Annons

Borås Energi satsar på Infor EAM och Prevas i samband med storinvesteringar

Borås Energi och Miljö har investerat 3,7 miljarder kronor i nya anläggningar i Sobacken utanför Borås. Det är nya toppmoderna anläggningar för fjärrvärme, el och avlopp. Här produceras även biogas som används till publik försäljning samt kommunens egna bilar och bussar. Underhållslösningen för anläggningarna kommer att levereras av industrikonsulten Prevas.
- Att vi upphandlar ett underhållssystem beror på att en nyligen gjord sammanslagning av två verksamheter innebar dubbla underhållssystem i verksamheten. I samband med införandet av underhållsystemet vill vi också slipa till våra processer och arbetssätt, Andreas Ulveström, underhållschef på Borås Energi.

Att välja system är förstås komplext, men en god indikation kan vara att titta på hur marknadens analytiker värderar systemen. När det gäller Infor EAM har man också en del att falla tillbaka på i detta. Bl a har respekterade Gartner Group – känt för att vara tämligen oberoende i förhållande till systemutvecklarna, då det framför allt är systemanvändarna som är deras viktigaste kunder – rankat Infor högt i sin s k ”magiska kvadrant” för EAM-lösningar. Infor positioneras i en ledande placering här. Systemet är konfigurerbart för att passa olika behov och förutsättningar och används bland annat i Cerns partikelaccelerator för underhållet där, men också av fler andra energibolag i Sverige och Norge.

Underhåll i framkant
Eftersom man investerat så mycket i en modern anläggning var det viktigt att hitta en matchande lösning för underhåll av tillgångarna. Borås Energi och Miljö sökte efter ett underhåll som ligger i framkant och är preventivt samt till och med tillståndsberoende. Man vill inte att kraftvärmeverket som förser kommunens invånare med fjärrvärme ska stanna eller att avloppsreningsverket ska sluta att fungera. För att sköta så stora komplexa tillgångar som ett toppmodernt reningsverk eller kraftvärmeverk är behövs ett bra underhållssystem.

Tonvikt på användarvänlighet
Prevas var en av fyra leverantörer som svarade på upphandlingen med varsitt anbud.
– Vi fick chansen att visa vårt system vid två tillfällen för Borås Energi och Miljö, säger David Baeckström, sales executive EAM på Prevas. Vid första tillfället presenterade vi vår projektmodell och grundsystem, vid en kompletterande demonstration valde vi att visa systemets mobilitet som utgörs av Infor EAM.
– Inputen vi fick tidigt från Borås Energi och miljö var att man värderade användarvänlighet högt. Det passar vår lösning mycket bra eftersom alla gränssnitt är konfigurerbara helt efter de olika rollerna eller personer som ska arbeta i lösningen fortsätter David Baeckström.

Genomarbetad modell från Prevas
– Vid demonstrationerna under upphandlingsfasen uppvisade Prevas ett kraftfullt men användarvänligt system i Infor EAM med attraktivt utseende och som känns intuitivt. Prevas modell för genomförande av projektet känns också genomarbetad och proffsig. Vi har stora förhoppningar på att vi får ett väl konfigurerat system som både stödjer och effektiviserar vårt arbete, säger Andreas Ulveström, underhållschef på Borås Energi.
– Vi är väldigt glada och stolta över att man valt Prevas som leverantör, avslutar David Baeckström. Det är alltid kul att arbeta med kunder som ligger i framkant teknikmässigt.

Prevas är prefered partner till Infor i Skandinavien och har över 20 års erfarenhet av Infor EAM och har medarbetare i hela Skandinavien.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title