Annons

CAE: Airbus satsar på Altairs SimSolid som simuleringsmotor i utvecklingen av världens första kommersiella nollutsläpps-flygplan

SIMULERING&ANALYS: VÄTGASTEKNOLOGI grundpelare i "AIRBUS ZEROe Sustainable Aircraft Initiative".
Simulerings- och analysutvecklaren Altair har gått från klarhet till klarhet de senaste åren. Detta i takt med att simuleringsdriven design blivit ett allt starkare och mera typiskt inslag i produktutvecklingsarbetet, vilket i sin tur hänger samman med digitaliseringen av utvecklingsarbetet där digitala prototyper blivit allt vanligare. Dessutom har framstegen inom HPC och molnteknik skapat mer utrymme för hantering av de datavolymer som utmärker inte minst system- och avancerad simulering, liksom en explosiv utveckling på AI- och ML-områdena (Machine Learning).
Allt detta är också bitar där Altair, under sin visionäre ledare, James R Scapa, utmärkt sig. Enligt analytikern CIMdata ligger man i dagsläget femma bland världens CAE-aktörer när det gäller intäkter med över en halv miljard dollar (530 miljoner dollar), motsvarande 5,6 miljarder kronor. Tillväxten 2021 – där vi har de senast sammanställda siffrorna – låg på 13,3 procent jämfört med 2020. En siffra som gjorde bolaget till en av de fyra starkaste på tillväxtsida inom simulering och analys.
Både tekniskt och kommersiellt har den amerikanska CAE-spelaren sålunda ordentligt med luft under vingarna. Något som inte minst bekräftas av dagens nyhet om att flyplansjätten Airbus valt att satsa på Altairs SimSolid-mjukvara, som man köpte för några år sedan. SIMSOLID arbetar med CAD-assemblies för att med hög exakthet ge snabba, noggranna och robusta strukturella simuleringar, utan att för den skull kräva geometriförenklingar, ”geometritvätt” eller meshning. Den bakomliggande tekniken bygger till stor del på det arbete som gjorts av dr. Victor Apanovitch, medgrundare av SIMSOLID Corporation.
Med denna spelförändrande simuleringsteknik, som utför strukturella analyser på fullfjädrade CAD-enheter inom några minuter – i sitt globala initiativ ZEROe, tänker Airbus utveckla världens första kommersiell noll-emission flygplan.

ZEROe-projektet syftar till att skapa världens första vätgasdrivna kommersiella flygbolagsflotta och gör det möjligt för Airbus att utforska en mängd olika konfigurationer och vätgastekniker som kommer att forma utvecklingen av framtida nollutsläppsflygplan. Airbus arbetar mot en mogen teknologisk snivå för ett framdrivningssystem för väteförbränning till 2025.

Minskar ”krångel” för design- och ingenjörsteamen
Sam Mahalingam, teknisk chef på Altair, säger i en kommentar att Altair SimSolid är den främsta simuleringstekniken för ingenjörer, designers, analytiker och tillverkare.
– Programmet eliminerar geometriförberedelser och meshing, som är de två mest tidskrävande, expertis-omfattande och felbenägna uppgifterna i konventionella struktursimuleringar, säger han och tillägger: ”Att Airbus valde SimSolid stärker oss ytterligare som en ledare inom världsomspännande hållbarhetsinitiativ och fortsätter de två företagens långa och fruktbara historia av framgångsrikt samarbete.”

Airbus ZEROe demonstrator. BILD: Airbus.

Enligt pressreleasen kommer Altair SimSolid att, ”spara tid, pengar och krångel hos Airbus design- och ingenjörsteam.” Mer exakt valdes mjukvaran för att den har kunnat demonstrera att användningen kommer att minska leveranstiderna för elementär detaljanalys från dagar till minuter, och minskar komplexa monteringsleverans-tider från flera månader till mindre än en vecka i vissa fall.
Dessutom, hävdar man, låter SimSolids intuitiva, lätt-implementerade operationer och gränssnitt, tillåta användare att arbeta utan att behöva rensa geometrier eller förbereda modeller innan de tas in systemet.

Fler designiterationer
Altair pekar vidare på att SimSolid låter Airbus design- och ingenjörsteam utforska fler designiterationer inom snävare tidsramar, vilket kommer att påskynda projektens tidslinjer och leverera hållbara innovationer snabbare.
– Genom att använda Altair SimSolid kan våra team utforska fler designmöjligheter i en enkel miljö som är lätt att implementera”, säger Christophe Brand, chef för skrovmetoder och verktyg, Airbus Commercial. ”Genom att inte kräva att våra team rengör geometrier i förväg, hjälper Altair SimSolid oss avsevärt att minska leveranstiderna och bygga bättre produkter. Med den ser vi fram emot att bygga framtiden för nollutsläppsflygplansteknik.”

SIMSOLIDs beräkningsmotor är en kommersiell implementering av ny matematik, som alltså köptes av Altair 2018. Denna baserar sig i sin tur på extensioner av teorin om externa approximationer. SIMSOLID kontrollerar, enligt James Scapa, lösningars noggrannhet med hjälp av multi-pass adaptiv analys, vilket gör den extremt snabb och minneseffektiv. Stora och komplexa enheter kan lösas snabbt även på bärbara datorer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title