Annons

CAD & CAE i SOLIDWORKS 2021: ”25 procent snabbare prestanda och simulering topparna i senaste versionen,” säger SW-chefen

SOLIDWORKS 2021-versionen har funnits tillgänglig för användarna sedan september och som vanligt har DS SWs produktutvecklare lyssnat på communityn och genomfört en hel del av de viktigaste önskemålen.
Precis som Gian Paolo Bassi säger är också prestanda en av de viktigaste bitarna i 2021. Snabbhet i detta är inte bara något man förväntar sig av varje ny version – vid sidan av nya kapabiliteter – utan också en nyckel som kan omsättas till ledtidsvinster i produktutvecklingsarbetet. Att sitta och vänta framför datorn är föga produktivt.
– Jag håller med, säger SW-chefen. Det finns också en rad prestandaförbättringar i olika funktioner. Jag vill t ex nämna att planeringsoperationen för komplexa plåtmodeller nu är 20-25 gånger snabbare. Annat är att mycket vanliga datahanteringsåtgärder har förbättrats med avseende på prestanda, som att lägga till filer till PDM, nu är 1,5-3 gånger snabbare, incheckning och hanteringsfunktionerna för ändring, också de 25 procent snabbare.

Liksom Bassi menar rutinerade SW-mannen, Mattias Robertsson, att prestandaförbättringarna tillhör de tre viktigaste bitarna i ”2021:an”.

MATTIAS ROBERTSSONS FAVORITFÖRBÄTTRINGAR
En som verkligen vet vad SOLIDWORKS handlar om på djupaste detaljnivå är Mattias Robertsson. Han har varit med i SW-sammanhang ända sedan 1996, först som återförsäljare och sedan 1996 på centralnivå, med bl a lång tid som tekniskt nordenansvarig. Idag är han senior lösningskonsult på SW Simulation EuroNorth.
Liksom Bassi menar han att prestandaförbättringarna tillhör de tre viktigaste förbättringarna i ”2021:an”.
– Det är av största vikt, inte minst för att våra användare bygger allt större konstruktioner och denna release har förbättringar av prestandan inom grafik, sammanställningar, ritningsframställning. Riktigt bra.
Mer då, när det gäller t ex funktionalitetssidan?
– Det finns en hel del här, men utökad funktionalitet inom kärnområden för plåt- och balkkonstruktion är viktiga bitar, liksom simulering.

En nyhet med Silhouette Defeature i SOLIDWORKS 2021 är möjligheten att spara en förenklad representation som en konfiguration inom samma enhet som den skapades från. Detta eliminerar behovet av att hantera en separat fil som innehåller den förenklade modellen. När du använder förseglade modeller inom högre nivåer är det nu så enkelt som att högerklicka på komponenten och välja att använda Defeatured-versionen. Defeatured assemblies-enheter, som konfigurationer, ger ett sätt att både förenkla komplexa sammansättningar visuellt och även lägga till en prestandaförstärkning i fall där alla detaljer i de enskilda komponenterna inte är nödvändiga.

SIMULERING VÄXER I BETYDELSE MED DIGITALISERINGENS TILLVÄXT
Sånt är givetvis viktigt, men av liknande betydelse är simuleringssidan och relaterade lösningar som kommer med 2021-upplagan. I takt med att 3D-prototyping tar över allt mer i digitaliseringens tidevarv – på bekostnad av rent fysisk utveckling – har simuleringskapabiliteterna tagit ett allt större utrymme. När man i det närmaste bara utvecklar produkter som digitala modeller krävs dels digitala funktionstester, dels digitala valideringar. Detta kan bara göras i därför avsedda simuleringsmjukvaror.
Klart är också att de blivit enklare att hantera och bruka, liksom att man med SOLIDWORKS kopplingar till molnplattformen via 3DX Works fått tillgång till precis de kapabla och avancerade lösningar som krävs i vissa fall när vi talar om komplexare produkter.
– Jag kan bara hålla med, säger Mattias Robertsson. Att koppla till och hantera SW data på 3DEXPERIENCE plattformen har en rad fördelar. Andra saker är att datahanteringen blir enklare datahantering via molnet och att, precis som sägs, köra avancerad simulering med t ex Abaqusmotorn på¨3DX Works.
Robertsson bekräftar också trenden kring simuleringens växande betydelse:
– Att testa konstruktioner virtuellt är definitivt av stor betydelse. Simulering är ett växande område och Dassault Systemes äger många olika teknologier som SW användare har allt mer access till. Just att köra den kraftfulla Abaqus-motorn på molnplattformen har öppnat stora möjligheter.
Han menar vidare att överlag är simulering en särskilt starkt växande marknad.
– Detta av olika orsaker. Programmen är lättare att använda, kraftfullare och snabbare samt kan göra allt svårare beräkningar. Jag kan också konstatera att vi har fullt upp att informera kunder vad som är möjligt och visa vilka tekniker som finns att testa sina konstruktioner virtuellt.

Simuleringsmodell med många kontaktelement. I 2021:an blir simuleringenklare. Många CAD-modeller har mindre än perfekta geometrier, som icke-berörande ytor eller samspel mellan kroppar. Dessa designelement gör det svårare för lösaren att komma igång, vilket i sin tur förlänger lösningstiden. SOLIDWORKS Simulation 2021 har med en förbättring av kontaktstabiliseringen, som löser problemet. Kontaktstabilisering fungerar genom att man lägger till ett litet numeriskt styvhetsvärde till kvalificerade områden innan de kommer i kontakt. Med kontaktstabilisering kan lösaren lösa instabilitetsproblem som påträffades i början av lösningen innan kontakt initieras, och designers kan lättare få simuleringsresultat.

INTE BARA EN FRÅGA OM DE GAMLA VANLIGA BERÄKNINGARNA
Simulering är sålunda en huvudpoäng. Parallellt växer behovet av beräkningskraft för att bearbeta AI-baserade algoritmer eller multifysiksimulering.
– Simulering tenderar att bli bredare och gripa över allt större bitar i produktutvecklingsarbetet. Det är inte längre bara frågan om den vanliga stress- och belastningsberäkningen, utan det blir alltmer multifysik för att bättre simulera samexistensen av flera förhållanden. Detta inkluderar flödesdynamik, elektromagnetik hela vägen in i materialvetenskap för att simulera sånt som sintringsoperationer av nya legeringar, vilket är så viktigt för en industriell 3D-printing. Idag kan vi t o m simulera ett levande organ som hjärtat eller kemiska bindningar i molekyler i digitala läkemedels- och testarbete. Allt på samma plattform.
-Men var hittar du all den kraft som behövs, undrar Gian Paolo Bassi retoriskt. Uppenbarligen inte i de datacenterna som nu ersätter perceptionen av en dator. Det är därför vi säger att 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS hittar sin mest kraftfulla förlängning i molnet. Jag tillägger att det är det enda logiska med tanke på IT-branschens nuvarande status och teknologitrender. Vi har varit på detta i minst ett decennium. Nu verkar alla våra konkurrenter sjunga molnplattformens sång …

En inte alltför djärv gissning är att simulering kommer att vara ett av toppämnena i Gian Paolo Bassis keynote under det kommande 3DX World-eventet (8-11/2 2021), liksom migrationen till 3DX-plattformen.

MEST TID LÄGGS PÅ KAMERAMANIPULKATION
Men det finns förstås mer av framsteg på andra områden i SW-sammanhanget.
– Absolut, säger Bassi. Men jag kommer tillbaka till vikten av prestanda. Det är en otroligt betydelsefull resonansbotten. Ett exempel: vet du i vilka operationer våra användare tillbringar mest tid? Det är kameramanipulation: att snurra modellen, pan-zooma, och liknande. Alla dessa operationer är mycket snabbare nu, särskilt på de senaste och mest prestanda grafikkorten, eftersom det handlar om att skapa ritningar och detaljerade vyer. Dessa förbättringar har f ö delats med eDrawings, som kan visa och effektivt manipulera mycket stora modeller. Allt detta arbete med prestanda påverkar naturligtvis produktiviteten, men det ger också en bättre användarupplevelse för våra designers som spenderar så mycket tid på en dator för att föreställa sig och förverkliga sina produkter.

Frågan är nu vilka de viktigaste nyheterna blir under de tre 3DEXPERIENCE World-dagarna blir? En inte alltför djärv gissning är att simulering kommer att vara ett av toppämnena, liksom migrationen till 3DX-plattformen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title