Annons

CAE: Ny version av STAR-CCM+ ger ett stort lyft för speeden vid simulering av komplexa flöden

Allmänt när det gäller mer exakta besked om produkters verkliga prestanda behöver man simuleringsverktyg som fångar all fysik som kommer att påverka dess prestanda under produktens operativa liv, inklusive de som passerar gränserna för traditionella tekniska discipliner. För att förbättra lösningarna behövs i detta de digitala simuleringarnas tidevarv kapacitet att kunna förutsäga hur prestanda ändras som svar på flera parametriska designförändringar. Den verkliga världen är multifysisk och de simuleringar man använder måste ha kapabiliteter som speglar hur flera faktorer inverkar på ”outputen” i det man designat.
Simcenter STAR-CCM + är också, lite beroende på hur man definierar det, en multifysiklösning för simulering av produkter. Den kan kort sagt säga viktiga saker om hur en design fungerar under verkliga förhållanden. Lösningen har en rad funktioner för automatiserad designutforskning och optimering av helheten, så att man kan utforska hela designutrymmet istället för att fokusera på enskildheter i designscenarierna.

Nya funktioner för förbränningsmotorsimulering står ut
När det gäller den nya versionen är det kanske framför allt den nya funktionen för förbränningsmodellering som står ut. Den gör det möjligt att snabbt och enkelt bedöma prestandan hos direktinjicerade motorer med bensin och automatiskt köra motorvarvtal och laddningssvep för generering av digitala prestandakartor.

Men det finns förstås flera förbättringar. Alla praktiska flödesproblem involverar interaktionen mellan vätskor och fasta ämnen. Här har utvecklarna på Siemens skapat en ny direktkoppling mellan STAR-CCM + och NASTRAN-programvaran på Simcenter-plattformen, som gör att användare av båda verktygen direkt kan få fram och redovisa effekterna av vätskestruktur-interaktion, vilket minskar behovet av alltför ”konservativa” designval.

Annat handlar om brytning och ljusstrålar, vilket är särskilt viktigt när man beaktar utformningen av moderna strålkastare, som har flera strålningsvinklar. Tillsammans med solen kan dessa skapa heta ”fläckar” när ljuset reflekteras och bryts. Detta har man mött med den nyligen implementerade Photon-Monte-Carlo-metoden. Det senare är en statistisk metod för att lösa denna typ av strålningsproblem och är betydligt snabbare och mer exakt än alternativa metoder.

Siemens PLMs chef, Tony Hemmelgarn, har satsat tungt på simuleringssidan.

Simuleringssidan bakom Siemens avancemang till topplatsen 2018
Allmänt kan konstateras att expansionen på CAE- och simuleringsområdet är ett av de viktigaste skälen till att Siemens PLM avancerat upp till den marknadsledande positionen på PLM-sidan. Under 2018 passerade bolagsdivisionen för första gången tuffaste konkurrenten Dassault Systemes när det gäller totala direktintäkter och blev global marknadsetta. Enligt en sammanställning från analytikern CIMdata är expansionen på simuleringssidan en viktig orsak till detta. Inte minst kan köpet av EDA-mjukvaran (Electronic Design Automation) Mentor – som var ett av de första dragen som den då nye Siemens PLM-chefen, Tony Hemmelgarn, gjorde när han tillträdde – tillmätas en avgörande betydelse för att man gick om Dassault Systemes. Denna mjukvara, som används för kretskortsdesign (PCB) och konstruktion av integrerade kretsar (IC), innehåller flera simuleringslösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title