Annons

Överraskande allians när SAP fasar ut PLM och blir återförsäljare av Siemens Teamcenter

Innebörden av detta överraskande partnerskap är ännu i sina mer djupgående detaljer oklara. I en pressrelease om saken är tonen allmänt hållen. Man skriver inledningsvis att, ”tillsammans kommer branschledarna Siemens och SAP att leverera integrerade programvarulösningar från produktionslivscykel, leveranskedja och kapitalförvaltning.” Tanken är här uppenbarligen att man inom ramen för denna allians systematiskt och under ett formellt partnerförhållande ska börja utnyttja varandras expertis och teknik och dessutom lägga ner stor möda på att skapa de integrationer som behövs för att användarna ska kunna få till riktigt smidiga flöden. Vidare noterar man att detta handlar om att, ”tillhandahålla en riktig digital tråd som hjälper företag att eliminera process- och informationssilor, driver digitalisering och levererar en heltäckande lösning för den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0).”

Nya konstellationer behövs för att utveckla konkurrenskraft
Siemens Digital Industries chef, CEO Klaus Helmrich, som också är ledamot i Siemens AGs styrelse, konstaterar som en bakgrund till den nya alliansen att den digitala omvandlingen kommer att vara avgörande för tillverkningsindustrins förmåga att öka produktiviteten, flexibiliteten och påskynda innovationen.
– Därför måste företagen samlas på nya sätt för att möjliggöra det digitala företaget, säger han och tillägger att partnerskapet mellan Siemens och SAP är det utmärkt exempel på en sån ’omläggning’ i relationerna: ”Detta spännande samarbete mellan två branschledare handlar om mer än bara interoperabilitet och gränssnitt; det handlar om att skapa en verkligt integrerad digital tråd som förenar produkt- och anläggningsslivscykel-hantering med verksamheten som gör det möjligt för kunderna att optimera produktionen av produkter.”

Thomas Saueressig, chef för produktteknik och ledamot i SAPs styrelse.

Helmrich och hans på SAP-sidan, Thomas Saueressig, chef för produktteknik och ledamot i SAPs styrelse, hävdar nu att man genom detta avtal kommer att kunna komplettera och integrera sina respektive erbjudanden för att erbjuda kunderna de första verkligt integrerade och förbättrade lösningarna för produktlivscykelhantering (PLM a la Siemens), leveranskedja, service och tillgångshantering (ERP/EAM a la SAP).
– Eftersom tillverkare planerar och levererar smartare produkter och tillgångar blir realtidsinformation i nätverk av avgörande betydelse för att snabbare kunna införa nya och förbättrade innovationer, säger Saueressig. Att samla expertis från SAP och Siemens för att erbjuda Industry 4.0-aktiverade affärsprocesser gör det möjligt för företag att skapa en digital tråd för hela produkt- och tillgångarnas livscykel. Med denna lösning från slutet till slut kan team över hela affärsnätverket effektivt arbeta tillsammans för att designa och leverera innovativa produkter produktivt, lönsamt och hållbart.

Monopolmässigt” känsligt när två marknadsledare samarbetar
Formuleringar i den här stilen tillhör affärsretoriken kring stora allianser av det slag som detta partnerskap innebär. Man måst vara försiktig i hur det hela hanteras, inte minst beroende på tuffa antitutrustlagar som gäller både i USA och i EU.

Till saken hör nämligen att SAP är världens största affärssystem-aktör. Närmare 80 procent av världens samlade affärstransaktioner sker på ett SAP-system.
Samtidigt har Siemens Digital Industries avancerat snabbt på skalan de senaste åren och man är nu på PLM-sidan, enligt respekterade branschanalytikern CIMdata, den i direkta mjukvaruintäkter största spelaren före Dassault Systemes, Autodesk, IBM och PTC. Men det stannar inte där, genom sammanslagningen mellan PLM- och automationsdivisionerna för några år sedan är man sammantaget världens klart största aktör när det gäller verktyg för både produktutveckling och fabriksautomation (typ Industri 4.0-koncept).

Det här är förhållanden som antitrustmyndigheter kommer att titta närmare på, så det gäller att bolagen håller isär bitarna på ett smakligt sätt, samtidigt som man klargör att detta ”bara” är en allians som gäller vissa områden. SAP är t ex, relaterat till sånt som tillverkande industri inom ”automotive-, aerospace-, machinery,” telekom och annat stora när det gäller sånt som framtagning av s k ”manufacturingBOMs” (tillverknings-BOMar), medan Siemens är stora på ”engineeringBOMs” (BOMar från produktutvecklingssidan). Här har det alltid funnits en tuff konkurrenssituation där inte minst en rad aktörer från produktutvecklingssidan kastat lystna blickar mot tillverkningsområdet. Detta för att, som förre Siemens PLM-chefen, numera framlidne Chuck Grindstaff, sa i en intervju med PLM&ERP News, ”det naturliga vore att ”manufacturingBOMs” togs fram inom ramen för det system som skapat produkterna, alltså PLM-systemet.”
Oavsett hur hur det förhåller sig med den här saken är det viktigt att tydliggöra att i fall som detta och liknande är det fortsatt ”fullt affärskrig som gäller”.

Den nya konstellationen bör skapa en viss oro hos Dassaultchefen, Bernard Charles, som slåss med Siemens Digital Industries om ledarskapet inom PLM.

Bör oroa konkurrenter som Dassault, PTC och Aras
Självklart kan man också utgå från att konkurrenter, framför allt då sådana som Dassault Systemes, PTC och uppstickaren Aras PLM kommer att betrakta detta samarbete med en viss oro. Det är inte svårt att förstå varför. En rimlig tolkning och förutsebar följd av upplägget med SAP som Teamcenter-återförsäljare är att Siemens är den stora vinnaren kommersiellt sett. Varför?
Så här skulle man kunna resonera kring detta: Ingen kan vara bäst på allt, inte ens det gigantiska SAP. Den tyska ERP-jättens satsning på PLM-området har sett i detta perspektiv varit lite trög och tekniskt sett har man inte lyckats ta sina lösningar i topp, varken sett till antalet användare – även om det formellt sett är många som s a s fått PLM-lösningar som närmast kostnadsfria modulära optioner om bara köpt in sig i SAPs stora affärssystem – eller sett till teknisk kapacitet och raffinemang. Framför allt har det hänt enormt mycket på teknikområdet som relaterar till PLM- och produktutvecklingsverktygen; sofistikerade och teknologiskt komplexa lösningar (IoT, IIoT, generativ design, VR/AR/MR, lösningar för additiva processer, avancerad simulering, e t c, e t c) som kräver fullt fokus och stora personella resurser. Sett ur denna synvinkel skulle man kunna säga att dagens besked är liktydigt med att SAP sett svårigheterna i att utveckla de konkurrenskraftiga lösninbgar som krävs för att fortsatt kunna hålla till i toppskiktet. Man har ”gett upp” för att istället satsa på återförsäljarskapet av Siemens Teamcenter, tagit sikte på att utveckla vassa integrationer gentemot denna globalt sett dominanta cPDm-lösning och på affärssidan ta hem ett positivt netto på detta jämfört med att stanna kvar i konkurrens till dyra utvecklingspengar och på sikt osäkra försäljningsnivåer relaterat till svårigheterna att kunna matcha de andras teknikinnehåll och plattformsmässigt integrerade upplägg.
Genom att ta sin Mats ur skolan kan man fokusera på det man redan är globalt dominanta på och tekniskt sofistikerade på, SAP HANA-databasen, molnlösningarna, ekonomisystemen, anläggningshanteringslösningarna, edge computing, transaktionssytem för verkstadsindustri och annat.

Siemens Teamcenterplattform, inklusive digital manufacturingsviten Tecnomatix, täcker det mesta inom produktframtagningsområdet.

Kommersiell fullträff för Siemens Teamcenter
För Siemens innebär dagens besked verkligen en kommersiell fullträff. Det är inte många av världens större och medelstora företag som inte använder SAP, men alla använder inte Siemens Teamcenter. Här öppnas en gigantisk möjlighet för Siemens att med SAPs synnerligen stora, men ibland lite ”trötta” säljorganisation – man blir gärna lite bortskämd som representant för den på marknaden totalt dominerande aktören – få till en rad utbyten av SAP PLM-lösningar mot Teamcenter. Detta utan att belasta den egna säljorganisationen. Med SAP som ”åfare” blir det de som får anstränga sig, medan Siemens förstås, får man utgå ifrån, kan plocka hem ett netto.
Men som sagt, även om detta på ytan ser ut som en bättre lösning för Siemens än för SAP, sak man inte glömma att Siemens har en hel del kunder som kan intresseras för SAPs lösningar på EAM (Enterprise Asset Management, ”anläggningshantering”) och projekt- och portföljhanteringslösningar.
Vad som nu återstår är att få ihop bra och snabba lösningar för att få respektive organisationer att dels lära sig motpartens lösningar och dels utveckla en vass säljmetodik kring dessa.
Det är inga lätta utmaningar med tiotusentals medarbetare som ska ”skolas in” i det nya, men det går.

Positiva tongångar från analytiker
Avslutningsvis ska vi konstatera att framöver kommer både SAP och Siemens att kunna erbjuda nya lösningar som kombinerar deras teknik för att hjälpa företag att förkorta tiden till marknaden genom att utnyttja Industry 4.0-aktiverade data med intelligenta anläggningar och produkter. Detta kommer också att ge organisationerna fördelen av att integrera kundinsikter i produktutveckling genom en omfattande lösning, från produktdesign till service och tillgångshantering.
Som ett första steg i partnerskapet kommer alltså SAP att erbjuda Siemens Teamcenter-mjukvara som kärnfundamentet för samarbete och datahantering av produktlivscykler och Siemens kommer att erbjuda SAP ”Intelligent Asset Management” och SAP ”Project and Portfolio Management-lösningar” för att maximera affärsvärdet för tillverkarna och operatörer över nätverk.
Båda företagen kommer att samarbeta för att utveckla applikationer ur ett livscykelperspektiv, ”end-to-end”, för att hjälpa användarna att uppnå en sömlös digital tråd som förbättrar den totala affärsresultatet.
– Att kombinera Siemens ’Teamcenter och SAP S/4HANA-programvaran ger företagen en förmåga att hantera allt från produktdesign till avveckling, kommenterar Bob Parker, senior ”VP of Industry Research” på IDC. IT-fördelarna med integration av PLM, ERP, anläggningshantering och leverantörskedjeapplikationer och affärsfördelarna med att ha ett mer motståndskraftigt svar på förändrad efterfrågan på marknaden gör detta till ett tvingande övervägande för företag som vill ha en konkurrensfördel i den digitala ekonomin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title