Annons

CAD/PDM: Jätteorder till Siemens när Hyundai KIA byter ut CATIA, Creo och Windchill mot NX CAD och Teamcenter

Byten av CAD-system tillhör i hög grad ovanligheterna bland större OEM-användare inom automotive. Marknaden har sett över tid varit en tämligen statiskt historia, där man i allmänhet använder någon av de tre storas lösningar: CATIA från Dassault Systemes, NX från Siemens Digital Industries Software, eller Creo från PTC, med minimala rörelser emellan tillverkarnas CAD-arsenaler.
Men detta kan förändras radikalt i ljuset av bilindustrins omvandling mot eMobilitet, elektronifiering, plattformisering, onlineanslutningar och mjukvarukontroll. Där tidigare främst mekanik och viss elektronik dominerade som domäner inom produktutveckling kan en tydlig och stark rörelse mot elektromekanik, sensorer och mjukvara som dominerande element observeras.
En intressant effekt av detta är att utvecklare allt mer intensivt inte bara tittar på, utan också har börjat agera i enlighet med, är nästa generations CAD- och PLM-lösningar; vilket kan ses som bakgrunden till dagens avslöjade satsning från HKMC Group.
Innan vi går vidare ska vi konstatera att denna artikel också finns på engelska, publicerad på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Klicka på rubriken nedan för att komma till den engelska versionen av Verdi Ogewells artikel:

Siemens Wins Big: Hyundai KIA Motors Swaps Out CATIA and Windchill In Favor of Siemens Xcelerator

Hyundai KIA Motors har jobbat i Dassault’s CATIA-miljö i närmare 40 år, inte minst på karosseri-design-sidan. Nu byter man ut CATIA V5 mot Siemens Digital Industries Softwares NX CAD.

DS CATIA HAR TRADITIONELLT VARIT LEDANDE INOM OEM-CAD
Storleksmässigt har CATIA varit den största spelaren i detta. Men de senaste åren har det börjat röra på sig med Daimler Mercedes-koncernens stora byte från CATIA V5 till Siemens’ NX CAD kring 2015 som den mest iögonenfallande rörelsen. Här handlade det om drygt 7 000 användare av CATIA, som slussades över till Siemens NX.
Det som framför allt avgjorde bytet var att Daimler-Mercedes inte ville gå över till Dassaults då relativt nyutvecklade V6-plattform, 3DEXPERIENCE. Framför allt var det problematiken med att man som köpare och användare av systemet också var tvungen att investera i ENOVIA som PDM-lösning för att det skulle fungera som tänkt. Därmed hade Daimler-Mercedes varit tvungna att använda två parallella PDM-system, eftersom man redan sedan tidigare använde Siemens Teamcenter som produktdata ”backbone”. Att dubblera PDM-systemen var inget som för den tyska fordonsgiganten i smaken, vilket vart ett av de tyngsta skälen till att man beslutade sig för ett byte, parallellt med fördelarna att jobba i en konsekvent och ”naturligt” kompatibel plattformsmiljö, då man redan, som sagt, sedan tidigare jobbat med Siemens Teamcenter som PLM/PDM-lösning.
Implementationen genomfördes sedan på rekordkort tid, ca 16 månader.

Andra stora förändringar är Fiat-Chryslers konsolidering på Siemens NX i samband med Fiats köp av Chrysler; också i detta fall handlade det om en övergång från CATIA V5 till NX CAD. Denna gång låg antalet CAD-licenser på plus 1 000 stycken.
Och den senaste större affären på automotive OEM-området var som sagt förra månadens rapporterade konsolidering av CAD hos lastbils-, buss- och entreprenadmaskintillverkaren Volvo Group, som även de fasar ut CATIA V5. Denna gång var det dock PTC och Creo som tog hem potten.

Logodesign på Hyundai i DS CATIA V5-miljö.

UTFASNING AV CATIA V5 EN GEMENSAM NÄMNARE
Sammantaget i alla dessa fall tycks alltså Dassault Systemes och framför allt CATIA V5 vara förlorare när företagen inom automotive byter till nästa generations CAD- och cPDm-lösningar (collaboration Product Definition manageement, ”PDM”). Det är framför allt svårigheter att etablera Dassaults uppgraderade V6-plattform 3DEXPERIENCE, som tycks ha varit den gemensamma nämnaren bakom bytena.
Diskrepanserna mellan den tidigare V5-versionen av CATIA och nya V6, som kom på banan åren efter 2010, var från start så stora att Dassault med tiden valde att införa mixade V5/V6-lösningar med broar mellan de olika systemversionerna för att få det hela att fungera bättre.
Men även problematik med cPDm-lösningen ENOVIA har varit ett bekymmer, då man i det ena fallet jobbade filbaserat (V5), medan V6-versionen bygger på en aggregerad data-lösning
Vi ska i en uppföljande artikel titta närmare på skillnaderna och hur man hanterat saken inom Dassault Systemes.
Vi ska också konstatera att det givetvis också finns positiva exempel på en uppgradering från V5 till V6. Det kanske främsta exemplet är den svenska monstersportbil-utvecklaren Koenigeggs nyligen genomförda övergång med DS-partnern TECHNIA som implementatör.

Designarbete på Hyundai KIA Motors. Här handlar det om en lösning för den uppkopplade bilen.

CAD och PLM/cPDm Hyundai KIA Motors
Helt klart är CATIA lösningen, som många bilföretag arbetat med under lång tid, till stor del beroende på att Dassault Systemes och CATIA var bland de första 3D-systemen som kom ut på marknaden. Det betyder att flera fordonsföretag ofta har arbetat i decennier i detta system. Länge var det V4-versionen som gällde; den finns faktiskt kvar i mindre utsträckning, men generellt sett arbetar de flesta med V5-versionen eller blandade V5/V6-versioner.
För HKMCs del har CATIA använts i nästan 40 år, faktiskt från version 1, medan investeringen i PTCs Windchill och Creo för drivlinedesign, är av senare datum. Det finns ett pressmeddelande om ärendet från 2011.
När det gäller CATIA har lösningen inom den sydkoreanska koncernen använts för saker som kaross, chassi, hjulupphängning och annat.
Men som det ser ut nu blir nästa generations system Siemens NX i kombination med PLM/cPDm och Teamcenter-lösningen.
Det är en stor vinst för den tyska utvecklaren av PLM och automationslösningar, vars fotavtryck på HKMC tidigare främst handlat om simulerings- och analysverktyget Simcenter STAR-CCM +.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title