Annons

Byggde app med hjälp av lågkod-plattform för att skydda anställda mot Coronasmitta … på bara ett dygn!

Bara under det senaste året har lågkodplattformar kommit ordentligt i ropet. Värdet av att kunna programmera olika appar utan att vara programmeringskod-specialist har snabbt vunnit mark. PLM&ERP News läsare har i detta ägnat stort intresse åt PLM-relaterade lågkodplattformar som Siemens Mendix och Aras PLMs Innovator. Men det finns fler, t ex en på medicinteknikområdet som är synnerligen aktuell i skenet av Coronaviruset COVID-19, OutSystems.
Stemcell Technologies, Kanadas största medicinteknikbolag, behövde en applikation för att få koll på smittspridning inom organisationen och hålla sina medarbetare säkra under COVID-19-pandemin.
Mindre än ett dygn senare hade de en fungerande första version. Nu gör de källkoden tillgänglig för andra.
- Att kunna utveckla snabbt är oerhört viktigt när förutsättningarna förändras så snabbt som under det rådande virusutbrottet, säger Beatriz Clarke, utvecklingschef på STEMCELL.

Stemcell Technologies utvecklar specialiserade verktyg och lösningar som bland annat används inom cellterapi- och cancerforskning. Deras produkter används bland annat i kampen mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar COVID-19.

Koll på hälsoläget
Sedan man implementerat en ”jobba-hemifrån-policy” för merparten av sina medarbetare vid huvudkontoret i Vancouver behövde bolaget tillgång till ett sätt att hålla koll på hälsoläget och tillgängligheten för sina anställda.
Sent på eftermiddagen den 9 mars fick team av utvecklare uppdraget att lösa problemet. Redan på förmiddagen dagen efter hade en utvecklare tagit fram en fungerande applikation med hjälp av OutSystems lågkod-plattform.
– Att kunna utveckla snabbt är oerhört viktigt när förutsättningarna förändras så snabbt som under det rådande virusutbrottet, säger Beatriz Clarke, utvecklingschef på STEMCELL, och fortsätter ”Ledningen blev helt överväldigad av att vi kunde ta fram det här så snabbt och att det är så lättanvänt.”

Tillgänglig för 1500 medarbetare bara ett dygn senare
Applikationen ”My Status” gjordes tillgänglig för 1500 medarbetare den 11 mars och sedan dess har utvecklarna gjort dagliga uppdateringar som gett ytterligare funktionalitet. Att på ett enkelt sätt kunna säkerställa att medarbetarna är skyddade och trygga och samtidigt hålla ledningen informerad om läget har hjälpt Stemcell hålla igång produktionen av företagets produkter, som spelar en viktig roll inom medicinforskningen.
Stemcell har även beslutat att donera den underliggande koden till communityn så att andra kan ta fram liknande applikationer snabbt och enkelt. Alla som använder OutSystems lågkod-plattform kan enkelt ta fram en egen variant, skräddarsydd efter de egna behoven.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title