Annons

CAE & Covid-19: Sjukhus använder Dassaults SIMULIA för att reducera exponering av virus via luftflöden

När Frankrike gick in i sitt andra landsomfattande lockdown i oktober 2020 samarbetade Dassault Systèmes simuleringsingenjörer med dels olika sjukhusgrupper och dels Paris-arkitekten Arnaud Delloye. På Pitié-Salpêtrière-sjukhuset, ägt av AP-HP-koncernen, ville man utvärdera renoveringen av ett postoperativt övervakningsrum innan något arbete påbörjades. Man satte i detta upp olika simuleringsscenarier i rummet, som delades av ett dussin infekterade och oinfekterade patienter, och undersökte möjliga lösningar som skulle komplettera sjukhusets befintliga säkerhetsåtgärder. Målet var att proaktivt minska risken för exponering för oinfekterade patienter såväl som för personal.

OPTIMERAD SJUKBÄDDS-LAYOUT
Detta projekt är det senaste i ett ”pro bono-program” från Dassault Systèmes, som funnits sedan pandemin började och som redan har gjort det möjligt för ett annat AP-HP-sjukhus i Paris, Bichat-Claude Bernard, att omorganisera och optimera layouten för patientbäddar, hjälpa till att förstå ytföroreningar och utveckla ett luftfiltreringssystem. Varje projekt är en del av ett riktat tillvägagångssätt där hänsyn måste tas till ett områdes särskilda egenskaper för att identifiera risker och lösningar specifika för detta område.
Som en del av detta pågående kollektiva arbete har projekten också inkluderat insatser från studenter från Frankrikes ledande tekniska universitet, Ecole Polytechnique.
Under de kommande veckorna kommer Dassault Systèmes att simulera och identifiera virusökningsrisker i två AP-HP-sjukhuscaféer för att rekommendera åtgärder som förstärker de som redan finns för sjukhuspersonal.

– Simulering kan användas för att förbättra säkerheten på sjukhus och specialiserade kliniker, men också för att optimera planritningarna för sjukhus som ännu inte har byggts, säger Claire Biot, VP för “Life Sciences Industry” på Dassault Systèmes. FOTO Compass Mag

EN PROAKTIV ATTACKVINKEL NÖDVÄNDIG
Claire Biot, VP för “Life Sciences Industry” på Dassault Systèmes, menar att ett proaktivt tillvägagångssätt för att minimera virusets inverkan på medborgare och vårdsystem är absolut nödvändigt för att få bukt med problematiken.
– I detta kan simulering användas för att förbättra säkerheten på sjukhus, vårdhem och specialiserade kliniker, men också för att optimera planritningarna för sjukhus som ännu inte har byggts. Detta samarbete är en del av vårt uppdrag att harmonisera produkt, natur och liv och göra världen till en bättre, säkrare och hälsosammare plats.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title