Annons

CAD: Nya intelligenta funktioner för VVS-projektering i 2021-versionen av MagiCAD

När finska MagiCAD Group nu lanserar MagiCAD 2021 för Revit och AutoCAD finns det förstås en rad intressanta förbättringar. Det ligger i sakens natur. Den nya versionen innehåller allmänt t ex nya funktioner och arbetsflöden för snabbare och smidigare el- och VVS-projektering. Vi ska också notera att här förstås finns stöd för de senaste Autodesk-plattformarna Revit 2021 och AutoCAD 2021.
Tunga poänger med MagiCAD är att lösningen underlättar för VVS-design med hjälp av världens största databas med produktmodeller, innehållande över 1 000 000 faktiska produkter och produktvarianter från 290 ledande tillverkare världen över. Varje modell i databasen är komplett, med korrekta dimensioner och omfattande tekniska data. Till detta ska läggas att man satsat hårt på att utveckla lokalisering för olika landspecifika standarder, vilket bl a gör plattformen synnerligen globalt användbar. I dagsläget används den av entreprenörer och konstruktörer i projekt i över 80 länder världen över.

MagiCAD 2021, tillsammans med de föregående två uppdateringsversionerna, tillför omfattande ny funktionalitet för både el- och VVS-projektering i Autodesks Revit- och AutoCAD-miljöer. Den nya versionen introducerar verktyg för projektering av en helt ny systemtyp – naturgas – och flera funktioner som förbättrar arbetsflöden, möjliggör effektivt samarbete och förbättrar den övergripande upplevelsen vid el-och VVS-projektering.

Omfattande funkltioner för beräkning av naturgassystem
MagiCAD för Revit 2021 presenterar omfattande funktioner för utformning och beräkning av naturgassystem. Den nya versionen innehåller gassystemspecifika produkter och beräkningsfunktioner som är starkt efterfrågade som ett komplement till befintliga projekteringsverktyg för vattensystem.

Vidare, elprojektörer kommer att kunna producera precisa och detaljerade system med nya dosor till elenheter. Genom att kunna installera dosor tillsammans med faktiska enheter öppnas många nya och avancerade användningsområden upp för de modellerade tomrören, som till exempel betongprefabricering och mer exakta mängdlistor. Dosor är tillgängliga för både MagiCAD för Revit och MagiCAD för AutoCAD.

Intelligent optimering av radiatorsystem
Den nya versionen av MagiCAD introducerar även en intelligent funktion för optimering och installation av radiatorer i ett rum. Denna funktion läser av Revits-spaceinformation och beaktar fönstrets dimensioner och positionering för att automatiskt kunna definiera och installera en eller flera radiatorer som är optimerade för utrymmet.

Andra nytillskott, som till exempel automatiska huvudledningsscheman, förbättrade avloppsanslutningar, smart installation av brunnar och förbättrad parameterhantering, gör arbetet enklare för designers inom de olika disciplinerna.

Enklare att modifiera avloppssystem
MagiCAD 2021 för AutoCAD presenterar också många intelligenta lösningar som underlättar det dagliga projekteringsarbetet. Det blir mycket enklare att modifiera avloppssystem när användaren kan redigera höjden på ett befintligt avloppsrör och låta rör som är anslutna till detta justeras automatiskt så att systemet förblir funktionellt. Massor av tid sparas när ett system kan redigeras istället för att ritas om från början. Nya och utökade installtionskoder för ventilation, rördragning och elkanalisation bidrar till att skapa ett effektivt och smidigt arbetsflöde mellan projektörer och entreprenörer. Utöver den nya dosfunktionen som nämndes ovan, kan elprojektörer nu uppnå större precision i ritningsarbetet med hjälp av nya radiedefinitioner för tomrör och kablar.

30-procentiga tidsvinster
Allmänt ska tilläggas att MagiCAD är en modulbaserad programvara med applikationer skräddarsydda för de olika disciplinerna inom el-och VVS-konstruktion, vilket möjliggör kraftfull modellering och konstruktionsberäkning.
I pressmaterialet uppges att, ”MagiCAD automatiserar många komplexa och tidskrävande konstruktionsuppgifter, sparar tid i det dagliga projekteringsarbetet samt förkortar den totala tiden för genomförande av projekt med i genomsnitt 30 % eller mer.”

MagiCAD 2021 för Revit – nya funktioner:
• Stöd för Autodesk Revit 2021
• Skapa automatiska huvudledningsscheman
• Installera dosor tillsammans med elprodukter
• Använd ledningstypdata i elberäkningar
• Definiera böjningsradie för korsningar
• Stöd för användning av flera shared parameterfiler
• Förnyat Update Parameter-verktyg och förbättrad hantering av parametrar i Schematics
• Smidig åtkomst till Help Manual
• Gassystem med integrerade beräkningar
• Nya kopplingsalternativ för sprinkleranslutningar
• Stöd för klammer dimensionering
• Intelligent radiatorkonfiguration och installation i enlighet med space data
• Uppgraderat avloppsanslutningsverktyg
• Smart installation av brunnar och kammare
• Stöd för ASHRAE-standarder och Kinesiska beräkningsstandarder

MagiCAD 2021 för AutoCAD – nya funktioner:
• Stöd för Autodesk AutoCAD 2021
• Förbättrad PDF-export och ny PDF Batch Export-funktion
• Justera höjden på avloppsrör
• Genomför dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde
• Nya installationskoder i Ventilation, Piping och Electrical
• Mer flexibel filtrering av objektvalsegenskaper
• Möjlighet att låsa kv-värdet
• Installera dosor tillsammans med elprodukter
• Förbättrad hantering av Switchboard och Host management
• Vertikala böjar för ledningar och kablar blir exakta
• Sammanfoga väggar i MagiCAD Room
• Snabbåtkomst till favoritenheterna i MagiCAD Schematics

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title