Annons

CAE: Modelon vässar simulering i stora PLM-system

Svenska CAE-utvecklaren Modelon har lanserat 2019.1-versioner för produkter inom Modelon Creator- och Modelon Library-sviterna.
Creatorsviten är en beprövad plattform för att skapa, exekvera och automatisera tester av Modelica-modeller och erbjuder en av marknadens mest avancerade modelica-baserade matematiska motorer. När det gäller bolagets ”Librarysvit” handlar det om ett antal färdiga moduler för testning av system av system.
”Som en del av vår multiplattformsstrategi är Select Modelon-tekniken tillgänglig i OPTIMICA, Dymola, ANSYS TwinBuilder, IGNITE, MapleSim, SimulationX och Siemens Simcenters Amesim,” skriver bolaget apropå den nya versionen. Detta är också en av poängerna: man licensierar ut sin lösningar – som är baserade på öppna standarder (främst Modelica och FMI) – till i stort sett alla andra utvecklare av PLM-plattformar eller CAE-dedicerade marknadsaktörer. Just satsningen på öppna standarder är ”hemligheten” som, vid sidan av skarp funktionalitet på systemsidan, möjliggör samarbete och integration med i stort sett alla PLM-plattformar.

Modelon har alltså tagit sikte på att utveckla en öppen standardteknologi. Användarna ska enkelt uttryckt kunna utnyttja sina egna, valfria verktyg och dela modeller under hela produktutvecklingscykeln. Öppenhet i lösningarna har visat sig vara en väg som världens användare av PLM-lösningar uppskattar, automotive inkluderat.
Vad som är särskilt attraktivt i det Modelon utvecklar är deras olika bibliotek av färdiga moduler för testning av system av system. Man har närmare ett 20-tal olika bibliotek i dagsläget. De är huvudsakligen inriktade mot automotive-, aerospace-, industriutrustnings-, energi- och processindustrier. Några exempel på bibliotek är Engine Dynamics, Vehicle Dynamics, Fuel Systems, Electric Power, Fuel Systems och Jet Propulsion.

Så fungerar en biblioteksmodul
Hur fungerar de? Engine Dynamics-biblioteket är ett relevant exempel: Biblioteket används för modellering, simulering och analys av förbränningsmotorsystem, inklusive motorer till inlopps-/avgasflödesvägar, luftkylare, turboladdare och EGR-konfigurationer. Tryck- och termisk dynamik för komplett luft- och avgasutbyte är explicit modellerad. Flera turboladdare och EGR-konfigurationer (Exhaust Gas Recirculation) kan modelleras, inklusive variabla geometriska turbinkonstruktioner. Biblioteket är väl lämpat för att skapa modeller som används i ”motorrespons” och relaterad motorstyrning.
Typiska applikationer för Engine Dynamics Library inkluderar kontrolldesign, analys av transienta motorprestanda och emissionsstudier. Biblioteket har framgångsrikt implementerats i industrin för att utveckla modeller och styrning av kompletta motorsystem, inklusive system för dieselefterbehandling.

Höjdpunkter i den nya 2019-versionen
Detta sagt som en bakgrund till dagens annonserade version 2019.1 så finns här nu ett antal förbättringar och vässade kapabiliteter. Några höjdpunkter som pekas ut i detta är:

På fordonssidan:

  • Nya toppmoderna batteriladdnings- och prestandamodeller
  • Snabba ”medieuppställningar” förbättrar simulationshastigheten avsevärt
  • Nya komponenter: värmeväxlare, reglerventil, däckmodeller
  • Förbättringar gällande robusthet i initialisering och beräkning
  • Förbättrad support för realtid och HiL (Hardware in the Loop)

På areospaceområdet:

  • Ny flygplansmodellarkitektur med subsystem och aerodynamik
  • Ny komplex gasturbinmodell med massberäkning

På energi- och kraftområdena

– Tre tryckkokare för gasturbin kraftverk

– Nya hydrofriktionsmodeller

– Fjärrvärmediffusion och dynamiska fördröjningsmodeller har införts

– Förbättrad beräkningshastighet för SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), vilket handlar om enheter för elektrokemisk omvandling vilka producerar elektricitet via oxidering av ett bränsle.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title