Annons

CAE: Altair köper DEM Solutions och vässar med kraftfull simulering av bulkmaterial

Altair är idag ett av CAE-marknadens mer offensiva spelare, som tillhandahåller mjukvara för produktutveckling, högpresterande datorer och dataanalys. Med EDEM, som är ett framstående program för diskreta elementmetoden och simulering av bulkmaterialhantering, räknar man med att Altairs lösningar för maskin- och materialsimulering kommer att få en avsevärd förstärkning.

Simulerar interaktion mellan maskiner och material
De nya verktygen kommer att bidra till ökad insikt i interaktionen mellan maskiner och material, som pellets, skivor, pulver, kol, jord och sten. Simuleringen på systemnivå kommer att ge viktig information med avseende på optimering av maskinutformning, materialhantering och tillverkningseffektivitet inom många olika branscher, inklusive läkemedel, kemi, livsmedel, jordbruk och tung industri såsom gruvdrift.
Altairs grundare opch CEO, James Scapa, säger i en kommentar att man, ”genom detta förvärv, som Altairkund, kan nu designa och utveckla maskiner och samtidigt optimera utrustningens bearbetning och hantering av bulkmaterial.”
– Vi fortsätter att bredda vår portfölj av lösningar, säger Scapa och tillägger: – Med DEM Solutions och DEM-tekniken utökar vi vår verksamhet och hjälper våra kunder att förbättra sin verksamhet och produktivitet med hjälp av det här holistiska synsättet.

DEM är ett kraftfullt tillägg till alla sviter med CAE-verktyg. Genom att introducera EDEM-simulering och analys i ett designarbetsflöde kan företag minska antalet fysiska prototyper och testa kostnader och öka produktiviteten för utrustning och processer med bulkmaterial som stenar, malmer, kol och korn. EDEM-mjukvaran tillhandahåller funktionalitet och prestanda för att realisera produktivitetsfördelar genom teknisk simulering över produktdesign och produktionsprocesser. En rad företag inom gruvdrift, processtillverkning och diskret tillverkning, liksom forskare i ledande akademiska institut runt om i världen använder EDEM-programvaran.

Förkortar produktutvecklingscyklerna
Allmänt kring EDEM-mjukvaran kan noteras att Blue chip-företag runtom i världen använder den för att minska sina driftkostnader, förkorta produktutvecklingscykler och driva fram innovation. Dessutom används EDEM inom forskning vid fler än 300 akademiska institutioner i världen.
– Vi är otroligt glada över att bli en del av en såpass expansiv och globalt betydelsefull aktör inom programvara, säger Ian Williamson, DEM Solutions CEO. Möjligheterna att utöka våra lösningar genom att integrera dem med Altairs breda solver-portfölj och djupgående tekniska kompetens är otroligt spännande”.
DEM Solutions lanserade sin programvara 2006 och den används för simulering och utveckling av utrustning som hanterar/bearbetar bulkmaterial. DEM Solutions har sitt säte i Edinburgh, Storbritannien, och har även kontor i Japan, Sydkorea och USA.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title