Annons

CAE: Spectris vässar simulering och analys med VI-gradeköpet

Kommer brittiska Spectris nyliga köp av CAE-utvecklaren VI-grade att skapa en ny storaktör på simulerings- och analysområdet? Ambitionen finns där, men vad som sker i förlängningen av detta köp återstår att se. Klart är emellertid att Spectris inte är någon liten spelare på marknaden för PLM- och tillverkningsrelaterade verktyg. På simulerings- och analyssidan utvecklar man framför allt lösningar för fysiska tester och simulering av parter. Men vad som framför allt utmärker bolaget är en rik portfölj med varumärken med betoning på den fysiska sidan av produktframtagning:
- På materialsidan - Concept Life Sciences, Malvern Panalytical, Particle Measuring Systems
- På test och mätningsområdet: Brüel & Kjær Sound & Vibration, ESG Solutions, HBM och Millbrook
- På området industriella processkontroller för maskinutrustning verkar man under OMEGA Engineering och Red Lion Controls varumärkena.
Ett omfattande utbud alltså och man drar in stora belopp på detta - närmare 2 miljarder dollar under 2017 (eller ca 17,5 miljarder kronor).
Men tro inte att det tar slut där – under semesterveckorna nu i juli meddelade bolaget att man genom köp adderar simulerings- och analysföretaget VI-grade till sin redan imponerande mix. Detta, "som en del av den fortsatta expansionen mot PLM och utveckling av mjukvara för självkörande fordon.” I det senare fallet pekar man på utveckling av ADAS-system (Advanced Driver-Assistance Systems) och allmänt testning och simulering.

Den snabba utvecklingen av mekatronik och autonoma system har tvingat fram lösningar som konvergerar fysiska och virtuella tester. Poängen i bolagets strategi tycks vara att – till skillnad från många av sina konkurrenter – kombinera och integrera lösningar som innefattar både tjänster, hård- och mjukvara. Där konkurrenter ofta jobbar med enbart lösningar för fysisk provning, ”omfattar Spectris kombinationen av hårdvara, mjukvara och tjänster för att påskynda utvecklingen av avancerade elektromekaniska produkter.”

Lösningar baserade på MSC Adams/CAR. Frågan är nu vilken roll det nyförvärvade VI-grade har i Spectrisportföljen.
Framför allt är det en uppsättning programvaror som relaterar till fordonsutveckling, vare sig man talar om mjukvaruutveckling, hårdvara och simulatorer. Man har värdefulla tillgångar när det gäller olika lösningar för mark- och lufttransporter, där man levererar realtids-simuleringsprogramvara för både SIL (”Software-In-the-Loop-tester”), HIL (”Hardware-in-the-Loop-tester”) och DIL (”Driver-in-the-Loop-tester”). Termen ”X-in-the-Loop” används i detta för att beskriva testmetoder där algoritmerna, i allmänhet framtagna för ett specifikt mekatroniksystem, testas i en modelleringsmiljö som där man kan bevisa eller testa (som i de tre fallen ovan) mjukvarans, hårdvarans eller förarens funktionalitet.

Det nu köpta VI-grade startades 2005 för att kommersialisera produkter baserade på MSCs mjukvara Adams/Car-simuleringslösningarna. Idag har detta utvecklats till en rad olika, branschspecifika simuleringsverktyg; till exempel Adams-baserade offlineverktyg som utnyttjar VI-grades ”multi-body dynamics-lösare” (MBD). Ett MBD-system är ett som består av fasta kroppar eller länkar, som är förbundna med varandra genom leder som begränsar deras relativa rörelse. I detta fall handlar det om VI-Automotive, VI-Motorcycle, VI-Rail, VI-Aircraft och VI-Motorsport.

Airbus, Bombardier, BMW m fl på kundlistan. Andra exempel handlar om simuleringsmodeller där man i realtid, med virtuella förare, kan studera funktionalitet och händelser: VI-CarRealtime och VI-BikeRealtime.
Slutligen finns också simulatorverktyg för drivrutiner, där maskinvarusimulatorer testar fordonsdynamiken.

Med hjälp av de här de här teknologierna kan man testa och utforska tusentals designalternativ och korrigera eventuella utvecklingsproblem innan dyra investeringar görs i produktionsverktyg.
Kring dessa verktyg har sedan VI-grade skapat en stor krets av kunder som vi alla känner igen: Airbus Defense och Space, Aston Martin, BAE, BMW, Bombardier, General Motors, Harley Davidson, Hitachi, Honda, Hyundai, Korea Aerospace Industries, Lockheed Martin, Mahindra, Mercedes AMG, Michelin och Toyota, för att nämna några av de mer välkända.

Strategiskt köp. För Spectris är VI-grade i högsta grad fråga om ett strategiskt köp. Med VI-grades kapabiliteter på fordonssimuleringssidan kompletterar man sitt befintliga hårdvaru-, programvaru- och tjänsteutbud. Man breddar kort sagt in verksamheten mot det virtuella området och PLM-sidan.

Tanken är att fortsatt låta VI-grade ha ett oberoende och bli ett av flera dotterbolag inom koncernen Spectris Test & Measurement Group, tillsammans med Bruel & Kjaer, HBM (inklusive nCode och ReliaSoft), ESG och Millbrook Group.
Bolaget kommer att ledas av branschveteranen Bob Ryan, som ”President”. Detta, menar VI-grades CEO, Jürgen Fett, kommer att gynna bolagets utveckling och ta fram ännu mer av potentialen i medarbetarstaben.
– Vi tror att Spectris övriga portföljbolag kommer att ge ytterligare kompetens och kapacitet som gör det möjligt för oss att gemensamt erbjuda innovativa lösningar till våra kunder. Vi förväntar oss att accelerera VI-gradens tillväxt genom investeringar och expansion till viktiga internationella marknader. Men oberoendet finns kvar och drar nytta av den stabilitet som detta ägarbyte ger till VI-grade.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title