Annons

CAE: Köpet av tyska FluiDyna vässar Altair på CFD-sidan

Amerikanska CAE- och simuleringsbolaget Altair växer. Bolaget meddelade nyligen att man köpt tyska FluiDyna GmbH, som utvecklar NVIDIA CUDA och GPU-baserad CFD- (Computational Fluid Dynamics) och numerisk simuleringsteknik.
FluiDyna är i och för sig ingen nyhet inom Altair-sfären, man har samarbetat med bolaget i ca 10 år och redan 2015 gjorde man sin första investering i bolaget. Produkterna ultraFluidX och nanoFluidX har också varit tillgängliga för Altairs kunder via Altair Partner Alliance, men blir nu även tillgängliga för licensköp som fristående program

Vi ska titta på FluiDynas programlösningar i korthet.
* UltraFluidX löser storskaliga interna och externa aerodynamikproblem för en bred tillämpningsgrupp. Lösningen beskrivs exempelvis som ”ultrasnabb” när det gäller utvärdering av fordons, byggnaders och miljöers aerodynamik. Programvaran är baserad på Lattice Boltzmann-metoden, vilket ger användarna goda prestanda och bidrar till dramatiskt förkortade prepareringstider för stora, komplexa modeller. De integrerade meshningslösningarna och transienta analyserna är snabba och har korta omställningstider, vilket resulterar i nya möjligheter för simuleringsdriven design och dessutom betydande kostnadsbesparingar.

* NanoFluidX är ett simuleringsverktyg för fluiddynamik, baserat på metoden för hydrodynamiska partikelflöden för att visa svårbedömda flöden i komplexa geometriska sammanhang. Det kan till exempel användas för att förutse smörjning i drivsystem med roterande axlar och kugghjul och analysera krafter och vridmoment på enskilda komponenter i systemet.

Ökad användning av simulering. James Scapa, grundare, ordförande och VD på Altair säger i en kommentar att man tror att den här typen av GPU-lösningar kommer att möjliggöra betydande ökningar av simuleringar som kan användas för att ytterligare påverka designprocessen. Han tillägger:

– Förutom fortsatt tillväxt och utveckling av nuvarande FluiDyna-produkter är förvärvet avsett att hjälpa de komplementära tekniska grupperna i båda organisationerna att accelerera Altairs bredare erbjudande inom CFD.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title