Annons

Ny generation marina bränsleceller: Från kilowatt till megawatt med ABB och Ballard

En av de tunga poängerna med svenska energi- och automationsjätten ABB är bolagets innovativa kapacitet på produktutvecklingssidan. Man har under sina numera 135 år (ASEA-tiden inräknad) på ”banan” ständigt lyckats förnya sig och skapa banbrytande tekniska lösningar inom allt mer komplexa system. Detta är en ständigt pågående dynamisk process och ett alldeles dagsfärskt exempel handlar om utveckling av bränslecellslösningar för ren energi. Tillsammans med Ballard Power Systems har man undertecknat ett samförståndsavtal om att utveckla nästa generations bränslecellssystem för hållbar marin e-mobilitet.

Bränslecellssystemet, som i samverkan ska designas, utvecklas och valideras av ABB och Ballard Power Systems förväntas spela en viktig roll för att påskynda industrins anammande av hållbara lösningar för marin e-mobilitet och hjälpa fartygsägarna att uppfylla de allt hårdare kraven på ren drift.

Från kilowatt till megawatt. ABB och Ballard Power Systems kommer att utnyttja befintliga kilowatt-skaliga bränslecellstekniker och optimera dem för att skapa en banbrytande megawatt-skalig lösning som lämpar sig för drift av större fartyg. Med en elproduktionskapacitet på 3 MW (4 000 hästkrafter) ryms det nya systemet i en modul som inte är större än en traditionell fartygsmotor som drivs på fossila bränslen.

– Detta samförståndsavtal är ett viktigt nästa steg i vårt fortlöpande samarbete med ABB, den innovativa marknadsledaren inom marina lösningar, säger Rob Campbell, CCO på Ballard Power Systems. Den snabbt växande sjöfartsmarknaden utgör en spännande tillväxtmöjlighet för bränslecellsteknik med nollutsläpp. Och Ballards tidigare utveckling och driftsättning av megawatt-skaliga PEM-bränslecellssystem (Polymerelektrolytbränsleceller) i container för landbaserad användning ger oss den viktiga erfarenheten och det kunnande som behövs för att samarbeta effektivt i utvecklingen av lösningar med ren energi för centrala marknadstillämpningar inom sjöfarten.

Peter Terwiesch, VD för ABB:s division Industrial Automation.

Initialt utvecklas lösningar för passagerarfartyg. Bränslecellssystem kan ha olika användningsområden på fartygen, som att strömförsörja fartygets hotellverksamhet under dockning eller driva fartyget till sjöss. Under den initiala fasen kommer samarbetet att fokusera på utvecklingen av bränslecellssystem för passagerarfartyg.

Polymerelektrolytbränslecellerna (PEM) konverterar den kemiska energin från väte till elektricitet genom en elektrokemisk reaktion. De ger inga utsläpp och konverterar bränsle direkt till elektricitet, värme och rent vatten. I och med användningen av förnybara energikällor för att producera vätet kan hela energikedjan vara ren.

– Nästa generations fartyg – eldrivna, digitala och uppkopplade – kommer att kräva energikällor som inte bara tillgodoser den ökade efterfrågan på bränsleeffektivitet utan också möjliggör en renare och säkrare sjöfart, säger Peter Terwiesch, VD för ABB:s division Industrial Automation. Vi är glada över samarbetet med Ballard Power Systems för att driva utvecklingen av nästa generations bränslecellsteknik som kommer att driva morgondagens fartyg.

ABB är redan aktivt engagerade i samutveckling av bränslecellsteknik för marina tillämpningar, bland annat forskning, testning och implementering med en pilotprojektsinstallation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title