste teknikleverantörerna. Bolaget påpekade här att man arbetar med några av världens mest innovativa gruvkunder, OEMer och teknikinnovatörer och är engagerade i att spela en grundläggande roll i övergången till nollutsläpp i gruvverksamhet.

TAR SIKTE PÅ ATT BLI VÄRLDENS MEST KLIMATVÄNLIGA LEVERANTÖR
Detta projekt stöds av finansiering från Vinnova och kommer att bidra till Bolidens vision att vara den mest klimatvänliga och respekterade metallleverantören i världen.
– ABB stöder gruvbolagens elektrifieringsstrategier genom att samarbeta med OEM-tillverkare, som Epiroc, och många andra teknikinnovatörer för att bygga ett driftskompatibelt system och hjälpa till att snabbt utveckla utsläppsminskande system, summerar Max Luedtke, global chef för gruvdrift på ABB, och fortsätter:
– Inget företag kan göra detta ensam och genom vår nyligen lanserade ABB Ability eMine-portfölj kan vi säkerställa elektrifiering och automatisering av hela gruvdriften, genom att kombinera lösningar med andra för att sänka koldioxidutsläpp och gå mot ett mer hållbart samhälle.

För Bolidens del har man som mål att implementera fullskaliga elektriska vagnsystem i Rävliden-gruvan, en satellitmalm och förlängning av Kristineberg-gruvan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title