Annons

BYGGKONSTRUKTION: Projektengagemang köper Integra för en kvarts miljard

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang köper samtliga aktier i Integra Engineering, en specialist inom byggkonstruktion; en affär på ca en kvart miljard kronor. Med förvärvet blir Projektengagemang en av marknadsledarna inom byggkonstruktion i Sverige.
- Ett stort och viktigt steg för oss. Vi har en stor samsyn på vikten av en stark kultur där samverkan, engagemang och entreprenörsskap är avgörande för att nå framgång, säger Per Hedebäck, koncernchef på Projektengagemang.

Integra är specialiserade på byggkonstruktion inom såväl byggsektorn som industrin med specialisttjänster inom byggprojektledning, byggnadsfysik, markprojektering och brandskydds-projektering. Företaget har omkring 200 medarbetare på tio kontor i Trollhättan, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Jönköping, Örebro, Malmö, Linköping, Uddevalla och Visby. År 2017 omsatte Integra närmare 200 miljoner kronor och hade ett EBITDA-resultat om drygt 34 miljoner kronor.
– Tillsammans blir vi en av marknadsledarna inom byggkonstruktion i Sverige, säger Per Hedebäck. Nu ska vi gemensamt fortsätta vår lönsamma tillväxtresa och förse våra kunder med fler sammansatta, innovativa och hållbara lösningar.

”Imponerande resa.” Integras VD, Kjell-Åke Johansson pekar i sammanhanget på Projektengagemangs resa, som han är imponerad av:
– Absolut, och det känns spännande att nu framöver få vara en stor och viktig del av den. Detta ger oss möjligheter att expandera vår affär och det stärker erbjudandet till våra kunder med både bredd och spetskompetens. Det här ger även våra medarbetare större utvecklingsmöjligheter i form av nya spännande uppdrag och nya karriärvägar.
– Tillsammans med Integra får vi en stabil grund att stå på i vårt fortsatta tillväxtarbete. De är ett bolag med erkänt skickliga medarbetare och de har en hög närvaro i våra fokusregioner. Vi är övertygade om att detta förvärv gör att vi kan behålla och rekrytera fler kompetenta ingenjörer, säger Mathias Thorsson, Divisionschef Bygg & Anläggning på Projektengagemang.

Köpeskillingen: 250 miljoner kronor. Baserat på resultatnivåer i Integras senaste tolv månader (september 17 – augusti 18) motsvarar köpeskillingen en EV/EBITDA-multipel på 7,1, vilket är i linje med historiska förvärvsnivåer.
125 miljoner kronor av köpeskillingen finansieras genom utnyttjande av förvärvskredit hos SEB och resterande del genom användande av Projektengagemangs egna likvida medel.
Efter att förvärvet genomförts kommer Projektengagemang fortsatt att ha en god kapitalstruktur, med en förväntad proforma nettoskuld/EBITDA på cirka 1,4, vilket är i linje med koncernens finansiella mål på medellång sikt, samtidigt som det finns utrymme för fortsatta förvärv.
Köpet beräknas vara slutfört i mitten av december 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title