Annons

CAD: Siemens inför augmented reality-funktion (AR) i nya Solid Edge 2020

AR, Augmented Reality, är en teknik som kommer alltmer i industriella sammanhang. Idag inser de flesta värdet att t ex kunna exponera en 3D-bild direkt på en maskin man ska serva. Via kopplingarna till CAD-programmet kan man få en exploderad vy av maskinen som visar exempelvis i vilken ordning komponenter ska tas ut när en sliten ska ersättas med en ny.
Därifrån är det inte långt till att se värdet av att ha tillgång till teknologin också i produktutvecklingsarbetet. Inte minst när det gäller det visuella stödet. Det här har Siemens Digital Industries Software, som bolaget heter sedan omorganisationen i april tidigare i år, tagit fasta på. Under den gångna veckans stora användarevent i USA har man sålunda lanserat sin version av AR i samband med den senaste versionen av mainstrteam CAD-mjukvaran programvaran Solid Edge.

Detta är förstås inte den enda förbättringen, utan här finns ett batteri av nyheter som gör det möjligt för små och medelstora industriföretag att snabba upp produktutvecklingen och tillverkningsprocesserna.

Visualisering av designidéer
Vid sidan av den större AR-nyheten har tillförts expanderade kapabiliteter för valideringsverktyg, modellbaserad definition och 2D Nesting. Men klart är att AR-biten blir en viktig nyhet i Solid Edge 2020.

– Möjligheten att dela design med hjälp av AR och VR i Solid Edge 2020 kan förändra hur vi gör nästan allt. Det kommer att förändra traditionella arbetssätt och hjälper oss att designa bättre, samtidigt som vi kommunicerar mer effektivt med våra kunder och ingenjörer, säger Stefan Islinger, Information Management, IM-CAD-support, Krones AG.
Med Solid Edge 2020-versionen blir det möjligt för användarna att visualisera designidéer på nya sätt, något som möjliggör ett förbättrat samarbete internt, men även med leverantörer och kunder under designprocessen.

Rörelse- och vibrationssimulering
De nya och kraftfulla valideringsverktygen var vi inne på ovan. Man har nu integrerat lösningar för att t ex utföra rörelse- och vibrationssimulering; något som kan hjälpa användarna att trycka ner behoven av att ta fram dyra prototyper.
Vidare, den nya funktionen med modellbaserad definition gör att kunderna helt och hållet kan definiera delar, montering och tillverkningsinstruktioner digitalt med 3D-modellen som grund.

Solid Edge 2D Nesting en mycket avancerad och effektiv nestningsmotorn för att skapa bästa layouter optimerade för tvådimensionell skärning av plåt, trä och annat material. Nostrade skärmönster minskar tid, avfall och kostnad när man skapar 2D-former som är vanliga i dagens produkter. Det är lätt och går snabbt att välja vilka Solid Edge-filer du vill nesta. Flata mönsterdata extraheras sedan automatiskt, vilket ökar produktiviteten. När man väl valt delar identifierar Solid Edge former med potentiella problem, som behöver undersökas ytterligare. Detta gör det möjligt för användarna att fatta välgrundade beslut om huruvida vissa typer av skärningar kan göras, eller om en omkonstruktion krävs. När man är klar kan arkstorlekar väljas. Flera storlekar kan även väljas för att göra nestningsprocessen effektivare.

2D Nesting-funktioner har som nämndes inledningsvis också lagts till för att optimera skärmönster, minska avfall och kostnader och accelerera tillverkningsprocesserna.

”Hundratals CAD-förbättringar”
Siemens konstaterar även att Solid Edge 2020 har ”hundratals CAD-förbättringar”.
Ett exempel nya lösningar på plåtsidan, 3-10x snabbare stormontering, nya dataöverföringsverktyg och andra förbättringar i olika delar av produktportföljen. Dessa förbättringar hjälper till att underlätta ett program som är lätt att använda, distribuera och underhålla samtidigt som det hjälper till att utveckla alla aspekter av produktutvecklingsprocessen.
– Det nya erbjudandet om modellbaserad definition för Solid Edge 2020 är precis vad vi behöver, säger Daniel Froehlich, PLM-chef för standardiseringsavdelningen på Solid Edgekunden Eagle Burgmann.
– Detta kommer inte bara att hjälpa oss att minska pappaersanvändandet, det är ett stort steg mot att flytta till en helt digital miljö. Genom att använda vår digitala modell för att skapa PDF-filer i 3D, kan vi dela vår design utan att behöva skapa extra ritningar.

Avancerad och prisvärda portfölj
– De senaste förbättringarna i Solid Edge kan hjälpa små och medelstora tillverkare att digitalisera hela sin produktutvecklingsprocess, från början till slut, säger John Miller, senior VP för ”Mainstream Engineering” på Siemens Digital Industries Software. Vi fortsätter att arbeta med att erbjuda en avancerad portfölj med prisvärda och lättanvända verktyg för att hjälpa våra kunder med sin digitala omvandling, så att de kan minska kostnaderna och skynda på leveransen av produkter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title