Annons

BYTE I TACTON-toppen – Tuff utmaning för nye VDn: Omsätt toppbetyget hos Gartner till ökad global försäljning!

Gyldenvang tog över VD-skapet från Frederic Laziou, som sedan slutet av 2016 framgångsrikt har drivit omvandlingen av Tacton från en europeisk CPQ-leverantör till en ledande global SaaS CPQ-leverantör, med erkännande från analytikern Gartner.

Bo Gyldenvang, ny Tactonchef.

BARA GODA GARTNER-
REFERENSER RÄCKER INTE
Men man växer inte per automatik bara på goda Gartner-positioneringar, även om det är en värdefull grund; på sista raden handlar det om att omsätta dessa positioneringar till kommersiell tillväxt och ökande försäljning. Vad som nu är i fokus för den nye Tactonchefen blir att dels cementera den svenska konfigurations-utvecklarens ledande position och dels skapa ytterligare tillväxt för bolaget, vars omsättning ligger runt en kvarts miljard kronor. Nu ska dock sägas att detta under förevarande omständigheter inte är någon lätt uppgift. Coronaviruset har för många företag inom PLM- och affärssystemsektorn fört med sig något minskande intäkter. Tacton är i detta inget undantag.
Men å andra sidan är den rationaliseringpotential som ligger i ett vasst CPQ-system, typ Tactons, goda. Något som den nye Tactonbasen tagit fasta på:
– Absolut, Tacton sticker verkligen ut som en tankeledare på CPQ-marknaden. Produkterna är unika och enastående verktyg för tillverkare som vill effektivisera och rationalisera verksamheter utifrån möjligheterna att vässa design-, sälj- och leveranslooparna, baserad på snabb och exakt anpassade produkter och varianter på produkter. Vi har ett smart lösning för detta och jag har verkligen sett fram emot att arbeta med det bredare Tacton-teamet för att genomföra vår tillväxtstrategi, säger Gyldenvang.

BRA POSITIONERING I GARTNERS CPQ-KVADRANT
Tactons ordförande, Lars Lunde, konstaterar i en kommentar att den nye Tactonchefen i högsta grad är rätt man på posten.
– Vi är mycket glada över att Bo Gyldenvang ska leda teamet på Tacton. Hans omfattande och beprövade expertis inom ledande globala och växande programvaru- och serviceorganisationer kommer att vara en stark tillgång för företagets fortsatta imponerande tillväxtresa.
Lunde konstaterar vidare att bolaget upplever en stark efterfrågan på sitt mjukvaru- och tjänsteerbjudande, som drivs av det ökande fokuset från tillverkare globalt på att digitalisera B2B-köpupplevelsen.
– Med vår CPQ-lösning tillhandahåller vi en viktig komponent, som möjliggör smart handel för tillverkare. Vår unika marknadsposition framhävs inte minst genom att vi positionerats som ”visionär” i Gartner Magic Quadrant för CPQ (se nedan).

FÖRSKJUTNING MOT LICENSFÖRSÄLJNING
Detta sagt ska noteras att Tacton sedan några år inlett en process mot att förskjuta tyngdpunkten i försäljningen från tjänste- och servicesidan mot licensområdet och SaaS (Software-as-a-Service) och molnet. Tillgänglighet är nyckelordet; inte bara när och var som helst på vilken enhet som helst; utan kanske framför allt, tillgänglighet på rätt typ av information och flexibla verktyg.
Beslutet om denna förändrade viktning togs under 2015 som en spegling av vad man kunde se på den amerikanska marknaden, som ju ofta är vägledande i detta. Trenden mot SaaS var och är också fortsatt synnerligen tydlig. Men inte längre bara på USA-marknaden, den har också tagit fart och spritt sig i Europa, bl a till Sverige och Frankrike och Tyskland, även om den där varit senare ur startgroparna.
Marknadstrenden var hur som helst tydlig och Tacton tog tag i saker och ting för att ändra riktningen på skutan mot att passa in i det nya konsumtionsmönstret.

Kundernas har inte heller varit sena att haka på utvecklingen. Sedan man lanserade Tacton CPQ-plattformen för drygt tre år sedan – plattformen bär syn för sägen i SaaS-hänseende – har kunderna i stort sett rakt av valt denna som grund i konfigurationsarbetet. Alltifrån de mellanstora till stora globala bolag som t ex Atlas Copco, Siemens och andra som man jobbar med.

VÄRDEDRIVANDE OCH BRED LÖSNING
Vad består förändringen i relaterat till plattformen? Ja, den stora skillnaden är nu att man tittar på konfigurering av produkter utifrån en holistisk produktmodell. Det handlar om sånt som den vy man som programanvändare har tillgång till på sin produkt i säljfasen och på fältet. Den som sitter ute hos en kund behöver lättillgängliga underlag för att anpassa produkterna efter kundens önskemål, för att baserat på detta skapa relevanta offerter. Men hur vore det om detta underlag även, per s a s automatik, kunde användas som underlag för anpassningen också hos produktutvecklarna och ingenjörerna inom tillverkningen för att få fram de önskade dimensionerna och en korrekt mBOM? Alldeles förträffligt; man slipper kort sagt ett anpassningsarbete på prodyktutvecklings- och tillverkningssidan. Det är precis vad man kan göra inom ramen för Tacton-plattformen. Här kan man exempelvis via bolagets lösning gå ner ända till CAD-bitarna på PLM-sidan om det som säljs innehåller någon typ av förändring av parter som ingår i produkten, t ex ändrade dimensioner på en axel eller liknande. Systemet anger vilka dimensioner och kombinationer som är praktiskt möjliga.
Men det stannar inte där, parallellt finns kopplingarna till exempelvis ERP-programmen, som SAP eller liknande, som gör att man kan säkra information kring saker som lagerstatus, leveranstider o s v.
– Det är egentligen, säger Tactons vice ordförande och en av de viktiga personerna bakom bolagets etablering som branschmässig storspelare, Christer Wallberg, just denna koppling mellan sälj, R&D/produktutveckling och produktionskedjan, som blir så enormt värdedrivande för den typ av bolag som är Tactons målgrupp.

Inte bara tillgänglig på olika typer av enheter, utan tillgänglig med rätt sorts flexibla verktyg – i princip kan t ex variantanpassning av en produkt börja redan i säljarens möte med kunden.

Den nya modellen FÖRÄNDRAR INTÄKTSFLÖDENA
Hur ser debiteringsmodellerna ut fördelningsmässigt? Med Tacton Software-as-a-Service-modell, kommer ett skifte i intäktsflödena från försäljning av ”framtunga” evighetslicenser till jämnare fördelade ”hyresintäktsflöden”.
Denna prenumerations- och SaaS-modell har i stora stycken tagit över på marknaden. Man betalar typiskt per användare och efter vilka bitar som används, en summa per månad. Fördelen för både kundena och för Tacton är att man enklare och mer flexibelt över tid kan styra vilka bitar och för hur många personer man vill ha tillgänglighet på olika lösningar.
Inom Tacton har detta förändrat en hel del. För fem år sedan utgjordes i runda tal bolagets intäkter till 80 procent av projektkonsultning och 20 procent mjukvara. Det man ser nu, som en följd av bl a införandet av prenumerationsmodellen och att implementationerna för kunderna har blivit enklare och dramatiskt snabbare, är att mjukvaruintäkterna gått upp till att för att utgöra närmare 60 procent, medan resterande 40 är projektrelaterat.
Beväpnad med ovan beskrivna ammunition har Tacton i dagsläget en rad globala kunder som ABB, Bosch, Caterpillar, Daimler, MAN, Mitsubishi, Siemens, Toshiba och Yaskawa. Bolaget har sitt huvudkontor i Chicago, Illinois och Stockholm, Sverige, med regionkontor i Karlsruhe, Tyskland; Warszawa, Polen; och Tokyo, Japan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title