Annons

CAE: ANSYS i fortsatt topp på snabbväxande marknad – två svenska bolag på tiobästa-listan

Simulering och analys (S&A, liktydigt med CAE) är ett av de snabbast växande områdena på PLM-sidan. Enligt analytikern CIMdatas färska rapporter (2018) över hur PLM-satsningarna fördelade sig under 2017 står detta segment för 13,1 procent av den totala PLM-kakan, slaget bara av EDA – lösningar för elektronisk designautomation, som drog till sig 21,4 procent av investeringarna – och cPDm (”PDM”) med 13,1 procent (totalt 5,7 miljarder dollar, knappt 51 miljarder kronor), men några få miljoner mer ifråga om investeringsbelopp. Totalt drog PLM-marknaden till sig globala investeringar på 43,7 miljarder dollar (nära 390 miljarder svenska kronor), vilket var en tillväxt på 7,6 procent. Medan simulerings- och analysområdet nådde ca 5,7 miljarder dollar och en tillväxt på 8,3 procent under 2017.
Bland de individuella spelarna på marknaden håller ANSYS förstaplatsen, följda av MathWorks, Dassault Systemes och Siemens PLM. Det mesta är därmed sig likt från fjolåret, men kampen om tredjeplatsen börjar hårdna till och CIMdata förutspår att Siemens PLM går om Dassault under 2018, när bolaget fullt ut kan tillgodoräkna sig köpen man gjort under 2017.
För svenskt vidkommande kan noteras att vi numera har två företag med på tio-i-topplistan: Hexagon (MSC) och COMSOL.

Av de totalt 5.7 miljarder som investerades i S&A beräknar CIMdata att knappt 85 procent (ca 4,9 miljarder dollar) av detta belopp gick till mjukvarulicenser; medan ca 15 procent (drygt 865 miljoner dollar) satsades i form av tjänster, som implementering, support, underhåll, uppgradering och utbildning.

Exempel på stora industrisegment som ligger i topp när det gäller S&A-användning är automotive, aerospace & defense, maskindesign, elektronik, energi och hightech/tele.

Så här ser det ut i tabellform:

 1. Automotive 29 % av hela kakan (ca 1,6 miljarder dollar)
 2. Aerospace & Defense 20 % (ca 1,2 miljarder dollar)
 3. Maskin- och industriutrustningar 13 % (747 miljoner dollar)
 4. Elektronik/hightech 13 % (742 miljoner dollar)
 5. Tele/Elektromekanik 5 % (291 miljoner dollar)
  Källa: CIMdata 2018
Siemens PLM köpte under 2017 CD-adapco. På bilden en analys av ett flöde i en cylinder och en visning av en förbränningsprocess som är väl etablerad. Kraven på noggrannhet, flexibilitet och vändning har aldrig varit större, eftersom designers står inför stora utmaningar för att uppfylla lagstiftning, leverera prestanda och lägre kostnader, vilket är några av de viktiga skälen till att PLM-aktörerna generellt just nu satsar stor på att vässa sina kapabiuliteter på CAE-området.

Skandinavien den fjärde största marknaden i Europa. Tittar man sedan på vilka länder som ligger i topp med de största satsningarna på S&A i Europa så toppar inte överraskande Tyskland med nära 34 % av de totala EMEA-relaterade investeringarna, med i tur och ordning Frankrike, Storbritannien och ett sammanslaget Skandinavien på de följande placeringarna. I Skandinavien (Sverige, Norge och Danmark) ligger de totala S&A-investeringarna, enligt CIMdata, på 166 miljoner dollar, knappt 1,5 miljarder kronor.

Avancerad simulering är framför allt etablerat bland de större företagen och störst användning av denna verktygstyp hittar vi inom fordonsindustrin. På bilden en meshningsgrafik a la ANSYS.

ANSYS i global topp – två svenska bolag med på listan. Vi ska i denna artikel också titta på vilka som är de stora spelarna, räknat efter respektive bolags intäkter. Klart är att ANSYS i sedvanlig ordning dominerar med en klar ledning. 2017 drog bolaget in knappt 1,1 miljarder dollar (ca 9,8 miljarder kronor). Tvåa är MathWorks, följda av Dassault Systemes och Siemens PLM på 3:e respektive 4:e plats.
Intressant på 10 i topp-listan är att Sverige faktiskt har två företag med: Dels Hexagon (i kraft av bolagets köp av MSC), dels COMSOL.

Så här ser det ut:

 1. ANSYS, 24,5 % av de totala S&A-investeringarna (ca 1,1 miljarder dollar)
 2. MathWorks, 18,7 % (837 miljoner dollar)
 3. Dassault Systemes, 13,6 % (609 miljoner dollar)
 4. Siemens PLM 12,6 % (563 miljoner dollar)
 5. Altair 7,5 % (333 miljoner dollar)
 6. Hexagon 5,4 %, 241 miljoner dollar
 7. COMSOL, 2,1 %, 92 miljoner dollar
  (Källa: CIMdata 2018)
Dassault var enligt CIMdata det företag inom S&A som växte mest under fjolåret. Ett av bolagets viktigaste köp är det under 2017 förvärvade EXA. Framför allt är det en sak som står ut bland de lösningar EXA tagit fram: Lattice-Bolzmann-metodiken. Genom EXA kan Dassault på 3DEXPERIENCE-plattformen erbjuda en dokumenterat vass och mångsidig portfölj präglad av dessa Lattice-Boltzmann-ekvationer. En viktig poäng med Lattice-Bolzmanns’ metodik (LBM) är dess beräkningseffektivitet. Som så ofta när det handlar om att matematiskt beskriva rörelser finns Newton med i resonemanget. Eller rättare sagt hans partiella differentialekvationer, PDE. Här har det visat sig att numeriska metoder är en framkomlig väg för att skapa beräkningseffektivitet. LBM handlar om just detta och är ett mer kraftfullt verktyg än Navier-Stokes-ekvationerna – även om båda handlar om att beskriva hur olika former av flöden beter sig. Men LBM-simuleringarna är beräkningsmässigt mer effektiva i jämförelse med andra numeriska metoder. Men även när det gäller komplicerad fysik och sofistikerade algoritmer är LBM synnerligen effektiv och leder enligt Wikipedia till, ”nya kvalitativa nivåer gällande förståelse eftersom den klarar av att lösa problem som tidigare inte kunde mötas eller där man fick otillräckligt precisa svar.
Genom simulering av ett begränsat antal strömmande partiklar och kollisionsprocesser kan man av de interna partikelinteraktionerna i ett ”mikrokosmos av visköst flödesbeteende” tillämpa resultatet över den större massan. Av detta skäl krävs det mindre mängd datorkraft och beräkningarna går fortare.
Denna uppsättning lösningar löser kort sagt problem med vätskor, aerodynamik, aeroakustik, termisk hantering och ett växande antal tillämpningsområden inom andra industrier snabbare och dessutom mer exakt än traditionella metoder.

Dassault växte mest under 2017, men får se upp för Siemens PLM 2018. Största tillväxten 2017 hade, enligt analytikern, Dassault Systemes (plus 19,1 %), som vanligt i hård kamp med Siemens PLM som växte med 17,8 % och ANSYS med plus 11 %.
När det gäller tillväxten för de här bolagen finns den organiska sidan med som en faktor, men den viktigaste tillväxtgeneratorn handlar ändå om köp av andra företag och lösningar, som konsoliderats i balansräkningarna.
Så köpte exempelvis ANSYS under fjolåret 3DSIM (simulering vid additiv tillverkning), CEI (analys, visualisering och kommunicering av multifysikdata) och CLK Design Automation (transistorsimuleringsteknologi).
För Dassault Systemes var det stora köpet på CAE-sidan under 2017 förvärvet av Exa, som utvecklat användningen av Lattice-Bolzmannekvationer på CFD-sidan. Andra förvärv var No Magic (0D/1D-analys för stöd vid MBSE (Model-Based Systems Engineering).
Siemens PLMs bolagsförvärv på CAE/S&A-området under 2017 var framför allt CD-adapco, Mentor Graphics (som har vissa simuleringsrelaterade lösningar inom IC och PCB) och TASS International (automotiverelaterade simuleringslösningar, ADAS).
Sammantaget förutspår CIMdatas analytiker att Simens PLM kommer att klättra förbi Dassault Systemes när man under 2018 fullt ut kan konsolidera intäkterna från dessa köp.

Svenska COMSOL är ett av de exklusiva företag på CAE-området som utvecklat vad analytikern CIMdata kallar, ”comprehencive platforms”, alltså mer heltäckande multikapabla plattformar. På bilden ett exempel från COMSOLs ”Heat Transfer Module”.

Bolagen med de bredaste plattformarna. Vi ska slutligen notera att CIMdata i dessa sammanhang också gör skillnad på utvecklare som saluför vad man kallar “comprehencive S&A platforms”, alltså mer heltäckande lösningar med kombinationer av kapabiliteter, som täcker större simulerings- och analysområden. Här ingår exempelvis inte MathWorks, vars lösningar bygger på ”allmän matematik-modellering via MATLAB och 0D1D-simulering via Simulink/Simscape. Detta hindrar förstås inte att MathWorks lösningar är mycket betydelsefulla i kraft av unika kapabiliteter och en omfattande närvaro inom de flesta industrisegmenten.

Vad CIMdata tar med i sin definition av ”comprehencive S&A platforms” är bl a, omfattande kapabiliteter relaterat till multidomän, multifysik, multiskalbarhet och designoptimering, inklusive lösningar för webbaserat samarbete och SPDM (Simulation Process & Data Management).

De här bolagen har denna typ av plattformar:

 • ANSYS
 • Siemens PLM Software/Simcenter
 • Dassault Systèmes/SIMULIA
 • Altair Engineering
 • MSC Software (Hexagon)
 • ESI Group
 • COMSOL
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title