Annons

CAD Autodesk fortsätter i det proaktiva spåret i nya 2020-versionen av Inventor

CAD-området har utvecklats explosivt de senaste åren. De som tidigare talade om CAD som en "stapelvara" har fått goda anledningar att omvärdera denna syn. Sånt som molnet, produkternas tilltagande ”mjukvarufiering” och elektrifiering, additiv tillverkning (3D-printing), generativ design, IoT, simulering, och annat gör att kraven som ställs på CAD-verktygen vuxit enormt mycket. I detta har Autodesk - f ö världens klart största leverantör av CAD-mjukvara - agerat proaktivt och steg för steg vässat mjukvaran för att möta de nya utmaningarna.
Nu har bolaget lanserat nya 2020-versionen av Autodesk Inventor och klart är att man fortsätter i det proaktiva spåret. Uppdateringen innebär bl a en ny fräschare look och vässade kapabiliteter när det gäller gränssnittet och här finns förstås också ett antal förbättringar och ny funktionalitet.

I likhet med AutoCAD 2020 har Inventor 2020 ett nytt tematiskt upplägg av gränssnittet. Temat präglas av nya kommandonikoner och grafiska förinställningar. Till exempel har kommandona ”Extrude”, ”Sweep”, ”Revolve” och ”Thread” flyttats till paneler.
Andra bitar i 2020-versionen handlar om bättre stöd för arbetsflöden med flera bildskärmar, vilket gör det möjligt för användare att docka flera Inventor-filer til flera skärmar inom ramen för en enda Inventor-session. Det finns också ett nytt ”read-only-läge”, som gör det möjligt att visa en Inventor-fil på exempelvis en projektorskärm utan att man för den skull behöver en licens.

Det nya Unwrap-kommandot används för att beräkna utplanade ytor som inte kan beräknas med antingen kommandona ”Unfold” eller ”Create Flat Pattern” när det gäller plåtarbeten.

Ett nytt kommando vässar plåtberatbetning
Inventor 2020 lägger vidare till ett nytt kommando som heter ”Unwrap”, vilket gör det möjligt för användare att exponera en uppsättning kontinuerliga ytor i en plan yta. Det nya Unwrap-kommandot används för att beräkna utplanade ytor som inte kan beräknas med antingen kommandona ”Unfold” eller ”Create Flat Pattern” när det gäller plåtarbeten. Kommandot skapar en sammanslagen eller eller icke-sammanslagen yta som kan användas i nedströms processer eller för att skapa detaljritningar. En valfri ”Create Dedicated View Representation” finns tillgänglig.

Fast Sweep – möjligheten att ”sweepa” en solid för att skapa olika Boleanska operationer är ett nytt tillägg till Sweep-kommandot. Tillsammans med andra alternativ kommer det här kommandot att göra skapandet av komplex geometri mycket enklare.

Förbättrade prestanda i stora assemblies
Några befintliga kommandon har också förbättrats, bl a ”Sweep”, där man nu kan ”sweepa” en verktygskropp, och Frame Generator, som fått en ”End Cap-funktionalitet” och förbättrade arbetsflöden för ”Notch”, ”Miter” och ”Insert Frame”.

Den nya versionen har också förbättrade prestanda i stora assemblies, liksom ett förbättrat arbetsflöde vid användning av Fusion 360 Generative Design med Inventor.
En längre mer detaljerad genomgång publiceras på PLM-ERPNews.se om ca två veckor.

Explosiv utveckling ökar behoven av nya CAD-kapabiliteter
CAD-området har i högsta grad utvecklats explosivt de senaste åren. De som tidigare talade om 3D CAD som en ”stapelvara” har i skenet av de senaste årens utveckling fått goda anledningar att omvärdera denna syn. Sånt som molnet, produkternas tilltagande ”mjukvarufiering” och elektrifiering, additiv tillverkning (3D-printing), generativ design, IoT, simulering,  och annat gör att kraven som ställs på CAD-verktygen vuxit enormt mycket.
I detta har Autodesk agerat proaktivt och steg för steg vässat mjukvaran för att möta de nya utmaningarna. Och genom sin molnsatsning har man också ökat tillgängligheten på de funktionaliteter som behövs i den ”nya” produktutvecklings- och tillverkningsvärlden.

Molnplattformen en nyckel
Just detta att kunna arbeta med vem som helst, var som helst, när som helst, alldeles oavsett vilken CAD-programvara de använder är bra exempel på detta med en helt ny nivå av teknologisk tillgänglighet. 2020-version jobbar också vidare i detta spår:

  • Molnplattformen spelar i den nya produktframtagningsmiljön en nyckelroll. Det är teknikplattformen som kopplar ihop designteam, mjukvaror och processer. Man ska exempelvis kunna använda molnbaserade designgranskningar för att samla in feedback från viktiga intressenter var de än befinner sig.
  • Men det stannar inte där. Man ska kunna följa produkternas livscyklar via en datamodell.
  • Processer ska så långt det är möjligt kunna bli automatiserade. Check.
  • Konfigureringsstöd är basalt och drivs i Inventormiljön av iLogic.
  • Designeffektivt med hjälp av specialverktyg för plåt- och ramkonstruktion är andra bitar som slår en när man tittar på Inventor 2020. Liksom sånt som att det är lätt att jobba med standardkomponenter från det anpassningsbara innehållsbiblioteket för bultkopplingar, kugghjul och annat.
  • Det finns mer, men låt oss bara konstatera att Autodesk var bland de tidigaste på hela CAD-området med att utveckla lösningar för generativ design. Detta spår har man fortsatt i och utvecklat vassare och vassare verktyg för att via simulering ta fram de bästa optimerade lösningarna.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title