Annons

KONSULTERNA & CAE: Köpet som boostar Deva Mecaneyes i ”ingenjörernas Mecca”

En av högkonjunkturens effekter är att konsultbranschen har fullt upp att göra. Därmed finns en av flera goda grunder för att expandera verksamheter. En annan viktigt grund handlar om teknologirelaterad utveckling och tillväxt. Beräkning, simulering och analysområdet är en sådan. Dagens produkter utvecklas i ett rasande tempo och en av de viktigaste trenderna berör just beräkning. När produktkomplexiteten tenderar att öka exponentiellt, med mekatronik och mjukvaror som signifiktiva inslag; liksom system av system som ska fungera ihop, får det konsekvenser för utvecklingsarbetet. Exempelvis att beräkning, simulering och analys av funktionaliteter kommer högre upp på agendan än tidigare.
Det här är en av faktorerna som Deva Mecaneyes tagit med i sina kalkyler när man positionerat sin strategi för framtiden. Man har under en längre tid haft stora tillväxtambitioner och bolaget är känt som en stark samarbetspartner för industriföretagen i Mälardalen. Idag meddelar VD, Magnus Welén att man, ”förstärker sin position som ledande ingenjörsbyrå genom att förvärva Tau Beräkning.”

VD Magnus Welén.

Det är i konsekvens med resonemanget i ingressen sålunda ett klokt drag att vässa kompetensen på ett av produktutvecklings- och tillverkningsområdets viktigaste domäner. Klart är också att Tau Beräkning förstärker Deva Mecaneyes erbjudande inom tekniska beräkningar och relaterade åtaganden. Inte minst för att denna beräkningskonsult, enligt Deva Mecaneyeschefen, Magnus Welén, är en ledande spelare i Mälardalsregionen på tekniska beräkningar avseende dimensionering och verifiering av produkter.

– Nu tar vi nästa steg i vår tillväxtresa, säger han. Genom köpet av Tau Beräkning förstärker vi vårt ingenjörsteam med spetskompetens. Vi bygger en stark utvecklingshub i Västerås med specialister inom produkt- och produktionsutveckling och Tau Beräkning är ledande inom sin nisch. Vi ska bli bäst i Sverige på att öka industriföretagens utvecklingstakt.

Det Västeråsbaserade teknikkonsultföretaget Deva Mecaneyes slog omsättningsrekord förra året. Företaget växte med över 47 procent till en omsättning på 77 miljoner kronor. Lönsamheten var god. Sedan 2014 har företaget fördubblats.

Dubblerad tillväxt på fyra år. Tillväxtresa, ja, Deva Mecaneyes har sedan 2014 mer än dubblerat sin omsättning och genom förvärvet av Tau Beräkning blir man närmare 90 anställda i Västerås.
– Västerås starka position som ingenjörsstad och att Deva Mecaneyes har stark lokal förankring genom sin ägarstruktur gör att det är rätt att växa i Västerås. Tillsammans med Tau Beräkning kan vi nu fortsätta följa våra kunder ut i världen genom så kallad tjänsteexport, genom paketerade specialisterbjudanden. Vi ska som regionens starkaste utvecklingshub driva utvecklingen i ”ingenjörernas Mecka”, säger Magnus Welén.

Till bakgrunden hör vidare att Deva Mecaneyes grundades 1995 i Västerås och ingår i Aros Technology Partner, som har totalt 225 ingenjörer. I koncernen ingår också Tritech Technology och Filoprocess. Sedan starten har Deva levererat över 900 produkter, fixturer och lyftredskap till industriföretag i Sverige.

Specialister på hållfasthets- och strömningsanalys. Båda bolagen ser alltså stora möjligheter kopplat till köpet. Magnus Ahlbäck, VD på Tau Beräkning, utvecklar sina tankar kring detta:
– Tau Beräkning har under 15 år positionerat sig inom avancerad teknisk beräkning och vi får nu möjlighet att jobba tätare i projekt från start till leverans där Deva Mecaneyes levererar kompletta utvecklingsprojekt. Att även få vara med att bygga upp en stark utvecklingshub inom åtagandeprojekt är rätt väg för oss.
Om Tau kan allmänt sägas att bolaget utför tekniska beräkningar för att validera produkters säkerhet och kvalitet. Därmed, menar Ahlbäck, kan man bidra till att förkorta utvecklingstider samt komplettera provning. Han noterar också att man har, ”lång och djup erfarenhet av beräkning och simulering inom hållfasthet- och strömningsanalys.”

NÖJDA MED DAGENS AFFÄR. Tau Beräknings VD, Magnus Ahlbäck (t v) och Devabasen, Magnus Welén.

Deva Mecaneyes styrelseordförande, Christer Wallberg, tillägger i en kommentar:

– Det här förvärvet tar Deva ytterligare ett steg mot att muta in ett antal spjutkunskaper som är ett led i att vi jobbar mot att bli bäst i Norden inom ett antal ingenjörs nischer.
Vi har haft en fantastisk tillväxt senast åren. Mellan 2016 och 2017 växte vi med 47% med god lönsamhet.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title