Annons

CAE: Därför säljer GE Aviation flödessimuleringslösningen Flow Simulator till Altair

Som en del av förvärvet har Altair och GE Aviation tecknat ett memorandum (MOU), dels för att underlätta en högre nivå av samarbete och dels för etablera ett långsiktigt strategiskt partnerskap. Förhållandet kommer att omfatta att Altairs kontinuerligt fortsätter utveckla FlowSimulator och dessutom ger man GE Aviation tillgång till Altairs kompletta programvarupaket för att förbättra funktionaliteten i sina lösningar anpassad till verkliga användningsfall och arbetsflöden.
– Genom att använda Altairs simulering och AI-drivna strategi för innovation finns det stor potential att utöka Flow Simulators möjligheter och göra mjukvaran tillgänglig för nya industrier med fokus på simulering av systemmodeller. Jag ser i detta fordons-, elektromobilitets-, batteri-, försvars- och energiområdena som segment med ytterligt hög potential för denna mjukvara, säger James R. Scapa.

Exempel på gränssnitt i Flow Simulator, som inte bara används inom flygindustrin utan även i fordonsbranschen, se bilden ovan.

NÄTVERKSSIMULATOR FÖR FLYGMOTORER
Konstruktion på systemnivå har under de senaste decenniet blivit allt viktigare, inte minst ett i simuleringsperspektivet. Arbetscyklar och parallellfunktionaliteter har blivit oerhört mycket mer komplexa. Med snabba mjukvarulösningar, som Flow Simulator, kan man modellera ett helt system, inklusive snabb, iterativ konceptmodellering och genom simuleringssessionerna uppnå förståelse för systembeteende i applikationer som design av roterande maskinlösningar, elektromobilitet, vindkraftverk, värmeväxlare och praktiskt taget allt som omfattar termisk hantering.
Ursprungligen utvecklade GE Aviation Flow Simulator för att fungera som en snabb nätverkssimulator för flygmotorer – med inriktning på att kunna simulera hur en hel flygcykel skulle fungera i den verkliga världen, från landningsbana och start till flyg och landning. Sedan starten har den använts för att förenkla modellering för en mängd komplexa värmesystemstillämpningar, inklusive sjukvård, lok och förnybar energi. Innan Altair köpte tekniken var bolaget kommersiell distributör av Flow Simulator, som var tillgänglig via Altair Partner Alliance (APA).

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA?
Vi ska slutligen titta lite på de viktigaste funktionerna som lösningen har.
• Ett bibliotek med förkonfigurerade element och komponenter, som utnyttjar en stor uppsättning offentligt tillgängliga experimentdata för tryckfall och värmeöverföringsegenskaper.
• Helt kopplad flödes- och termisk nätverksmodellering
• Kontrollsystemmodul: Proportionella integrerade derivat (PID)-kontroller, matning framåt och uppdrag kan integreras med flödes- och värmeöverföringsmodeller för att optimera den simulerade maskindriften under cykel- och uppdragsanalys.
• Optimeringsmodul: Monte Carlo, Optimal Latin Hypercube och N-faktoriella analyser utforskar snabbt hela designutrymmet i en 3D-modelleringsmiljö. En analytisk modell kan parametriseras baserat på flödeskonfiguration, form, dimension och termiska egenskaper för att uppnå en optimal kostnads-nytta-design.
• Användardefinierade element: Förmåga att integrera en användares egna IP- och elementformuleringar med hjälp av UDE-skapare som stöds i flexibelt ”pythonskript” samt med Fortran-språk. APIer tillhandahålls som ett alternativ för att ansluta Flow Simulator med extern programvara för tvärvetenskapliga analyser.
Intuitivt gränssnitt: Ett modernt gränssnitt för pre, post, lösning och optimering. Den tredimensionella designmiljön ger användarna möjlighet att lägga över / integrera nätverksmodellen med 3D-datorstödd design (CAD) samtidigt som kundens IP- och elementformuleringar integreras sömlöst.

VARFÖR SÅLDE MAN TILL ALTAIR?
Vi var i ingressen inne på Altairs satsning på att förnya och kapacitetsexpanderna sina mjukvaror. Från GE Aviations sida menar Arjan Hegeman, att detta är ett av skälen till att man säljer lösningen till just Altair.
– Bolaget kommer att ge Flow Simulator förmåga att förenkla modelleringen av komplexa termiska system till nya industrier. Detta kommer att utöka den globala tekniska kapaciteten, förklarade Hegeman, chef för teknik på GE Aviation, och tillade att, ”samtidigt kommer GE Aviation och Altair att fortsätta utveckla Flow Simulator tillsammans med ännu mer avancerade simuleringstekniker och designverktyg som kommer att fortsätta att utöka dess kapacitet för en bredare bas av användare.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title