Annons

Cadence vässar sig inom elektronisk systemdesign med köp och släpper nya Joules RTL Design Studio

Cadence Design Systems har ingått ett avtal om att köpa Rambus SerDes och minnesgränssnitt PHY IP-verksamheten. Cadence, som är en av de mer framstående utvecklarna av designverktyg, IP och tjänster som kring elektroniska produkter, som datorer, smartphones, fordonselektronik, flygelektronik och medicinsk utrustning, får därmed in en verksamhet i bolaget som präglas av riktigt vass chip- och kisel-IP-utveckling. Enligt pressmaterialet hävdar Cadence att de förvärvade Rambus-lösningarna stärker bolagets med lösningar som bidrar till snabbare och säkrare datahantering.
- Minnes- och SerDes IP-design och -integrering fortsätter att vara viktiga bitar i designen av AI, datacenter- och hyperskalaapplikationer, CPU-arkitekturer och nätverksenheter. Genom att addera Rambus IP och erfarna team accelereras ytterligare Cadences strategi för intelligent systemdesign och driver ytterligare på designexcellens, säger Boyd Phelps, senior VP och operativ chef för IP Group på Cadence.
Han tillade att, ”förvärvet av Rambus PHY IP breddar Cadences väletablerade IP-portfölj för företag och utökar dess räckvidd över geografier och vertikala marknader, såsom flyg- och försvarsmarknaden, och tillhandahåller kompletta sub-systemlösningar som uppfyller kraven från våra globala kunder."
Storleksmässigt kan denna deal karaktäriseras som en mindre transaktion som inte i någon väsentlig utsträckning kommer att påverka någondera företags intäkter och resultat.
Parallellt meddelade Cadence att man nu levererar Cadence Joules RTL Design Studio, vilket är en ny lösning som förser användare med intelligens för att påskynda design- och implementeringsprocessen för registeröverförings-nivån (RTL). "Frontend-designers" kan få tillgång till digital designanalys och felsökningsfunktioner från en enda, enhetlig cockpit, vilket möjliggör helt optimerad RTL-design före implementerings-överlämning. Med denna lösning kommer användare också att kunna utnyttja generativ AI för RTL-designutforskning och big data-analys med Cadences ledande AI-portfölj. Med Joules RTL Design Studio kan användare uppnå fysiska uppskattningar snabbt och exakt, vilket låser upp upp till 5X produktivitet och upp till 25 procentiga kvalitetsförbättringar (QoR) i RTL.

xx

– Genom att addera Rambus IP och erfarna team accelereras ytterligare Cadences strategi för intelligent systemdesign och driver ytterligare på designexcellens, säger Boyd Phelps, senior VP och operativ chef för IP Group på Cadence.

Vi börjar med Rambus-köpet som också innebär att Rambus kommer att behålla sin digitala IP-verksamhet, inklusive minnes-, gränssnittskontroller och säkerhets-IP. Men det som Cadences köper, alltså av vissa teknologitillgångar, ger Cadence vad man beskriver som, ”beprövade och erfarna PHY-ingenjörsteam i USA, Indien och Kanada, vilket ytterligare utökar Cadences domänrika talangbas.”
– Den accelererande speeden i AI-utvecklingen och den fortsatta tillväxten i datacentret driver en ständigt ökande efterfrågan på minne och säkerhet, säger Sean Fan, senior VP och operativ chef på Rambus. ”Med den här transaktionen kommer vi att öka vårt fokus på marknadsledande digital IP och chips och utöka vår färdplan av nya minneslösningar för att stödja den fortsatta utvecklingen av datacentret och AI.”

Mer om nya Cadence Joules RTL Design Studio
När det gäller nya Cadence Joules RTL Design Studio expanderar denna lösning kapabiliteterna i bolagets befintliga Joules RTL Power Solution och tar upp alla aspekter av fysisk design genom att lägga till synlighet i kraft, prestanda, område och ”trafikstockningar” (PPAC).

Nya produktivitetshöjande funktioner
Dessutom kommer det nya verktyget med en mängd produktivitetshöjande funktioner och fördelar, inklusive:

  • Ett unikt intelligent RTL-felsökningsassistent-system: Tillhandahåller tidiga PPAC-mätvärden samt användbar felsökningsinformation under hela designcykeln – logisk, fysisk och produktionsimplementering – så att ingenjörer kan utforska ”what-if-scenarier” och potentiella lösningar för att minimera iterationer och förbättra designresultaten.
  • Baserat på beprövade motorer: Joules RTL Design Studio delar samma betrodda motorer som Innovus Implementation System, Genus Synthesis Solution och Joules RTL Power Solution, vilket gör det möjligt för användare att få tillgång till alla analyser och designutforskningsfunktioner från ett enda GUI för optimal QoR.
  • Kraftfulla AI-integreringar: Joules RTL Design Studio har en integration med den generativa AI-lösningen, Cadence Cerebrus Intelligent Chip Explorer, för att utforska designutrymmesscenarier såsom planlösningsoptimering och frekvens kontra spänningsavvägningar. Dessutom tillåter Cadence Joint Enterprise Data and AI (JedAI)-plattformen trend- och insiktsanalyser över olika versioner av RTL eller över tidigare projektgenerationer.
  • Integration av luddkontroller: Tillåter att ingenjörer att köra luddkontroller stegvis utesluter data- och installationsproblem i förväg, vilket minskar fel och tid till slutförande.
  • Förenad cockpit: Ger RTL-designers en effektiv, användarvänlig upplevelse, erbjuder fysisk designfeedback, lokalisering och kategorisering av överträdelser, flaskhalsanalys och korsundersökning mellan RTL, schematisk och layout.

    – Nu kan RTL-designers snabbt komma åt all fysisk information som behövs för PPAC-felsökning utan att behöva vänta på implementering, vilket tidigare tog dagar eller veckor, summerar dr Chin-Chi Teng, senior VP och GM för Digital & Signoff Group på Cadence. Han tillägger:
    – Joules RTL Design Studio ger designers insyn i utmaningarna när de fortfarande kan hanteras enkelt, vilket i slutändan snabbar upp tiden till marknaden. Våra tidiga engagemang bekräftade vårt ursprungliga mål om upp till 5 gånger snabbare RTL-konvergens och upp till 25 % förbättrad QoR.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title