Annons

CAD/SOLID EDGE 2021: ”Den bästa uppgraderingen på åratal”

Denna senaste version av Siemens ”mainstream” desktop CAD-designsvit – det handlar verkligen inte bara om CAD, utan Solid Edge kan snarare ses som en tämligen komplett designportfölj, där både simulerings- och tillverkningsverktyg på t ex CAM-området finns med – innehåller en lång lista med nya funktioner och förbättringar.

Dan Staples, Siemens Digital Industries.

Under det digitala presentationseventet pekade Siemens Digital Industries VP för FoU, Dan Staples, på ett antal höjdpunkter i den nya versionen, vilket inkluderade:
• Nya modelleringsfunktioner på sub-divisionområdet
• Ett adaptivt användargränssnitt som drivs av artificiell intelligens
• Förbättrad reverserad teknik med ny avvikelsesanalys när det gäller inskannat objekt kontra den 3D-modell som blir resultatet.
• Integration med CAD-sökmotorn 3Dfind.it

SUB-DIVISION MODELLERING
De nya funktionerna för ”delningsmodellering” i Solid Edge 2021 ger användarna möjlighet att skapa vassa organiska former på rekordtid.
– Minuter istället för dagar, hävdade Staples.
Detta med tidsvinster var också något som återkom flera gånger under presentationen av Solid Edge 2021: ”timmar till minuter”, ”minuter till sekunder” och till och med ”månader till minuter.”
Staples noterade f ö när det gäller subdivision att funktionaliteten inte är ett separat tillägg, utan kommer att inkluderas direkt i Solid Edges Classic och Premium-nivåer.

Skärmdump med subdivision i Solid Edge 2021.

Subdivisionkapabiliteten var också något som särskilt tilltalade en av Solid Edges kunder, Kimball:
– Subdivisionmodellering är en mycket kraftfull teknik, kommenterade Ricardo Espinosa, ”R&D engineering manager” på Kimbal, saken. Att ha förmågan att enkelt integrera organiska former i våra produktdesigner inom Solid Edge-miljön är en stor sak för oss. Att ha processen i en mjukvarulösning utan att behöva importera, exportera och översätta data är kort sagt ett mycket stort framsteg.
Men han stannade inte där i sina omdömen om den nya versionen:
– Solid Edge 2021 är enligt min mening den bästa Solid Edge-utgåvan på flera år, tillade Espinosa.

Solid Edge 2021 innehåller ett AI-gränssnitt som förutsäger kommandona du behöver eller tänker använda. 

AI-ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Mer då? Ja, AI, d v s artificiell intelligens, är sånt som idag tillhör CADeriets ABC och Solid Edge 2021 är inget undantag. Man har infört ett AI-drivet användargränssnitt, som plockar upp och ”lär sig” en användares beteende och ger dem relevanta kommandon i rätt sammanhang. Det hela kan bli riktigt bra, rätt använt. Men kan också bli lite irriterande, som ett rättstavningsprogram som hela tiden kommer fel i sina tolkningar av det man skriver. Alltnog menade Dan Staples att med bra AI, som den i Solid Edge 2021, blir det ett användbart inslag i designarbetet, ”inte minst för att det handlar om en bra lärandenivå i lösningen, som innebär att resultatet blir bättre och bättre ju mer man använder det.” Underförstått, orkar man bara ta sig över de initiala korrigeringarna eller konfigureringarna som krävs så blir AI-funktionen riktigt vass och tidsbesparande.

Skärmdump av avvikelsesanalys i Solid Edge 2021. Med olika färgkoder visas avvikelserna i den skapade 3D-modellen kontra den inskannade fysiska modellen.

REVERSED ENGINEERING
En annan intressant funktion i Solid Edge 2021 är introduktionen av en ny avvikelsesanalysfunktion för reverserad teknik. Avvikelsesanalys visar med färgkodade bilder användarna på skillnaderna mellan en originalinskannad modell och den reverserade 3D-modellen.

3Dfind.it INTEGRATION
Solid Edge 2021 kommer att inkludera en integration med 3Dfind.it, ett 3D-delbibliotek från CADENAS. 3Dfind.it innehåller CAD- och BIM-kataloger från över 2000 leverantörer – eventuellt miljontals delar, enligt Staples uppskattning – som kan sökas och skickas till Solid Edge för att spara tid på jakt på leverantörsmodeller.

Skärmdump av sökmotorn 3Dfind.it för Solid Edge 2021.

FLERA FÖRBÄTTRINGAR
Det finns förstås också olika andra mekaniska framsteg i Solid Edge 2021, inklusive förbättringar av plåt med en ny flerkantfunktion, som enligt Staples är patentsökt, ett nytt dekalkommando är en annan nyhet, liksom ett nytt kommando för ”end cap”, bättre monteringsprestanda och mer.

BORTOM DET MEKANISKA
Sammantaget har Solid Edge 2021 förbättrats över hela linjen med nya funktioner inte bara för mekanisk design utan också för elektrisk design, tillverkning, simulering, teknisk dokumentation, datahantering och samarbete.

Här är ett urval av höjdpunkter i förbättringskatalogen i Solid Edge 2021:

  • Nya kapaciteter i designfunktioner vid poanelkonstruktion
  • Nytt kommando för att dirigera ledningar längs en yta
  • Nya moduler för ”elektronikkylning” i Simcenter FLOEFD
  • Möjlighet att undertrycka eller ta bort komponenter från simuleringen
  • Integration med ”Post Hub-biblioteket” avseende postprocessorer
  • Omfattande kontrollverktyg för additiv tillverkning
  • 2D-kapsling för plåt (”branschens mest effektiva algoritm”, enligt Staples)
  • Ny form för ”Sök produkt” för att hitta liknande delar
  • Nytt ”Öppna som” -kommando för att till exempel öppna en enhet med en viss konfiguration direkt från File Explorer
  • Nya webbläsarbaserade samarbetsverktyg för att synkronisera filer, markeringsmodeller och granska konstruktioner i AR, Augmented Reality.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title