Annons

CAE-ledaren ANSYS köper specialist på simulering av metall 3D-printing

Simulerings- och analysmjukvaruutvecklaren ANSYS har högt tempo i utvecklingsarbetet. Bolaget, som nyligen lanserade sin banbrytande: ANSYS Discovery Live, tar nu ytterligare ett kliv på utvecklingsskalan med köpet av 3DSIM, som utvecklat simuleringsteknik för additiv teknik. Förvärvet av 3DSIM ger ANSYS möjligheter att skapa branschens första kompletta lösning för simulering av arbetsflödet inom tillverkningssimulering. Någon köpeskilling avslöjas inte

Additiv tillverkning, eller 3D-printing, är det kanske snabbast växande segmentet på produktionsområdet. Den har redan omvandlat tillverkningslandskapet på många ställen, men potentialen är betydligt större än vad den hittills materialiserade användningen inom industriell verksamhet visat upp. Det har kort sagt funnit flera hinder att övervinna för företagen innan de kan ersätta befintliga tillverkningsmetoder. Att skriva ut metall är särskilt utmanande eftersom det ofta innebär användningen av en laser, vilket optimerar metallens densitet för varje applikation. Men lasern kan också smälta metallen på oväntade sätt, vilket orsakar produktfel. Dessutom innebär ofta snabb uppvärmning och kylning att spänningar ”byggs in” i produkten som kan deformera den. Nu menar ANSYS att den kombinerade ANSYS-3DSIM-simuleringslösningen kommer att kunna minska dessa risker, vilket leder till både starkare och lättare komponenter i framtiden.

Stora inom fordons- och flygindustrin. 3DSIM har sitt huvudkontor i Park City, Utah, och utvecklar kraftfull simuleringsprogramvara för additiva tillverkning av metallprodukter. Verktygen sägs, ”ge tillverkare, designers, materialforskare och ingenjörer möjlighet att uppnå sina mål genom simuleringsdriven innovation snarare än fysiska trial and error-metoder”.
Kunderna inkluderar flyg- och bilindustrins OEM:er, tillverkare av komponenter och ledande forskningslaboratorier.

Inkluderar exaSIM och FLEX. Bolagets produkter inkluderar exaSIM, vilket är ett lättanvänt verktyg som utvecklats speciellt för maskinoperatörer och designers av additivt producerade parter. ExaSIM ger goda förutsägelser när det gäller att identifiera och adressera speciellt belastade delar i en komponent, distorsion och byggfel, vilket gör det möjligt för användare att uppnå deltoleranser och undvika byggfel utan fysiska tester.

En annan produkt, FLEX, gör det möjligt för ingenjörer, analytiker och forskare att ringa in de bästa processparametrarna för en viss kombination av tillsatser för tillverkning av maskiner och material. Baserat på simuleringsresultatetn kan man sedan få fram produkter med stor integritet och mycket goda mikrostrukturer.

– Additiv tillverkning förändrar hur företag tar produkter till marknaden och 3DSIM hjälper till att leda vägen genom sina innovativa lösningar, säger Shane Emswiler, VP på ANSYS. Genom att tillföra exaSIM och FLEX till vår Workbench-plattform, kan vi erbjuda kunderna det enda end-to-end-verktyget för simulering av additiva arbetsprocesser. Det kommer att leda till innovationer bland användarna, snabbare tid till marknaden och minska tillverkningskostnaderna

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title