Annons

CAE/SIMULERING & ANALYS: Förväntad tillväxtdip under 2020, men därefter tror analytiker på en snabb återgång

Simulering av 3D-modeller har blivit ett allt viktigare och i utvecklingsprocessen tidigare använt verktyg. IntrinSIMs Joe Walsh säger i en kommentar till den nyligen publicerade undersökningen att, ”dessa tillväxthastigheter illustrerar ändå bara början av simuleringsrevolutionen, som kommer att fortsätta växa när fler organisationer inser att tekniksimulering är en nyckeldrivare för affärsprocesser som möjliggör ökad konkurrenskraft.” Denna trend framgår också av kurvan nedan från Cambashi:

Trenderna som driver tillväxten har inte förändrats
Men som sagt 2020 blir förstås något av ett förlorat år vad avser branschinvesteringarna i analys- och simuleringsverktyg.
– Även om 2020 kommer att ge lägre tillväxttakt och Cambashi förväntar sig negativ tillväxt i t ex bilindustrin, så förväntas tillväxten förväntas fortfarande vara positiv, säger Petra Gartzen, senior konsult hos analytikern.

Men trots allt noterar man att trenderna som driver upptaget av simulering inte försvunnit på grund av COVID-19. Behovet av att utveckla nya, ”grönare” versioner av alla slags produkter kommer att påskyndas, särskilt inom industrier som genererar emissioner av klimatpåverkande karaktär.
Man konbstaterar vidare att COVID-19 öppnar nya möjligheter, speciellt kring modellering av luftflöde, människor i rörelse och luftflödesgorganisation i alla typer av byggnader – vare sig det är en fabrik, ett museum, ett kontor, transport, etc – där människor tillbringar betydande mängder av tid. Behovet av att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för att få branscher tillbaka till någon form av normal situation kan också leda till nya kopplingar mellan CAE- och BIM-leverantörer och CAE- och IIoT/”Connected Application”-teknikleverantörer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title